4

ANNE-LISE BRENNA ORDING

Stilling: Student Alder: 28 2211 KONGSVINGER Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Kirkeordning
  • Trosopplæring
  • Personalpolitikk/rekruttering
  • Kirke 18 –30 år
  • Gudstjenesteliv

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning. Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

 - At kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. Det er viktig at alle skal kunne kjenne seg igjen i kirka, men med de endringer som er nødvendige for å være ei aktiv og levende kirke for vår tid. Jeg mener det ikke er noe mål i seg selv at Dnk skal sidestilles mest mulig med andre trossamfunn. Dette særlig på grunn av særstillingen gjennom historie, kulturarv og tradisjon.


2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Finansieres gjennom kommune og stat


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle
- At kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap
- Arbeide med rekruttering til kirkelige stillinger og av frivillige medarbeidere


4.	Skal kirken vie homofile?

- Ja. Så lenge kirken sier muntlig at det finnes to syn på saken om likekjønnet samliv og likekjønnet ekteskap, mener jeg også det også bør finnes praksiser som legger til rette for begge synene. Jeg syns det er uheldig om vi som kirke ikke kan tilby vigsel til de som ønsker det, uavhengig av om de er heterofile eller homofile.    


5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet?

- Over 10 års erfaring i råd og utvalg innen Den norske kirke, blant annet menighetsråd, ungdomsråd, internasjonalt utvalg og bispedømmerådet/Kirkemøtet. Har fått være med å vedta gudstjenestereformen og første steg av kirkeordningsprosessen. Er veldig motivert til å sitte en periode til og få mulighet til å være med på sluttfasen av kirkeordningsprosessen og andre viktige saker vi veit er i anmarsj.

Arbeidserfaring / utdanning

2006 - 2009
Aktivitør, fagbrev

2010 - 2013
Bachelorgrad i mediedesign, grafisk design

2013 - 2014
Årsstudium i norsk

2014 - 2016
Mastergrad i digital kommunikasjon og kultur

Kirkelige verv

2005 - 2015
Vinger menighetsråd, leder siden 2009

2005 - 2016
Hamar bispedømmes ungdomsråd, BDR-representant fra 2010

2007 - 2018
Internasjonalt utvalg i Hamar bispedømme, leder siden 2010

2009 - 2015
Hamar bispedømmeråd / Kirkemøtet

2009 - 2016
Mellomkirkelig råd, vara – fast fra januar 2015

Offentlige og andre verv

2013 - 2016
Kirkelig ungdoms-OL-komité, Lillehammer 2016

2014 - 2016
Brandval og Vinger Bondelag, styresekretær


Andre kandidater på samme liste

1
DAG LANDMARK Stilling: Pensjonist Alder: 67 2816 GJØVIK
2
TORUNN ELISE KVISBERG Stilling: Tingrettsdommer Alder: 48 2615 LILLEHAMMER
3
REIDAR ÅSGÅRD Stilling: Småbruker Alder: 72 2440 ENGERDAL
5
INGER JOHANNE REIESTAD HANSEN Stilling: Advokat Alder: 62 2315 HAMAR
6
TORSTEIN LERHOL Stilling: Leder Alder: 29 2975 VANG I VALDRES
7
GUNNAR GJEVRE Stilling: Adjunkt med opprykk Alder: 59 2266 ARNEBERG
8
BERIT ELISABETH MEININGEN Stilling: Fysioterap./osteopat Alder: 64 2666 LORA
9
ØYVIND HAGLUND SOGN Stilling: Daglig leder/gårdbr. Alder: 33 3520 JEVNAKER
10
INGER LISE HOLLAND Stilling: Pensjonist Alder: 70 2390 MOELV
11
BJØRG ANTONSEN Stilling: Avdelingssjef Alder: 57 2827 HUNNDALEN
12
LARS LIEN Stilling: Leder/professor Alder: 55 2316 HAMAR
13
ARNFINN BJØRGEN Stilling: Misjonsk./bussjåfør Alder: 66 2335 STANGE
14
SOLVEIG VATN WEISSER Stilling: Stipendiat Alder: 21 2975 VANG I VALDRES
15
ARNFINN UTHUS Stilling: Enhetsleder Alder: 58 2410 HERNES
16
ELIN JOHANNE GRAVDAL ØVREBOTTEN Stilling: Lærer Alder: 58 2770 JAREN
17
RAGNAR LØSNESLØKKEN Stilling: Sekr./musiker/bonde Alder: 42 2634 FÅVANG