5

INGER JOHANNE REIESTAD HANSEN

Stilling: Advokat Alder: 62 2315 HAMAR Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

 • Trosopplæring av barn og unge
 • Gudstjenestearbeid
 • Aktive menighetsfelleskap

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning.
Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

- At kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. Selv om jeg går inn for en folkekirke er jeg opptatt av at kirken skal bevare sin kristne identitet og sin egenart som trossamfunn. 


2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Finansieres gjennom kommune og stat


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle
- At kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap
- At kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø


4.	Skal kirken vie homofile?

- Nei. Ekteskapet er ikke et sakrament i Den norske kirke, men en god samfunnsordning. All ekteskapsinngåelse (også likekjønnede) bør derfor overlates til og ivaretas av det offentlige og ikke av kirken. På denne måten unngår man en endring av grunnleggende deler av vigselsritualet som helt klart er kontroversielt og skaper indre strid i kirken.

5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet.
- Har lang erfaring med forhandlinger og meningsutveksling i vanskelige saker med ulike standpunkt og hvor parter står langt fra hverandre, samt evne til å treffe beslutninger. Har også omfattende erfaring i dokumentlesing, kunne uttrykke meninger og budskap muntlig og skriftlig og å stå fram i forsamlinger og større fora.

Arbeidserfaring / utdanning

1979 -
Cand. jur

1980 - 1983
Fylkesmann i Oslo og Akershus , og Helsedirektoratet

1984 - 1993
Videregående skole i Brumunddal og Skatteetaten i Hedmark

1993 - 2000
Politiadvokat i Hedmark politidistrikt

2000 -
Advokat og partner i advokatfirmaet Campbell & Co AS

Kirkelige verv

1991 - 1993
Menighetsrådsleder i Brumunddal menighet

1994 - 2003
Styremedlem i Det norske bibelselskap

1999 - 2008
Styremedlem i Verbum forlag

2007 - 2010
Styremedlem i Kirkens sosialtjeneste


Andre kandidater på samme liste

1
DAG LANDMARK Stilling: Pensjonist Alder: 67 2816 GJØVIK
2
TORUNN ELISE KVISBERG Stilling: Tingrettsdommer Alder: 48 2615 LILLEHAMMER
3
REIDAR ÅSGÅRD Stilling: Småbruker Alder: 72 2440 ENGERDAL
4
ANNE-LISE BRENNA ORDING Stilling: Student Alder: 28 2211 KONGSVINGER
6
TORSTEIN LERHOL Stilling: Leder Alder: 29 2975 VANG I VALDRES
7
GUNNAR GJEVRE Stilling: Adjunkt med opprykk Alder: 59 2266 ARNEBERG
8
BERIT ELISABETH MEININGEN Stilling: Fysioterap./osteopat Alder: 64 2666 LORA
9
ØYVIND HAGLUND SOGN Stilling: Daglig leder/gårdbr. Alder: 33 3520 JEVNAKER
10
INGER LISE HOLLAND Stilling: Pensjonist Alder: 70 2390 MOELV
11
BJØRG ANTONSEN Stilling: Avdelingssjef Alder: 57 2827 HUNNDALEN
12
LARS LIEN Stilling: Leder/professor Alder: 55 2316 HAMAR
13
ARNFINN BJØRGEN Stilling: Misjonsk./bussjåfør Alder: 66 2335 STANGE
14
SOLVEIG VATN WEISSER Stilling: Stipendiat Alder: 21 2975 VANG I VALDRES
15
ARNFINN UTHUS Stilling: Enhetsleder Alder: 58 2410 HERNES
16
ELIN JOHANNE GRAVDAL ØVREBOTTEN Stilling: Lærer Alder: 58 2770 JAREN
17
RAGNAR LØSNESLØKKEN Stilling: Sekr./musiker/bonde Alder: 42 2634 FÅVANG