11

SØLVI ELISE FOSS

Stilling: Underv.inspektør Alder: 50 8402 SORTLAND Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Trosopplæringsreformen
  • Barn og unge
  • Kirkebyggene og kirkekunst
  • Miljø
  • Folkekirken

Spørsmål og svar

1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?

Ønskene mine for å delta i bispedømmerådet og Kirkemøtet er å kunne jobbe for å øke interessen, deltakelsen, troverdigheten og aktiviteten i Den Norske Kirken både lokalt og nasjonalt.

En av mine hjertesaker er å jobbe med Trosopplæringsreformen, slik at den blir tilpasset og givende for de ulike gruppene i samfunnet som søker troen, samholdet og tryggheten kirken gir.

Nytenking og bruk av kirken og dens budskap for barn og unge på en god pedagogisk og tilpasset måte.

2. Den norske kirke står overfor en krevende rekrutteringssituasjon til kirkelige stillinger. Hvordan bør vi i Sør-Hålogaland jobbe med dette fremover?

Oppfordre, kommunisere og inspirere på en positiv og spennende måte slik at interessen og mulighetene blir troverdige for et yrkesvalg innenfor Den Norske Kirke.

Informasjonen må gå ut til de helt unge på folkehøyskoler, bibelskoler og videregående skoler ang. alle yrkesvalgene innenfor teologistudiet.

Videre må studentene ved MF få god informasjon innenfor de ulike studieløpene og stillingene som finnes.

Nye fagkombinasjoner bør gjøres mulig og tilgjengelige, samt (ny)forskning for  studentene.

3. Hvilke samfunnsspørsmål mener du folkekirka bør engasjere seg i?

# Miljøutvikling lokalt og nasjonalt, samt internasjonalt. F.eks Klimaspørsmål

# Oppvekst-vilkår for barn og unge

# Samarbeid mellom ulike kulturer og religioner

# Menneskerettigheter

4. Den norske kirke har akseptert ulike syn på ekteskap mellom likekjønnede. Hvordan mener du dette bør tilrettelegges med hensyn til vielse og forbønn?

Folkekirka bør med tiden… I tro, håp og kjærlighet lage en egen liturgi for likekjønnede.

En evt. tilrettelegging for likekjønnede bør også ha en egen forbønn for disse ekteskapene. 

5. Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Mulighetene er en større selvstendighet innenfor de små og store spørsmålene og valgene…

Utfordringene blir innenfor økonomi, der tilskuddordningene vil kunne få endringer…

Arbeidserfaring / utdanning

1989 - 2004
Faglærer ved Hadsel videregående skole

2004 - 2011
SFO-leder ved Lamark skole, Sortland

2008 - 2009
UiN: Etikk og samfunn, markedsføring, statistikk org og lede

2011 - 2015
Undervisningsinspektør ved Sortland barneskole

2012 - 2013
Skoleledelse ved NTNU i Trondheim

Kirkelige verv

- 2014
rep. fra menighet ved intervju prost i Vesterålen

2011 - 2015
Sortland menighetsråd, adm utvalget,

2011 - 2015
Sortland menighetsråd, forandlingsutvalget

2011 - 2015
Sortland menighetsråd, nestleder

2011 - 2015
Trosopplæringsreformen, medl av arbeidsgruppe

Offentlige og andre verv

1999 - 2003
Kommunestyret, helse-og sosialstyret og kontrollutvalget

2000 - 2010
Opplæringsansvarlig og sekretær for adopsjonsforum, lokallag

2000 - 2015
Vesterålen tingrett, meddommer

2009 - 2016
Fylkesnemda for barnevern og sosialsaker

2013 - 2015
Sortland kommune, oppvekst kommunedelplan kvalitet i skole


Andre kandidater på samme liste

1
KARI BERGSJØ KARSTENSEN Stilling: Komm.rådgiver Alder: 50 8012 BODØ
2
REIMAR EIVIND BRUN Stilling: Pensjonist Alder: 63 8430 MYRE
3
ANNE JORID GJERTSEN Stilling: Ambulansefagarbeider Alder: 46 8390 REINE
4
KNUT SKORPEN Stilling: Bygdebokredaktør Alder: 56 8658 MOSJØEN
5
MARIA MARINELA NILSEN Stilling: Student Alder: 21 8980 VEGA
6
FRED ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 72 8270 DRAG
7
JØRGEN MAGNE GUNNESTAD Stilling: Adm. direktør Alder: 59 8209 FAUSKE
8
ÅSHILD OPØYEN Stilling: Leder UNG i Nordland Alder: 53 8003 BODØ
9
TERJE HERMOD WIIK Stilling: Bonde Alder: 62 8370 LEKNES
10
KRISTIN ALICE BREMNES Stilling: Student Alder: 24 8410 LØDINGEN
12
UNNY NOME SIVERTSEN Stilling: Virksomhetsleder Alder: 60 8102 SKJERSTAD
13
AUDUN KRARUP JONASSEN Stilling: Selvst. næringsdr. Alder: 32 8200 FAUSKE
14
MARIELL GRAARUD Stilling: Student Alder: 18 8198 NORDNESØY
15
LILL EIVOR LORENTZEN KROKEN Stilling: Gårdbruker Alder: 49 8382 NAPP
16
KÅRE SIGVALD FUGLSETH Stilling: Professor Alder: 56 8050 TVERLANDET
17
BØRGE HATCH FURE Stilling: Student Alder: 24 8003 BODØ
18
ROY HELGE DAHLE Stilling: Gårdbruker Alder: 47 8920 SØMNA