5

MATTHEW PHILLIP MONGER

Stilling: Stipendiat Alder: 33 1448 DRØBAK Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Familiens plass i kirken
  • Kirken etter statskirketid
  • Diakonia
  • Kirken i samfunnet
  • Trosopplæring

Spørsmål og svar

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?; Jeg svarte ja til nominasjonen fordi jeg ønsker å bidra til kirkens mål om å være en inkluderende, levende og åpen folkekirke. Jeg er opptatt av at utsatte mennesker skal oppleve at kirken står på deres side og at de som lengter etter noe mer i livet skal finne et sted å være i kirken. Den norske kirkes rolle som folkekirke gir mange unike muligheter til å møte store deler av befolkningen på ulike måter, og i ulike faser i livet, noe som er uvurderlig i dagens samfunn. Jeg mener at disse møtene må tas vare på og at kirkens stilling som folkekirke må ivaretas.
2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? Nå som forholdet mellom staten og kirken forandres står kirken ovenfor både utfordringer og muligheter. Etter hvert som kirken gjøres selvstendig vil økonomiske spørsmål bli stadig mer pressende. Å finne en gode løsninger for organisering og finansiering av en folkekirke der ikke alle skal bli tvunget til å betale for tjenester mener jeg er en av de største utfordringen vi står ovenfor. Det er svært positivt at kirken kan markere seg i saker uten å være i statens skygge. En økende selvstendighet kan også føre til at flere tar eierskap i kirken, nettopp fordi den blir nødt til å stå på egne ben. I tillegg blir en uavhengig kirke lettere oppfattet som sin egen mester i tros- og lærespørsmål.
3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn? ; Av både teologiske, sosiale og praktiske hensyn bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn.
4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Kirken bør engasjere seg i samfunnsspørsmål både lokalt og globalt. På lokalt plan bør menigheten engasjere seg i de sakene som er viktigst der menigheten er. Fattigdom, miljø og innvandring er saker som er relevante de alle fleste steder i Norge i dag, og kan møtes med konkrete tiltak i lokale menigheter. Internasjonalt er det mange måter kirken kan markere sin støtte til viktige saker som miljø og menneskerettigheter, ved både uttalelser, innsamling av midler til konkrete formål og gjennom bønn.
5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; Jeg mener at kirkens viktigste budskap i dag er at evangeliet ikke bare er noe som ligger i den fjerne fremtiden, men er relevant i dag. Bibelens budskap bør gi oss frimodighet til å prøve å forbedre den verden vi lever i. Videre kan kirken være med å formidle et håp om at det finnes noe godt både i mennesker og i verden som kan stå i mot det dystre bildet av verden som blir formidlet gjennom media.
6. Har du erfaring fra styreverv eller lignende organisasjonsarbeid?; Jeg sitter i styret for Wycliffe Bibeloversettere Norge, er medlem av forskningsutvalget og internasjonalt utvalg ved Menighetsfakultetet og har tidligere vært styremedlem i Den norske skolen i Mali. I tillegg var jeg i en periode leder for medarbeiderforeningen i Den norske misjonsselskapet i Mali.

Arbeidserfaring / utdanning

- 2009
Master i teologi ved Menighetsfakultetet

- 2012
Master i semitisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo

2009 - 2012
Bibeloversetter i Mali - Det Norske Misjonsselskap

2012 - 2013
Konsulent/Redaktør - Søndagsskolen Norge

Kirkelige verv

2007 - 2008
Leder for golf-konfirmanter - Ramens sokn

Offentlige og andre verv

2011 - 2012
Leder - Medarbeiderforeningen i NMS i Mali

2011 - 2012
Sytremedlem - Den norske skolen i Mali

2014 -
Styremedlem - Wycliffe bibeloversttere


Andre kandidater på samme liste

1
ERLING BIRKEDAL Stilling: Prosjektleder Alder: 61 1481 HAGAN
2
ANNE ENGER Stilling: Fylkesmann Alder: 66 1525 MOSS
3
BJØRN SOLBERG Stilling: Pensjonist Alder: 69 1850 MYSEN
4
SIDSEL REPSTAD Stilling: Seniorrådgiver Alder: 53 1414 TROLLÅSEN
6
ANNE-KARI RAAEN SKARDHAMAR Stilling: Professor Alder: 69 2020 SKEDSMOKORSET
7
LASSE THORVALDSEN Stilling: Student Alder: 27 2022 GJERDRUM
8
ANNE ELISABETH BRUN ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 1671 KRÅKERØY
9
ESPEN ROBSAHM KJØRVEN Stilling: Student Alder: 28 0379 OSLO
10
HÅKON ANDERSEN Stilling: Lektor Alder: 40 1430 ÅS
11
HÅKON ANDREAS LØE Stilling: Markedsanalytiker Alder: 42 2050 JESSHEIM
12
KNUT ARILD NUPEN Stilling: Produktansvarlig Alder: 41 2016 FROGNER
13
MARIT TORP Stilling: Pensjonist Alder: 67 1675 KRÅKERØY
14
IDA MARIE NIELSEN Stilling: Sykepleier Alder: 34 2010 STRØMMEN
15
ROBIN ANDRÉ KRISTIANSEN KARLSTAD Stilling: Student Alder: 21 1715 YVEN
16
KIRSTI HARDA FRØSHAUG Stilling: Kvalitetsveileder Alder: 65 1472 FJELLHAMAR