9

ESPEN ROBSAHM KJØRVEN

Stilling: Student Alder: 28 0379 OSLO Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i BORG BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Krks hovedansvar er god og ekte trosformidling til mennesker
  • At kirken oppleves som relevant og nær for alle mennesker
  • At det satses på barn og unge, og at disse opplever å være
  • en del av kirkens «nåtid», og ikke bare
  • kirkens «fremtid».

Spørsmål og svar

1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?; Min største hjertesak er å vekke og styrke engasjementet og deltakelsen blant de unge i bispedømmet. Jeg ønsker at kirken skal oppleves relevant for alle som kommer til den, og håper at særlig blant kirkens unge skal det oppleves at de er kirkens NÅTID, og ikke "bare" kirkens FREMTID. Jeg brenner også veldig for alt av kirkens arbeid rettet mot de som har falt utenom samfunnets vanlige rammer. Det kan være på grunn av sykdom, dårlige valg i livet eller andre årsaker. Mer enn «best på sorg», men best på all ivaretakelse av mennesker med behov for det. Jeg håper at min erfaring fra menighetsråd og Ungdomsråd gir meg et godt erfaringsgrunnlag som vil komme bispedømmerådet og dets arbeid til gode. Jeg har lenge hatt lyst til å stille, og takket gjerne ja med en gang jeg ble spurt!
2. Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? ; Jeg ser positivt på at kirken blir mer selvstendig og løsrives fra staten. Dette medfører riktignok mange utfordringer i forhold til omlegginger, og jeg ser dermed primært økonomisk problematikk knyttet til omstruktureringen i sin nåværende fase. At flere byråkratiske funksjoner staten tidligere tok seg av nå faller på kirken å ordne selv etter beste evne vil ta tid og trening, og vil ikke minst koste en god del penger. Forøvrig mener jeg at den største utfordringen kirken vil ha fremover er å vise at den er tilliten verdig når vi beholder status som "folkekirke" samtidig som Staten slipper grepet. Vi må vise vilje og evne til å prøve å stå på egne ben.Og jeg ønsker virkelig å være med og jobbe for at dette er noe vi kan få til.
3. Bør Den norske kirke tilby vigsel for to av samme kjønn? Dette er et stort og vanskelig spørsmål som inneholder store spørsmål om hvordan Bibelen skal leses, og i så fall hvilken autoritet den kan tillegges. Det inneholder også viktige spørsmål knyttet til det å være menneske, og som sådan å være skapt og elsket. Selv om det finnes mange kloke tanker om hvordan Bibelen kan leses dithen at den støtter opp under å kunne leve ut sin homofile legning, så føler jeg ikke at noen av disse klart å «løse» problemet som noen av Bibelens tekster setter opp. Dermed blir det for meg vanskelig å se bort fra disse tekstene, særlig når jeg skal vurdere mitt helhetlige syn. Selv om det å gå imot likekjønnet vigsel byr på store medmenneskelige problemer, særlig hva det angår å føle seg sett og elsket som hele seg, så ser jeg ikke hvordan jeg kan gå inn for dette på det nåværende tidspunkt. Det er leit og tungt, men alternativet ville føltes galt, hvor grusomt det enn er å høre meg selv si det.
4. Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i, og hvordan?; Kirken har et ansvar for å forvalte, men også å leve ut Jesu og Bibelens ord til alle tider, også i dag. Jesu ord om å «ta vare på mine minste» gjelder like mye i dag som for 2000 år siden. I saker som dreier seg om viktige saker som menneskeverd og miljø er det viktig at kirkens stemme får lyde, ikke bare fra prekestolen men også ute i samfunnet ellers; både på gata og i nyhetene.
Samtidig må kirken være bevisst sitt ansvar, og ikke gå alt for spisst ut i saker som er mer kompliserte, som om vi trenger en ny Arbeidsmiljølov eller hva navnet på skolens religionstimer
burde være. Kirken må likevel tørre å ha en stemme, og ikke være redd for å stå på de svakestes side. Også de gangene det svir litt.
5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?; Det første og viktigste er at mennesker er skapt, elsket og frelst. Det er dog også viktig å fremholde evangeliets budskap om en verden der synden fortsatt rår, og viktigheten av å henvende oss til Gud for hjelp, støtte og trøst. At som kristne har vi et ansvar for hverandre og for jorda vår. At misjonsbefalingen gjelder like sterkt i dag som den har gjort før.I dagens samfunn vil jeg umiddelbart kjenne på et ønske om å kunne formidle til mennesker at de er gode nok som de er. At de trenger ikke ny bil, ny kjæreste eller ny kropp. De trenger ikke være "den beste utgaven av seg selv" eller supermamma eller suksess-pappa. De er gode nok. De har ALLTID vært gode nok. Den beste versjonen av oss selv er vi i gjenskinnet av Jesu blikk. At det er lov til å bry seg. Også om seg selv.
6. Har du erfaring fra styreverv eller lignende organisasjonsarbeid?
I ungdomstiden var jeg lenge engasjert i lederarbeidet i kirken min, og rakk å få sitte både som leder i klubbstyret så vel som å bli valgt inn i menighetsrådet. I dag sitter jeg i mitt sjette år i menighetsråd og er også leder i Borg bispedømmes Ungdomsråd. I løpet av studietiden var jeg også nestleder i Studentrådet på Det teologiske menighetsfakultet. Jeg regner meg selv som relativt byråkratisk anlagt og liker å ta på meg oppgaver. Jeg blir veldig lett engasjert av oppgavene jeg får tildelt, særlig når jeg kjenner at det omfatter arb

Arbeidserfaring / utdanning

2009 - 2015
Teologistudent, menighetsfakultetet

2011 - 2012
Kateketvikar i Østre Aker kirke

2014 - 2015
Diakonvikar og trosopplæringsmedarbeider i Fjellhamar menigh

Kirkelige verv

2009 - 2015
Fast medlem i Fjellhamar menighetsråd

2011 - 2015
Fast medlem i Borg ungdomsråd, de siste 3 årene som leder


Andre kandidater på samme liste

1
ERLING BIRKEDAL Stilling: Prosjektleder Alder: 61 1481 HAGAN
2
ANNE ENGER Stilling: Fylkesmann Alder: 66 1525 MOSS
3
BJØRN SOLBERG Stilling: Pensjonist Alder: 69 1850 MYSEN
4
SIDSEL REPSTAD Stilling: Seniorrådgiver Alder: 53 1414 TROLLÅSEN
5
MATTHEW PHILLIP MONGER Stilling: Stipendiat Alder: 33 1448 DRØBAK
6
ANNE-KARI RAAEN SKARDHAMAR Stilling: Professor Alder: 69 2020 SKEDSMOKORSET
7
LASSE THORVALDSEN Stilling: Student Alder: 27 2022 GJERDRUM
8
ANNE ELISABETH BRUN ANDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 66 1671 KRÅKERØY
10
HÅKON ANDERSEN Stilling: Lektor Alder: 40 1430 ÅS
11
HÅKON ANDREAS LØE Stilling: Markedsanalytiker Alder: 42 2050 JESSHEIM
12
KNUT ARILD NUPEN Stilling: Produktansvarlig Alder: 41 2016 FROGNER
13
MARIT TORP Stilling: Pensjonist Alder: 67 1675 KRÅKERØY
14
IDA MARIE NIELSEN Stilling: Sykepleier Alder: 34 2010 STRØMMEN
15
ROBIN ANDRÉ KRISTIANSEN KARLSTAD Stilling: Student Alder: 21 1715 YVEN
16
KIRSTI HARDA FRØSHAUG Stilling: Kvalitetsveileder Alder: 65 1472 FJELLHAMAR