8

ANNE ELISABETH BRUN ANDERSEN

Stilling: Pensjonist Alder: 66 1671 KRÅKERØY Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Gudstjenesteliv
  • Trosopplæring
  • Diakoni

Spørsmål og svar

1. Hvorfor h0r du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg synes jeg har fått et godt innblikk i bispedømmet etter 3år i bdr, og vil bruke denne kunnskapen. Min hjertesaker er å bringe evangeliet videre til nye generasjoner.
2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? Mulighetene ligger i å være herre i eget hus. Utfordringene er å finne gode løsninger som skaper samhold.
3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn? Nei
4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan? Kirken må engasjere seg i fattigdomsspårsmål og miljøvern/bærekraftig utvikling
5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Guds kjærlighet i Jesus Kristus
6. Har du erfaring fra styreverv eller lignende organisasjonsarbeid? 3 år i bispedømmerådet. 9 år i Kråkerøy menighetsråd, plasstillitsvalgt og lokalt styremedlem i Utdanningsforbundet, 7 år i Fredrikstad kommunes eldreråd

Arbeidserfaring / utdanning

1970 -
Lærerprøva

1971 -
Årsenhet norsk

1984 -
Kristendom grunnfag

2002 -
2. avdeling spes.ped. leksologi

Kirkelige verv

1999 - 2004
Redaktør Kråkerøy menighetsblad

2005 -
Medlem Kråkerøy menighetsråd

2012 -
Medlem gudstjenesteutvalget i Kåkerøy

2012 -
Medlem Borg bispedømmeråd

Offentlige og andre verv

1996 - 1999
Plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet Glemmen vgs

2007 -
Medlem Fredrikstad eldreråd

2011 -
Vararepresentant Fredrikstad bystyre


Andre kandidater på samme liste

1
ERLING BIRKEDAL Stilling: Prosjektleder Alder: 61 1481 HAGAN
2
ANNE ENGER Stilling: Fylkesmann Alder: 66 1525 MOSS
3
BJØRN SOLBERG Stilling: Pensjonist Alder: 69 1850 MYSEN
4
SIDSEL REPSTAD Stilling: Seniorrådgiver Alder: 53 1414 TROLLÅSEN
5
MATTHEW PHILLIP MONGER Stilling: Stipendiat Alder: 33 1448 DRØBAK
6
ANNE-KARI RAAEN SKARDHAMAR Stilling: Professor Alder: 69 2020 SKEDSMOKORSET
7
LASSE THORVALDSEN Stilling: Student Alder: 27 2022 GJERDRUM
9
ESPEN ROBSAHM KJØRVEN Stilling: Student Alder: 28 0379 OSLO
10
HÅKON ANDERSEN Stilling: Lektor Alder: 40 1430 ÅS
11
HÅKON ANDREAS LØE Stilling: Markedsanalytiker Alder: 42 2050 JESSHEIM
12
KNUT ARILD NUPEN Stilling: Produktansvarlig Alder: 41 2016 FROGNER
13
MARIT TORP Stilling: Pensjonist Alder: 67 1675 KRÅKERØY
14
IDA MARIE NIELSEN Stilling: Sykepleier Alder: 34 2010 STRØMMEN
15
ROBIN ANDRÉ KRISTIANSEN KARLSTAD Stilling: Student Alder: 21 1715 YVEN
16
KIRSTI HARDA FRØSHAUG Stilling: Kvalitetsveileder Alder: 65 1472 FJELLHAMAR