2

RAGNA SYNNØVE DAHL GRØNNEVET

Stilling: Pensjonist Alder: 68 6006 ÅLESUND Kandidat ved Bispedømerådsvalet i MØRE BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Samspill frivillige og ansatte
  • Bevaring av kirkebygg
  • Arbeidsgiverpolitikk i kirken

Spørsmål og svar

1. Om det kyrkjelege arbeidet. Kva er ‘hjartesakene’ i ditt kyrkelege engasjement? Visjonsdokumentet for Den norske kyrkja i Møre inviterer til engasjement gjennom gudstenesteliv, kyrkjemusikk og kultur, misjon, diakoni, undervisning. Prioriter tre av desse arbeidsområda og grunngjev kort kvifor: 1.Gudstjenestene skal gi oss noe "å gå på" videre. Ritualer, nattverd og sang er viktig. Jeg er ikke så opptatt av prekener og teologi, synes det blir litt "puslete". Jeg trøster meg med at jeg trenger ikke vite alt i dette livet. 2.Kirkene er viktige bygninger i alle lokalsamfunn. Det er mange praktbygg som må tas vare på. De skal brukes ofte, ikke bare til gudstjenester og kirkens sang og musikk, men også til andre kulturarrangement. Kirken skal være åpen for gode kulturopplevelser. 3.Kunnskapen om kristendommen vil være langt lavere i kommende generasjoner. Undervisning av foreldre og barn, til dåp og konfirmasjon er viktig. Hele vår historie og vårt språk er preget av kristendommen, og det er et tap at vi mister mye av den kunnskapen. Den er jo også inngangsporten til tro.  
2. Om kyrkja sitt samfunnsmessige engasjement. Bør kyrkja vere tilbakehalden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål og aktuelle politiske tema? Gi eksempel på aktuelle område som kyrkja bør ha ei meining om.: Kirken bør finne en annen måte å engasjere seg på i samfunnsspørsmål. En politisk diskusjon ender opp med praktiske løsninger som kirken sjelden har forutsetninger til å svare på. Kirkens viktigste bidrag kan være at vi ønsker et samfunn med demokrati, åpenhet, etikk og gode verdisett. Kirkens historie er lite ærefull når det gjelder valg av praktiske politiske løsninger.  
3. Om vigsel for likekjønna par. Bør Kyrkjemøtet utarbeide ein eigen vigselsliturgi for likekjønna par? Grunngjev kort svaret ditt.: Ja. Kirken har altfor mange eksempel på at de ligger etter og begrunner det med teologi. Opphevelse av slaveri, aksept av almen stemmerett for menn - og senere for kvinner, kirkens holdninger til "uekte barn", kvinnelige prester er ikke god historie å bære med seg, og nå gjenstår det å akseptere at homofile ønsker å leve i ansvarlige partnerforhold. Jeg synes det er trist at kirken bruker teologien til å hindre det.  
4. Om framtidig organisering av kyrkja. Tilhøvet mellom staten og kyrkja er under endring. Kva for tiltak og utfordringar ser du som følgje av dette? Debatten om kommunestruktur vil prege årene fremover, men det synes som om de fleste aksepterer at nå må det komme endringer. Det bør selvfølgelig også berøre kirken. Det er viktig at kirken får en ledelse slik at ansatte har en arbeidsdag og et kollegafelleskap som gir gode tjenester for menigheten og i det lokalsamfunnet som kirken virker. Aktuelle tema kan vere: 
• Endra soknestruktur – bør ein satse på store, robuste sokn eller nærleik? 
• Personalpolitikk 
• Einskapen i kyrkja 
• Lokal påverknad ved tilsettingar:
Det er også uheldig at kirkens ansatte har 2 ulike arbeidsgivere. Det gjør ikke ledelse enklere, men jeg har liten tro på de store endringer på kort sikt. Dessuten må kirken være mere dyktig på konflikthåndtering.  
5. Eit ope spørsmål. Er det nokre område som du meiner Møre bispedøme / Kyrkjemøtet bør prioritere i komande valperiode? Nemn nokre område og grunngjev kort kvifor.: Jeg skrev i presentasjonsskjemaet at jeg skulle ønske samspillet mellom frivillige og ansatte kunne bli bedre i kirken. Det å styre frivillige på en slik måte at den frivillige kjenner seg sett og ivaretatt, samtidig som menigheten får utført mye mer arbeid enn om bare ansatte skal står for det, det er en kunst og en lederoppgave for både ansatte og menighetsråd. Jeg tror at vi ville få større aktivitet, mer glede og tilfredshet blant både frivillige og ansatte. Men da må noen lære å sette ord på ulike problem og være ærlig.

Arbeidserfaring / utdanning

1967 - 1970
Siviløkonom NHH

1970 - 1977
Bank/finansiering

1977 - 1991
Statsautorisert revisor

1991 - 2010
Øk.sjef, ass.rådmann og rådmann i Ålesund kommune

2010 - 2012
Seniorrådgiver

Kyrkjelege verv

1980 -
Medlem av diakoniutvalget i Ålesund menighet

2000 - 2004
Kirkens arbeids- og interesseorganisasjon

Offentlege og andre verv

2010 -
Styreleder i Sunnmøre Museum


Andre kandidatar på same liste

1
ANN KRISTIN SØRVIK Stilling: Ordførar Alder: 58 6530 AVERØY
3
FRODE RABBEVÅG Stilling: Dagleg leiar Alder: 56 6414 MOLDE
4
GEIR GRAV Stilling: Rektor Alder: 60 6320 ISFJORDEN
5
OLE MARTIN GREVSTAD Stilling: Personalsjef Alder: 45 6065 ULSTEINVIK
6
BERIT MOAN MØKKELGÅRD Stilling: Sjukepleiar Alder: 39 6658 RINDALSSKOGEN
7
ANETTE FREDLY Stilling: Student Alder: 22 6224 HUNDEIDVIK
8
SVEIN HARTVIG PETTERSSON Stilling: Rådgjevar Alder: 49 6411 MOLDE
9
RIKKE ELISABEETH GREVSTAD KOPPERSTAD Stilling: Lærar Alder: 55 6091 FOSNAVÅG
10
ELIAS NIKOLAI ØYEHAUG OPSVIK Stilling: Student Alder: 19 6150 ØRSTA
11
OLAV TERJE FLATAKER Stilling: Dagleg leiar Alder: 62 6421 MOLDE
12
CHRISTINA MARGARETE DUWE Stilling: Overlege Alder: 52 6019 ÅLESUND
13
HANS GUNNAR MØLLER Stilling: Electr. technician Alder: 37 6017 ÅLESUND
14
SYNNØVE DAGNY STENVÅGNES BERSÅS Stilling: Pensjonist Alder: 67 6300 ÅNDALSNES
15
IVAR HUSBY Stilling: Pensjonist Alder: 70 6694 FOLDFJORDEN
16
SOLVEIG MARGRETE LINGE STAKKESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 71 6210 VALLDAL
17
EIVIND PETER NORDSTRAND Stilling: Student Alder: 22 6050 VALDERØYA
18
ANN MAGRITT HARSTAD Stilling: Lærar Alder: 59 6631 BATNFJORDSØRA