3

REIDAR ÅSGÅRD

Stilling: Småbruker Alder: 72 2440 ENGERDAL Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Kirken som folkekirke
  • De lokale menighetsrådene
  • Kirkereformen og demokrati
  • Et inkluderende fellesskap

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning.
Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

- At kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. : Den norske kirke, slik vi kjenner den, er en del av kristen tro, tradisjon og kultur. Det er dette grunnlaget som har gjort kirken vår til en folkekirke, og som gjør at folk kjenner seg igjen, gjør dugnad og er en del av kirken. Uten denne romslige og folkelige forståelsen ville kirken bli en snevrere kirke, for de få.


2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Finansieres gjennom kommune og stat.


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle
- At kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap
- At kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø


4.	Skal kirken vie homofile?

- Ja. Den kristne tro er også et budskap om håp og kjærlighet. For meg er kjærligheten en del av skaperverket, med alle de forskjelligheter det innebærer. Vi er små mennesker som ikke ser helheten. Da er det vanskelig å skjønne at vi er gitt vide fullmakter til å sortere medmennesker, inn eller ut, når de er glade i hverandre og vil leve sammen.


5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet?

- Min bakgrunn har lært meg, håper jeg, å lytte, finne omforente løsninger når det er nødvendig, men også å bidra til konklusjoner som er prinsipielt viktige. I viktige spørsmål om organisasjon og demokrati har jeg antakelig en bakgrunn som gir innsikt når Kirken nå skal drøfte og beslutte i disse spørsmålene.

Arbeidserfaring / utdanning

- 1976
Norges idrettshøgskole, hovedfag

1970 - 1976
Lærerskole m tilleggsfag

1974 - 1991
Lærer / lektor

1988 - 1995
Universitetet i Oslo (UiO), juridisk emebetseksamen

Kirkelige verv

1979 - 1983
Engerdal menighetsråd, leder, usikker på perioden, 1979-83 ?

2011 - 2015
Hamar Bispedømmeråd, medlem

Offentlige og andre verv

1979 - 2011
Engerdal kommunestyre

1984 - 2011
Politiker, heltid (ordfører 20 år, fylkesrådsleder 4 år)

2001 - 2010
Hedmark Arbeiderparti, leder

2011 - 2015
Hedmark fylkesting


Andre kandidater på samme liste

1
DAG LANDMARK Stilling: Pensjonist Alder: 67 2816 GJØVIK
2
TORUNN ELISE KVISBERG Stilling: Tingrettsdommer Alder: 48 2615 LILLEHAMMER
4
ANNE-LISE BRENNA ORDING Stilling: Student Alder: 28 2211 KONGSVINGER
5
INGER JOHANNE REIESTAD HANSEN Stilling: Advokat Alder: 62 2315 HAMAR
6
TORSTEIN LERHOL Stilling: Leder Alder: 29 2975 VANG I VALDRES
7
GUNNAR GJEVRE Stilling: Adjunkt med opprykk Alder: 59 2266 ARNEBERG
8
BERIT ELISABETH MEININGEN Stilling: Fysioterap./osteopat Alder: 64 2666 LORA
9
ØYVIND HAGLUND SOGN Stilling: Daglig leder/gårdbr. Alder: 33 3520 JEVNAKER
10
INGER LISE HOLLAND Stilling: Pensjonist Alder: 70 2390 MOELV
11
BJØRG ANTONSEN Stilling: Avdelingssjef Alder: 57 2827 HUNNDALEN
12
LARS LIEN Stilling: Leder/professor Alder: 55 2316 HAMAR
13
ARNFINN BJØRGEN Stilling: Misjonsk./bussjåfør Alder: 66 2335 STANGE
14
SOLVEIG VATN WEISSER Stilling: Stipendiat Alder: 21 2975 VANG I VALDRES
15
ARNFINN UTHUS Stilling: Enhetsleder Alder: 58 2410 HERNES
16
ELIN JOHANNE GRAVDAL ØVREBOTTEN Stilling: Lærer Alder: 58 2770 JAREN
17
RAGNAR LØSNESLØKKEN Stilling: Sekr./musiker/bonde Alder: 42 2634 FÅVANG