9

ØYVIND HAGLUND SOGN

Stilling: Daglig leder/gårdbr. Alder: 33 3520 JEVNAKER Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Mangfoldig folkekirke - nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Pilegrimsarbeid
  • Åpne kirkedører
  • Trosopplæring for barn og unge
  • Kirken som tradisjonsbærer

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning.
Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

- At kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den.


2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Finansieres gjennom kommune og stat.


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle
- At kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid
- At kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap


4.	Skal kirken vie homofile?
- Ja.


5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet?

- Jeg er samfunnsengasjert med særlig interesse for frivillig arbeid. Engasjert i organisasjonsarbeid, ofte relatert til tematikk som "bærekraftig matvareproduksjon i Norge", "levende bygder", og "historie og tradisjon". Innehar et brennende ønske om å bidra til at medmennesker skal kunne  ha meningsfylte dager, og mener at utrolige ting kan skje dersom det blir gjort med begeistring.

Arbeidserfaring / utdanning

1999 - 2002
Naturforvaltning

2005 - 2015
Gardbruker

2010 - 2010
Prosjektledelse

2010 - 2015
Gravferdskonsulent

2011 - 2015
Daglig leder Jevnaker Frivilligsentral

Kirkelige verv

2010 - 2012
Redaksjonsmedlem og skribent Jevnaker Menighetsblad

2011 - 2015
Orgelkomiteen for nytt orgel i Jevnaker kirke

2014 - 2014
Leder

Offentlige og andre verv

1998 - 2015
Leder og styremedlem Bøndernes Hus

2001 - 2004
Leder og styremedlem i Oppland Bygdeungdomslag

2005 - 2007
Leder Jevnaker Bondelag

2012 - 2014
Nestleder Hadeland Museumslag

2013 - 2016
Meddommer i Tingretten


Andre kandidater på samme liste

1
DAG LANDMARK Stilling: Pensjonist Alder: 67 2816 GJØVIK
2
TORUNN ELISE KVISBERG Stilling: Tingrettsdommer Alder: 48 2615 LILLEHAMMER
3
REIDAR ÅSGÅRD Stilling: Småbruker Alder: 72 2440 ENGERDAL
4
ANNE-LISE BRENNA ORDING Stilling: Student Alder: 28 2211 KONGSVINGER
5
INGER JOHANNE REIESTAD HANSEN Stilling: Advokat Alder: 62 2315 HAMAR
6
TORSTEIN LERHOL Stilling: Leder Alder: 29 2975 VANG I VALDRES
7
GUNNAR GJEVRE Stilling: Adjunkt med opprykk Alder: 59 2266 ARNEBERG
8
BERIT ELISABETH MEININGEN Stilling: Fysioterap./osteopat Alder: 64 2666 LORA
10
INGER LISE HOLLAND Stilling: Pensjonist Alder: 70 2390 MOELV
11
BJØRG ANTONSEN Stilling: Avdelingssjef Alder: 57 2827 HUNNDALEN
12
LARS LIEN Stilling: Leder/professor Alder: 55 2316 HAMAR
13
ARNFINN BJØRGEN Stilling: Misjonsk./bussjåfør Alder: 66 2335 STANGE
14
SOLVEIG VATN WEISSER Stilling: Stipendiat Alder: 21 2975 VANG I VALDRES
15
ARNFINN UTHUS Stilling: Enhetsleder Alder: 58 2410 HERNES
16
ELIN JOHANNE GRAVDAL ØVREBOTTEN Stilling: Lærer Alder: 58 2770 JAREN
17
RAGNAR LØSNESLØKKEN Stilling: Sekr./musiker/bonde Alder: 42 2634 FÅVANG