1

ANN KRISTIN SØRVIK

Stilling: Ordførar Alder: 58 6530 AVERØY Kandidat ved Bispedømerådsvalet i MØRE BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Rekruttering, særlig barn og unge
  • Øke bruken av vår salmeskatt
  • Kirken skal beholde sin statlige finansiering
  • Prester skal bo nær sin menighet
  • Bedre vilkår for vedlikehold av kirkebygningene

Spørsmål og svar

1. Om det kyrkjelege arbeidet. Kva er ‘hjartesakene’ i ditt kyrkelege engasjement? Visjonsdokumentet for Den norske kyrkja i Møre inviterer til engasjement gjennom gudstenesteliv, kyrkjemusikk og kultur, misjon, diakoni, undervisning. Prioriter tre av desse arbeidsområda og grunngjev kort kvifor: Gudstenesteliv, Kyrkjemusikk og kultur, Undervisning. Jeg vil beholde grunnstammen i dagens gudstjeneste, men kirken må fornye seg for å tiltrekke seg barn og unge. Kirken må ha mere differensierte gudstjenester rettet inn mot den målgruppen en inviterer. Jeg vil ta vare på kirken som kulturformidler ved å øke bruken av våre salmeskatter mere aktivt overfor barn og unge. Målet må være at flere konfirmanter kjenner våre salmeskatter og bruker salmeboken mere aktivt. I tillegg til trosopplæringen må kirken ha stor fokus på å beholde konfirmantene videre som aktive kirkebrukere. Jeg mener at salmeboken skal utleveres i barneskolen på lik linje med bibelen for at de unge får ett "eierforhold" også til denne. Kirken bør samhandle bedre med kulturskoler og frivillige lag/organisasjoner for å gi de unge ett bredere tilbud. 
2. Om kyrkja sitt samfunnsmessige engasjement. Bør kyrkja vere tilbakehalden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål og aktuelle politiske tema? Gi eksempel på aktuelle område som kyrkja bør ha ei meining om.: Kirken må være bevisst på hvilken rolle den spiller i slike saker. Kirken bør engasjere seg i "menneskelige" saker som angår både vår og verdens levevilkår. Eksempler her er tigging, undertrykkelse av grupper og mobbing. Kirken må vokte seg vel for å gå inn i saker som klart er politisk, da dette er det til en hver tid det sittende Storting som er valgt til. 
3. Om vigsel for likekjønna par. Bør Kyrkjemøtet utarbeide ein eigen vigselsliturgi for likekjønna par? Grunngjev kort svaret ditt.: Vigselsliturgien skal være mellom mann og kvinne i tråd med Bibelen. Min grunngjeving er at jeg holder meg til det som står i Bibelen. 
4. Om framtidig organisering av kyrkja. Tilhøvet mellom staten og kyrkja er under endring. Kva for tiltak og utfordringar ser du som følgje av dette? Aktuelle tema kan vere: 
• Endra soknestruktur – bør ein satse på store, robuste sokn eller nærleik? 
• Personalpolitikk 
• Einskapen i kyrkja 
• Lokal påverknad ved tilsettingar: 
En må huske på at det er folket kirken skal tjene. Soknestrukturen må derfor være slik at folket føler nærhet til sin kirke og dens tilsette. Det er viktig at presten har bosted i kommunen slik at innbyggerne kjenner nærhet til "sin" prest. 
Prestegårdene er en viktig del av vår kulturarv. Det bør gjennomføres ett grundig prosjekt på hvilke prestegårder som grunnet endret samfunnsstruktur og endrede samferdselsløsninger kan avhendes slik at vi har de viktigste og historisk sterkeste prestegårdene igjen og at disse blir vedlikehold god og er attraktive bosteder. 
Det må bli en større nærhet mellom bispekontorene og menighetsrådene. Bispedømmerådet må ha en tettere dialog med menighetsrådene og andre ved ansettelser slik at det blir en reell lokal påvirkning. 
5. Eit ope spørsmål. Er det nokre område som du meiner Møre bispedøme / Kyrkjemøtet bør prioritere i komande valperiode? Nemn nokre område og grunngjev kort kvifor.: Eg vil prioritere en bredere utbredelse av den nye salmeboka. Dette er den kristne arven uttrykt av diktere over flere hundre år som det er særs viktig at mest mulig av folket får ett eierforhold til. 
Jeg vil prioritere at prestene bør bosettes nærme menigheten slik at det kan skapes gode samhandling arenaer også utenom "kirketiden". 
Møre Bispedømme må fortsatt arbeide målrettet for trosopplæring og være aktiv overfor de unge slik at det blir en naturlig del at barna blir døpt. 
Det må arbeides mere målrettet opp mot Stortinget for bedre vilkår for vedlikehold av kirkebygningene.

Arbeidserfaring / utdanning

Etablererskolen

Handelsskole

Kirketjener

Markedsførerskole

2011 -
Ordfører i Averøy kommune

Kyrkjelege verv

1999 - 2011
Kommunens representant i Det kirkelige fellesråd

2004 - 2011
Kirketjener

2010 - 2011
Første varamedlem i Møre bispedømmeråd

2012 -
Medlem av Møre bispedømmeråd

Offentlege og andre verv

Nestleder i kontrollutvalget for Møre og Romsdal fylke

1999 -
Styreverv i Nor-Pro, Kristiansund

1999 - 2006
Leder Averøy Senterparti

2001 - 2009
1.nestleder i Møre og Romsdal Senterparti

2007 -
Medlem av Averøy formannskap og kommunestyre


Andre kandidatar på same liste

2
RAGNA SYNNØVE DAHL GRØNNEVET Stilling: Pensjonist Alder: 68 6006 ÅLESUND
3
FRODE RABBEVÅG Stilling: Dagleg leiar Alder: 56 6414 MOLDE
4
GEIR GRAV Stilling: Rektor Alder: 60 6320 ISFJORDEN
5
OLE MARTIN GREVSTAD Stilling: Personalsjef Alder: 45 6065 ULSTEINVIK
6
BERIT MOAN MØKKELGÅRD Stilling: Sjukepleiar Alder: 39 6658 RINDALSSKOGEN
7
ANETTE FREDLY Stilling: Student Alder: 22 6224 HUNDEIDVIK
8
SVEIN HARTVIG PETTERSSON Stilling: Rådgjevar Alder: 49 6411 MOLDE
9
RIKKE ELISABEETH GREVSTAD KOPPERSTAD Stilling: Lærar Alder: 55 6091 FOSNAVÅG
10
ELIAS NIKOLAI ØYEHAUG OPSVIK Stilling: Student Alder: 19 6150 ØRSTA
11
OLAV TERJE FLATAKER Stilling: Dagleg leiar Alder: 62 6421 MOLDE
12
CHRISTINA MARGARETE DUWE Stilling: Overlege Alder: 52 6019 ÅLESUND
13
HANS GUNNAR MØLLER Stilling: Electr. technician Alder: 37 6017 ÅLESUND
14
SYNNØVE DAGNY STENVÅGNES BERSÅS Stilling: Pensjonist Alder: 67 6300 ÅNDALSNES
15
IVAR HUSBY Stilling: Pensjonist Alder: 70 6694 FOLDFJORDEN
16
SOLVEIG MARGRETE LINGE STAKKESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 71 6210 VALLDAL
17
EIVIND PETER NORDSTRAND Stilling: Student Alder: 22 6050 VALDERØYA
18
ANN MAGRITT HARSTAD Stilling: Lærar Alder: 59 6631 BATNFJORDSØRA