4

SIDSEL REPSTAD

Stilling: Seniorrådgiver Alder: 53 1414 TROLLÅSEN Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Gudstjenestene
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Trosopplæring
  • Lokal tilstedeværelse
  • God styringsmodell i kirken

Spørsmål og svar

Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?; Jeg har sagt ja til å stille til valg fordi DnK står overfor store og spennende utfordringer fremover. Spesielt knyttet til organisering og styring. Jeg har sittet 2 perioder i Kolbotn menighetsråd og er opptatt av at det lokale arbeidet i menighetene skal fungere godt og ha så gode rammebetingelser som mulig. Da må man sikre godt samarbeid mellom råd og utvalg, med kommune, prosti, ansatte og frivillige. Det viktigste for kirken er det lokale arbeidet og det lokale engasjementet. Vi må som kirke være synlige og bidra i lokalsamfunnet på en positiv måte.
2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? ; Her er det mange utfordringer og mange muligheter. Det er gjort noen avklaringer, men det er fortsatt mange spørsmål som gjenstår. Jeg tror utfordringen de nærmeste årene er å beholde en samlet kirke som rommer et stort mangfold og favner bredt. Forholdet mellom staten og kirken endres, men vi må heller ikke glemme kommunene i denne sammenheng. Mange steder har man et veldig godt samarbeid mellom kommunen og den lokale kirken. Dette forholdet må ikke glemmes oppi stat/kirke-endringen. Jeg er opptatt av at vi må unngå en delt styringslinje i kirken slik vi har idag. Dette gjør mange saker vanskelig på det lokale plan. Det er mindre viktig hva man velger, bare man velger én linje.
3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn? Hvis jeg skulle tatt stilling til dette spørsmålet i dag ville jeg nok helle mot «ja». Samtidig tror jeg det er klokt å bruke tid på dette spørsmålet. Jeg håper inderlig ikke denne saken skal skape splid. Kirken er hele tiden i en utvikling. Synspunkter og oppfatninger endres over tid. For meg er kjerneverdiene i troen vår viktigere enn dette spørsmålet.
4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Jeg tror det er viktig at kirken er opptatt av menneskeverdet. Dette er grunnleggende i kristendommen og vi ser at menneskeverdet kan være truet i noen sammenhenger. Endel holdninger i samfunnet er i utvikling og det er ikke alltid de går i en retning man syns noe om ut fra et kristent menneskesyn. Jeg tenker for eksempel på aktiv dødshjelp. Samtidig så bør kirken være varsom med å uttale seg bastant om endel politiske spørsmål. Det er ikke alltid det er så enkelt å vite hva som er riktig svar på et samfunnsspørsmål. Allikevel kan det være viktig å delta i debattene, være synlige også på den måten i samfunnet.
5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; Den viktigste verdien og kirkens "hovedprodukt" er at Jesus døde for oss, slik at vi kan gå fri. Vi trenger ikke gjøre det vanskeligere enn dette, tenker jeg. Samtidig så er ikke livet alltid så enkelt og her er det også viktig at vi i kirken snakker sant om hvordan livet er og kan være.
6. Har du erfaring fra styreverv eller lignende organisasjonsarbeid?; Jeg har erfaring fra Kolbotn menighetsråd de 2 siste perioder. Ut over det har jeg noe styreerfaring fra ulike sammenhenger, samt FAU. I jobben min har jeg erfaring med hvordan man bør sikre god styring innenfor ulike fagområder og organisasjoner.

Arbeidserfaring / utdanning

1984 - 1988
Siviløkonom

Kirkelige verv

Barneutvalget, Kolbotn menighet

2009 - 2015
Kolbotn menighetsråd

Offentlige og andre verv

2007 - 2008
FAU-leder, Ingieråsen skole, Kolbotn


Andre kandidater på samme liste

1
ERLING BIRKEDAL Stilling: Prosjektleder Alder: 61 1481 HAGAN
2
ANNE ENGER Stilling: Fylkesmann Alder: 66 1525 MOSS
3
BJØRN SOLBERG Stilling: Pensjonist Alder: 69 1850 MYSEN
5
MATTHEW PHILLIP MONGER Stilling: Stipendiat Alder: 33 1448 DRØBAK
6
ANNE-KARI RAAEN SKARDHAMAR Stilling: Professor Alder: 69 2020 SKEDSMOKORSET
7
LASSE THORVALDSEN Stilling: Student Alder: 27 2022 GJERDRUM
8
ANNE ELISABETH BRUN ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 1671 KRÅKERØY
9
ESPEN ROBSAHM KJØRVEN Stilling: Student Alder: 28 0379 OSLO
10
HÅKON ANDERSEN Stilling: Lektor Alder: 40 1430 ÅS
11
HÅKON ANDREAS LØE Stilling: Markedsanalytiker Alder: 42 2050 JESSHEIM
12
KNUT ARILD NUPEN Stilling: Produktansvarlig Alder: 41 2016 FROGNER
13
MARIT TORP Stilling: Pensjonist Alder: 67 1675 KRÅKERØY
14
IDA MARIE NIELSEN Stilling: Sykepleier Alder: 34 2010 STRØMMEN
15
ROBIN ANDRÉ KRISTIANSEN KARLSTAD Stilling: Student Alder: 21 1715 YVEN
16
KIRSTI HARDA FRØSHAUG Stilling: Kvalitetsveileder Alder: 65 1472 FJELLHAMAR