2

TORUNN ELISE KVISBERG

Stilling: Tingrettsdommer Alder: 48 2615 LILLEHAMMER Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Bevare og utvikle folkekirken
  • Trosopplæring og barnearbeid
  • Ryddig skille fra staten
  • Tilpasning til kommunereform

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning.
Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

- At kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den.
Det er viktig med en ryddig og tjenlig tilpasning til skillet fra staten og kommunereformen, og å ivareta kirkens rolle og oppgave som levende folkekirke gjennom denne prosessen.


2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Finansieres gjennom kommune og stat


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle
- At kirken skal være engasjert i misjonsarbeid
- At kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap


4.	Skal kirken vie homofile?

- Ja


5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet?

- Jeg er utdannet jurist, har en variert yrkesbakgrunn og erfaring fra lokale kirkelige verv. Jeg håper å kunne bidra konstruktivt i de viktige prosessene Den norske kirke nå står foran.

Arbeidserfaring / utdanning

1988 - 1993
Jurist, Universitetet i Oslo

1994 - 1998
Førstekonsulent og rådgiver, Justisdepartementet

2003 - 2008
Stipendiat, dr.avhandling om internasjonal barnebortføring

2004 -
Politisk rådgiver, Statsministerens kontor (Bondevik II)

2008 - 2010
Advokat

Kirkelige verv

2009 - 2015
Nordre Ål menighetsråd

2011 - 2015
Lillehammer kirkelige fellesråd

2012 -
Nordisk kirkerettsseminar

2012 - 2016
KAs landsråd

2014 -
Kirkerådets referansegruppe for ny kirkeordning

Offentlige og andre verv

2012 - 2013
Leder, Justisdepartemenets arbeidsgruppe om barnebortføring

2012 - 2014
Medlem i Adopsjonslovutvalget (NOU 2014:9)

2014 - 2016
Medlem i Straffeprosessutvalget


Andre kandidater på samme liste

1
DAG LANDMARK Stilling: Pensjonist Alder: 67 2816 GJØVIK
3
REIDAR ÅSGÅRD Stilling: Småbruker Alder: 72 2440 ENGERDAL
4
ANNE-LISE BRENNA ORDING Stilling: Student Alder: 28 2211 KONGSVINGER
5
INGER JOHANNE REIESTAD HANSEN Stilling: Advokat Alder: 62 2315 HAMAR
6
TORSTEIN LERHOL Stilling: Leder Alder: 29 2975 VANG I VALDRES
7
GUNNAR GJEVRE Stilling: Adjunkt med opprykk Alder: 59 2266 ARNEBERG
8
BERIT ELISABETH MEININGEN Stilling: Fysioterap./osteopat Alder: 64 2666 LORA
9
ØYVIND HAGLUND SOGN Stilling: Daglig leder/gårdbr. Alder: 33 3520 JEVNAKER
10
INGER LISE HOLLAND Stilling: Pensjonist Alder: 70 2390 MOELV
11
BJØRG ANTONSEN Stilling: Avdelingssjef Alder: 57 2827 HUNNDALEN
12
LARS LIEN Stilling: Leder/professor Alder: 55 2316 HAMAR
13
ARNFINN BJØRGEN Stilling: Misjonsk./bussjåfør Alder: 66 2335 STANGE
14
SOLVEIG VATN WEISSER Stilling: Stipendiat Alder: 21 2975 VANG I VALDRES
15
ARNFINN UTHUS Stilling: Enhetsleder Alder: 58 2410 HERNES
16
ELIN JOHANNE GRAVDAL ØVREBOTTEN Stilling: Lærer Alder: 58 2770 JAREN
17
RAGNAR LØSNESLØKKEN Stilling: Sekr./musiker/bonde Alder: 42 2634 FÅVANG