6

FRED ANDERSEN

Stilling: Pensjonist Alder: 72 8270 DRAG Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Trosopplæring
  • Fokus på kirkens verdigrunnlag
  • Menneskeverd/likeverd
  • Vern om de svakeste
  • Kirkens distrikstprofil

Spørsmål og svar

1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?

Et likeverdig menneskesyn står helt sentralt. Det gjelder kjønn, alder, etnisitet, religion og legning. Mitt syn på menneskeverdet inkluderer fosteret fra konsepsjonen av.

På tross av dette grunnleggende synet står jeg helt fast Joh. 3.16 og på Jesu ord der han sier:” Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg”. Jeg håper jeg kan bidra til å styrke kirkens fokus på dette fundamentet

Medisinsk etikk, evolusjonsteorienes, sosialdarwinismens og eugenikkens konsekvenser for menneskeverdet frem til i dag har vært fokus for mitt siste forskningsrelaterte arbeid.

2. Den norske kirke står overfor en krevende rekrutteringssituasjon til kirkelige stillinger. Hvordan bør vi i Sør-Hålogaland jobbe med dette fremover?

Flere og større fleksibilitet i prostipreststillingene. Større samarbeid på tvers av kirkesogn og prostier. Gjennomarbeide og justere grensene mellom kirkesognene og prostier i takt med arbeidet med den forestående kommunereformen, j.fr. Rolf Steffensens debattinnlegg 

3. Hvilke samfunnsspørsmål mener du folkekirka bør engasjere seg i?

Ikke konfrontere, men sterkere målbære kirkens grunnleggende forkynnelse, menneskesyn og verdisyn i møte med andre religioner og humanetikere. Ikke fremstå som om alle verdisyn er likeverdige. Dette må ikke forveksles med manglende respekt for andres syn, men vi må ha frimodighet nok til å fremheve vårt eget som det beste. Utfordre kirkens motstandere på hvor humanismen skal forankres dersom kirkens grunnvoll fjernes eller svekkes.

Vern om de svakeste, bedre fordeling av verdier og livsgrunnlag nasjonalt og globalt. Stå fast ved en bærekraftig utviklingshjelp. Bærekraftig vern av natur, miljø og dyreliv. 

4. Den norske kirke har akseptert ulike syn på ekteskap mellom likekjønnede. Hvordan mener du dette bør tilrettelegges med hensyn til vielse og forbønn?

Jeg står fast ved at jeg ikke fordømmer likekjønnet samliv fordi dommen tilhører Gud, ikke meg, men jeg er imot at dette skal defineres som ekteskap. Med bakgrunn i sentrale og konkrete bibelsteder vil jeg gå imot at det utvikles en liturgi i kirken som tilsier at kirken sidestiller likekjønnet samliv med ekteskap mellom mann og kvinne. Forbønn er noe alle som ønsker det skal kunne få del i, men det må ikke kunne forveksles med en kirkelig velsignelse av homofilt samliv.

5. Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Jeg støtter prinsipielt en sekulær, konfesjonsløs forfatning og tror at det er den beste løsning for å hindre konfrontasjoner mellom ulike religioner og trosretninger. For kirkens del vil dette føre til større selvstendighet og rett til å forvalte egen virksomhet. Det er bra og åpner mange muligheter. Vi ser dette løst på ulike måter i flere land. Det er ikke det samme som å gi avkall på en nasjonal forankring til kristen tro og kultur. Kirken vil utfordres fra et flerkulturelt samfunn og fra ateismen. Her er det vår frimodighet og troskap mot evangeliet blir satt på prøve. Den prøven må vi tåle å stå i.

En annen viktig fremtidige utfordringen vil imidlertid være finansiering av driften. Hvordan dette skal organiseres i årene fremover kommer til å bli et stort og vanskelig tema.

Arbeidserfaring / utdanning

- 1969
Can med Bergen

- 2011
Doktorgrad Alzheimers sykdom

1969 - 2015
Primærlege, kommuneoverlege

1986 - 2015
Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin

1989 - 2015
Forsker

Kirkelige verv

Medlem av menighetsråd i Steigen

2011 - 2015
Medlem av kirkelig fellesrå i Tysfjord

2011 - 2015
Medlem i menighetsrådet Drag-Helland

Offentlige og andre verv

2002 - 2003
leder Ressurskommuneprosjektet i Nord-Norge

2003 - 2010
Prosjektleder Demensstudien i Nord-Norge

2012 - 2013
Undervisningsleder allmennmedisin UiT

2012 - 2015
Styremedlem Demgene prosjektet, nasjonalt demensprosjekt


Andre kandidater på samme liste

1
KARI BERGSJØ KARSTENSEN Stilling: Komm.rådgiver Alder: 50 8012 BODØ
2
REIMAR EIVIND BRUN Stilling: Pensjonist Alder: 63 8430 MYRE
3
ANNE JORID GJERTSEN Stilling: Ambulansefagarbeider Alder: 46 8390 REINE
4
KNUT SKORPEN Stilling: Bygdebokredaktør Alder: 56 8658 MOSJØEN
5
MARIA MARINELA NILSEN Stilling: Student Alder: 21 8980 VEGA
7
JØRGEN MAGNE GUNNESTAD Stilling: Adm. direktør Alder: 59 8209 FAUSKE
8
ÅSHILD OPØYEN Stilling: Leder UNG i Nordland Alder: 53 8003 BODØ
9
TERJE HERMOD WIIK Stilling: Bonde Alder: 62 8370 LEKNES
10
KRISTIN ALICE BREMNES Stilling: Student Alder: 24 8410 LØDINGEN
11
SØLVI ELISE FOSS Stilling: Underv.inspektør Alder: 50 8402 SORTLAND
12
UNNY NOME SIVERTSEN Stilling: Virksomhetsleder Alder: 60 8102 SKJERSTAD
13
AUDUN KRARUP JONASSEN Stilling: Selvst. næringsdr. Alder: 32 8200 FAUSKE
14
MARIELL GRAARUD Stilling: Student Alder: 18 8198 NORDNESØY
15
LILL EIVOR LORENTZEN KROKEN Stilling: Gårdbruker Alder: 49 8382 NAPP
16
KÅRE SIGVALD FUGLSETH Stilling: Professor Alder: 56 8050 TVERLANDET
17
BØRGE HATCH FURE Stilling: Student Alder: 24 8003 BODØ
18
ROY HELGE DAHLE Stilling: Gårdbruker Alder: 47 8920 SØMNA