7

GUNNAR GJEVRE

Stilling: Adjunkt med opprykk Alder: 59 2266 ARNEBERG Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Menighetsfellesskap
  • Misjonsarbeid
  • Rettferd og miljø

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning.
Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

- At kirkeordningen skal tydeliggjøre et skille med staten og mest mulig sidestille Den norske kirke med andre trossamfunn. Min overbevisning er at vi i for stor grad lener oss på staten som økonomisk garantist for eksistens. Som kirke vil vi framstå som hel og ekte ved å bli mest mulig uavhengige.


2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Medlemsavgift


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være engasjert i misjonsarbeid
- At kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap
- At kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø


4.	Skal kirken vie homofile?

- Nei. Jeg mener Den norske kirke ikke kan innføre en ny ekteskapsdefinisjon fordi:  1) Hele Bibelen er  entydig på at ekteskapet som  institusjon er mellom én kvinne – én mann. 2) Et evangelisk-luthersk ekteskapssyn forstår ekteskapet som  gjensidig, varig samliv mellom to, kvinne og mann. 3) For Jesus er ekteskapet aldri ment som noe annet enn mellom kvinne og mann.


5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet?

- 1) Skole/administrasjon: Samarbeid, og tilrettelegging av hensiktsmessige rutiner for å kunne gjennomføre  sentrale/lokale planer. 2) Skole/undervisning: Utfordre elever på verdier og holdninger. Dette forplikter for meg også. 3) Menighet/råd: Som aktivt medlem av menigheten ser jeg "hvor skoen trykker". Som bispedømmerådsmedlem vil jeg derfor ha mulighet til aktivt å påvirke utviklingen i den retning jeg mener er rett.

Arbeidserfaring / utdanning

1986 - 1991
Lærer, Åsnes ungdomsskole

1990 - 1991
Rektor, Åsnes kommunale musikkskole

1991 - 1992
Lærer, Bibelskolen i Grimstad

1992 -
Lærer/teamleder, Våler ungdomsskole

1992 - 1994
Kristendom grunnfag, Det teologiske Menighetsfakultet

Kirkelige verv

2001 - 2009
Medlem og leder, Hof menighetsråd

2005 -
Medlem av Trosopplæringsutvalget, (tidl.) Solør prosti

2008 -
Medlem av styret i Hof Normisjon, Region Øst

2011 -
Varamedlem og nåværende medlem av Hamar bispedømmeråd

2013 -
Leder, Hof menighetsråd

Offentlige og andre verv

1998 - 2003
Arbeidstillitsvalgt, Utdanningsforbundet

2008 - 2014
Sensor/oppmann i Oppland/Hedmark v/grunnskoleeksamen, norsk

2013 - 2017
Hamar bispedømmes representant i Kirkens Nødhjelps repr.skap


Andre kandidater på samme liste

1
DAG LANDMARK Stilling: Pensjonist Alder: 67 2816 GJØVIK
2
TORUNN ELISE KVISBERG Stilling: Tingrettsdommer Alder: 48 2615 LILLEHAMMER
3
REIDAR ÅSGÅRD Stilling: Småbruker Alder: 72 2440 ENGERDAL
4
ANNE-LISE BRENNA ORDING Stilling: Student Alder: 28 2211 KONGSVINGER
5
INGER JOHANNE REIESTAD HANSEN Stilling: Advokat Alder: 62 2315 HAMAR
6
TORSTEIN LERHOL Stilling: Leder Alder: 29 2975 VANG I VALDRES
8
BERIT ELISABETH MEININGEN Stilling: Fysioterap./osteopat Alder: 64 2666 LORA
9
ØYVIND HAGLUND SOGN Stilling: Daglig leder/gårdbr. Alder: 33 3520 JEVNAKER
10
INGER LISE HOLLAND Stilling: Pensjonist Alder: 70 2390 MOELV
11
BJØRG ANTONSEN Stilling: Avdelingssjef Alder: 57 2827 HUNNDALEN
12
LARS LIEN Stilling: Leder/professor Alder: 55 2316 HAMAR
13
ARNFINN BJØRGEN Stilling: Misjonsk./bussjåfør Alder: 66 2335 STANGE
14
SOLVEIG VATN WEISSER Stilling: Stipendiat Alder: 21 2975 VANG I VALDRES
15
ARNFINN UTHUS Stilling: Enhetsleder Alder: 58 2410 HERNES
16
ELIN JOHANNE GRAVDAL ØVREBOTTEN Stilling: Lærer Alder: 58 2770 JAREN
17
RAGNAR LØSNESLØKKEN Stilling: Sekr./musiker/bonde Alder: 42 2634 FÅVANG