1

DAG LANDMARK

Stilling: Pensjonist Alder: 67 2816 GJØVIK Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Organisering av Dnk/kirkeordn.
  • Trosopplæring må videreføres
  • Finansiering av Dnk
  • Diakoni må forsterkes
  • Fortsatt utvikle it-bruk i Dnk

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning.
Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

- At kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. Det er viktig at folk kjenner igjen kirken sin etter skille med staten, som et åpent og raust trossamfunn. Jeg har arbeidet aktivt med kirkeordningsspørsmål de siste 10 år. Jeg vil fortsatt arbeide for en demokratisk, lokalforankret  kirke, der menigheten er kirkens sentrum og der sentralisering og byråkratisering minimaliseres.


2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Finansieres gjennom kommune og stat


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle
- At kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap
- At kirken organiseres med felles arbeidsgiveransvar til glede for menighetene.


4.	Skal kirken vie homofile?

- Ja. Jeg kan vanskelig se for meg at kirken skal nekte noen Herrens velsignelse når de ønsker det. Som ikke-teolog vil jeg fortsatt lytte til anbefalinger fra våre biskoper.


5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet?

- Høyskoleutdannet med personalfag. 25 år som bokhandler og litteraturformidler. Styreleder for bokhandlerkjede. Flere år i styret for Norges KFUK/KFUM. 9 år som kirkeverge i Gjøvik og mangeårig medlem av Hamar bispedømmeråd og fungert som hoveddirigent på Kirkemøtet. Har samlet bred kunnskap og erfaring om ledelse og Den norske kirke.

Arbeidserfaring / utdanning

- 1972
Høyskole med hovedfag personalforvaltning

1972 - 1976
Ungdomssekretær Lillehammer menighet og sekretær Norges KFUM

1976 - 1999
Bokhandler

1999 - 2006
Litteraturformidler i Nordlikonsernet

2006 - 2015
Kirkeverge i Gjøvik

Kirkelige verv

1983 - 1987
Nestleder i Norges KFUM

1999 - 2009
Leder av Sjusjøen fjellkirke

2001 - 2015
Hamar bispedømmeråd

2002 - 2015
Dnk representant i Sjømannskirken

2006 - 2015
Kirkemøtets hoveddirigent

Offentlige og andre verv

1986 - 2002
Medlem av Gjøvik næringsråd

1990 - 1993
Den norske Bokhandlerforenings forhandlingsutv. (m/storting)

1991 - 1998
Styre(leder) i Libris-kjeden

2005 - 2009
Styremedlem Verbum forlag

2009 - 2015
Styremedlem i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon


Andre kandidater på samme liste

2
TORUNN ELISE KVISBERG Stilling: Tingrettsdommer Alder: 48 2615 LILLEHAMMER
3
REIDAR ÅSGÅRD Stilling: Småbruker Alder: 72 2440 ENGERDAL
4
ANNE-LISE BRENNA ORDING Stilling: Student Alder: 28 2211 KONGSVINGER
5
INGER JOHANNE REIESTAD HANSEN Stilling: Advokat Alder: 62 2315 HAMAR
6
TORSTEIN LERHOL Stilling: Leder Alder: 29 2975 VANG I VALDRES
7
GUNNAR GJEVRE Stilling: Adjunkt med opprykk Alder: 59 2266 ARNEBERG
8
BERIT ELISABETH MEININGEN Stilling: Fysioterap./osteopat Alder: 64 2666 LORA
9
ØYVIND HAGLUND SOGN Stilling: Daglig leder/gårdbr. Alder: 33 3520 JEVNAKER
10
INGER LISE HOLLAND Stilling: Pensjonist Alder: 70 2390 MOELV
11
BJØRG ANTONSEN Stilling: Avdelingssjef Alder: 57 2827 HUNNDALEN
12
LARS LIEN Stilling: Leder/professor Alder: 55 2316 HAMAR
13
ARNFINN BJØRGEN Stilling: Misjonsk./bussjåfør Alder: 66 2335 STANGE
14
SOLVEIG VATN WEISSER Stilling: Stipendiat Alder: 21 2975 VANG I VALDRES
15
ARNFINN UTHUS Stilling: Enhetsleder Alder: 58 2410 HERNES
16
ELIN JOHANNE GRAVDAL ØVREBOTTEN Stilling: Lærer Alder: 58 2770 JAREN
17
RAGNAR LØSNESLØKKEN Stilling: Sekr./musiker/bonde Alder: 42 2634 FÅVANG