9

TERJE HERMOD WIIK

Stilling: Bonde Alder: 62 8370 LEKNES Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Trosopplæringen
  • arbeidsgiveransvaret i endring
  • likale kirkens økonomi

Spørsmål og svar

1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?

-Har vært i KA s Landsråd i 2 perioder. Nå vararepresentant.

-Kirkelig fellesråd fra 2003 og til nå.

-Derav interessen også for bispedømmeråd og Kirkemøtet.

-Hjertesaker vil være en god overgang fra stat til selvstyrt kirke.

-Øke det lokale engasjement og forankring.

-Trosopplæring  som en unik mulighet for kirka til å nå ut med Ordet til barna, samtidig vil vi ha muligheten til å nå både foreldre og besteforeldre

2. Den norske kirke står overfor en krevende rekrutteringssituasjon til kirkelige stillinger. Hvordan bør vi i Sør-Hålogaland jobbe med dette fremover?

-Styrke kirkelig utdanningssenter i nord, med tanken om at de som utdanner seg her blir i landsdelen.

- Utnytte entusiasmen for vår landsdel slik at vi tiltrekker oss dyktige medarbeidere.

- Knytte nordnorsk kultur til menighetsliv slikat vi beriker hverandre.

- Være bevist på egnede kandidater, og påvirke dem  til å søke teologistudie og andre studier som kvalifiserer til stilling i kirka. (Lærere har pedagogikk mangler da teologi)

3. Hvilke samfunnsspørsmål mener du folkekirka bør engasjere seg i?

- Forvalteransvaret og etikk.

- Barn og unges livssituasjon.

- Være en ekte og troverdig bidragsyter i de  mange lokalsamfunn.

- Åpne samfunns og flyktningespørsmål 

4. Den norske kirke har akseptert ulike syn på ekteskap mellom likekjønnede. Hvordan mener du dette bør tilrettelegges med hensyn til vielse og forbønn?

- Kirken skal være i forbønn for alle.

- Men ekteskapet skal være mellom kvinne og mann, og vi skal så lang som mulig legge til rette for at barn skal ha en mor og en far.

- Ønsker ikke at kirken skal ha vigsling av likekjønnede.

5. Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

-Det vil skje store endringer for Den norske kirke de nærmeste årene. Det er viktig å sikre forutsigbare og gode rammer i denne prosessen.

-Vi har en unik mulighet til å få på plass en arbeidsgiver i kirka, og derved bedre muligheter for teamarbeide.

- Kirka er ikke en etat i seg selv, men en del av en aktiv menighet.

- Staten skal bidra til grunnfinansiering, men dette skal utløse lokale krefter og engasjement.

-Utfordringen vil være å sikre den lokale kirka en økonomi som de kan leve med, da det er der kirka møter folket.

Arbeidserfaring / utdanning

1970 - 1973
Mekanisk utdannelse

Kirkelige verv

2003 - 2015
Kirkelig fellesråd

2009 - 2013
KAs landsråd , 2 perioder, nå vara)

Offentlige og andre verv

1987 - 2015
Kommunestyret/Formannskap, KrF

2003 - 2011
Varaordfører


Andre kandidater på samme liste

1
KARI BERGSJØ KARSTENSEN Stilling: Komm.rådgiver Alder: 50 8012 BODØ
2
REIMAR EIVIND BRUN Stilling: Pensjonist Alder: 63 8430 MYRE
3
ANNE JORID GJERTSEN Stilling: Ambulansefagarbeider Alder: 46 8390 REINE
4
KNUT SKORPEN Stilling: Bygdebokredaktør Alder: 56 8658 MOSJØEN
5
MARIA MARINELA NILSEN Stilling: Student Alder: 21 8980 VEGA
6
FRED ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 72 8270 DRAG
7
JØRGEN MAGNE GUNNESTAD Stilling: Adm. direktør Alder: 59 8209 FAUSKE
8
ÅSHILD OPØYEN Stilling: Leder UNG i Nordland Alder: 53 8003 BODØ
10
KRISTIN ALICE BREMNES Stilling: Student Alder: 24 8410 LØDINGEN
11
SØLVI ELISE FOSS Stilling: Underv.inspektør Alder: 50 8402 SORTLAND
12
UNNY NOME SIVERTSEN Stilling: Virksomhetsleder Alder: 60 8102 SKJERSTAD
13
AUDUN KRARUP JONASSEN Stilling: Selvst. næringsdr. Alder: 32 8200 FAUSKE
14
MARIELL GRAARUD Stilling: Student Alder: 18 8198 NORDNESØY
15
LILL EIVOR LORENTZEN KROKEN Stilling: Gårdbruker Alder: 49 8382 NAPP
16
KÅRE SIGVALD FUGLSETH Stilling: Professor Alder: 56 8050 TVERLANDET
17
BØRGE HATCH FURE Stilling: Student Alder: 24 8003 BODØ
18
ROY HELGE DAHLE Stilling: Gårdbruker Alder: 47 8920 SØMNA