8

BERIT ELISABETH MEININGEN

Stilling: Fysioterap./osteopat Alder: 64 2666 LORA Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

 • Synliggjøring av
 • Trosopplæring.
 • Dnk er åpen for alle mennesker
 • Kirka som kulturbærer
 • Kirkas demokratiseringsprosess

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning.
Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

- At kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. Gjenkjennelse og forutsigbarhet er viktig, dette gjelder særlig for tro, kultur og tilhørighet. Selv om de fleste er enige om at tiden er inne for forandring og demokratisering, viser flere spørreundersøkelser blant Dnk's medlemmer at vi må fare forsiktig fram. Dette skal vi i vår forandringsiver respektere.


2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Finansieres gjennom kommune og stat.


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle
- At kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap
- At kirken skal satse på trosopplæring og derfor være til stede der folk er


4.	Skal kirken vie homofile?

- Ja. Den Norske Kirke skal være og er en åpen folkekirke for alle, det er absolutt! Ekteskapsloven for likekjønnede som trådde i kraft i 2008, innebærer for meg automatisk at vigsel også kan skje i kirken. Hvis mennesker kommer til kirken i kjærlighet, så skal også kirken møte dem med kjærlighet og respekt. I sin tid var Jesus en frontkjemper for dette budskapet. 


5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet?

- Som helsearbeider i snart 40 år, har medmenneskelighet vært prioritert. Denne balasten har gitt meg god erfaring for å kunne ta avgjørelser som også griper direkte inn i enkeltmenneskets liv ute i menighetene. Som styremedlem og leder i flere større organisasjoner og foreninger, har jeg godt kjennskap til styre- og organisasjonsarbeid. Forhåpentligvis kan Bispedømmeråd og Kirkemøte ha god nytte av dette.

Arbeidserfaring / utdanning

1976 -
Fysioterapeut

1998 -
Osteopat

Kirkelige verv

2005 - 2009
Leder av Lesja kyrkjelege fellesråd

2005 - 2015
Medl. av Lesja menighetsråd

2009 - 2015
Leder av Lesja kyrkjelege råd

2010 - 2016
Repr. av KAs Landsråd

2011 - 2015
Varamedlem og medlem av Hamar Bispedømmeråd

Offentlige og andre verv

2003 - 2016
Styremedl. i Lesja Folkeakademi

2008 - 2016
Medl. av representantskapet i Kirkens Familierådgivning,Otta

2008 - 2016
Styremedl. i Gudbrandsdalsmusea AS

2013 - 2016
Styremedl. i COOP innlandet


Andre kandidater på samme liste

1
DAG LANDMARK Stilling: Pensjonist Alder: 67 2816 GJØVIK
2
TORUNN ELISE KVISBERG Stilling: Tingrettsdommer Alder: 48 2615 LILLEHAMMER
3
REIDAR ÅSGÅRD Stilling: Småbruker Alder: 72 2440 ENGERDAL
4
ANNE-LISE BRENNA ORDING Stilling: Student Alder: 28 2211 KONGSVINGER
5
INGER JOHANNE REIESTAD HANSEN Stilling: Advokat Alder: 62 2315 HAMAR
6
TORSTEIN LERHOL Stilling: Leder Alder: 29 2975 VANG I VALDRES
7
GUNNAR GJEVRE Stilling: Adjunkt med opprykk Alder: 59 2266 ARNEBERG
9
ØYVIND HAGLUND SOGN Stilling: Daglig leder/gårdbr. Alder: 33 3520 JEVNAKER
10
INGER LISE HOLLAND Stilling: Pensjonist Alder: 70 2390 MOELV
11
BJØRG ANTONSEN Stilling: Avdelingssjef Alder: 57 2827 HUNNDALEN
12
LARS LIEN Stilling: Leder/professor Alder: 55 2316 HAMAR
13
ARNFINN BJØRGEN Stilling: Misjonsk./bussjåfør Alder: 66 2335 STANGE
14
SOLVEIG VATN WEISSER Stilling: Stipendiat Alder: 21 2975 VANG I VALDRES
15
ARNFINN UTHUS Stilling: Enhetsleder Alder: 58 2410 HERNES
16
ELIN JOHANNE GRAVDAL ØVREBOTTEN Stilling: Lærer Alder: 58 2770 JAREN
17
RAGNAR LØSNESLØKKEN Stilling: Sekr./musiker/bonde Alder: 42 2634 FÅVANG