4

GEIR GRAV

Stilling: Rektor Alder: 60 6320 ISFJORDEN Kandidat ved Bispedømerådsvalet i MØRE BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • En kirke for folk der de er
  • Opprettholde kirkens økonomi
  • En åpen og inkluderende kirke
  • Kirkens verdier i det offentlige rom
  • Menneskeverd, menneskerettigheter, naturressurser

Spørsmål og svar

1. Om det kyrkjelege arbeidet. Kva er ‘hjartesakene’ i ditt kyrkelege engasjement? Visjonsdokumentet for Den norske kyrkja i Møre inviterer til engasjement gjennom gudstenesteliv, kyrkjemusikk og kultur, misjon, diakoni, undervisning. Prioriter tre av desse arbeidsområda og grunngjev kort kvifor: Gudstenesteliv, Kyrkjemusikk og kultur, Undervisning. Det blir svært viktig å opprettholde økonomien i kirken. Skal man nå ut til folket, må gudstjenestelivet skje lokalt. Det må være stedegent for å oppnå den tilhørighet og involvering som er en forutsetning for en levende folkekirke.  Kirkemusikk og kultur: Å bruke kirken som arena for musikk, dans teater og andre kulturuttrykk vil være berikende, og vil gi kirken en ny dimensjon og verdi. Ikke bare med profesjonelle krefter, men ikke minst involvering av det lokale kulturliv og dermed også styrking av tilhørighet.  Undervisning: Kirken ivaretar tradisjoner og riter. Kunnskap om disse er grunnlaget for deltakelse i livsritene, og det gir et godt fundament for trygghet i en flerkulturell verden. Slik kunnskap er også viktig for å oppnå sosialisering. Det er viktig for kirken å være bevisst og tydelig på undervisningsoppgaven.  
2. Om kyrkja sitt samfunnsmessige engasjement. Bør kyrkja vere tilbakehalden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål og aktuelle politiske tema? Gi eksempel på aktuelle område som kyrkja bør ha ei meining om: Opp gjennom tida har kirken hegnet om menneskets verdighet i ulike sammenhenger. Det er viktig at kirken er på framfot og har tydelige meninger i det offentlige rom om vesentlige samfunnsmessige anliggender. Kirken må mene noe. Aktuell områder for tida kan i stikkord være: - Søndagsåpne butikker. Skal vi ha frihet til alt til alle tider? Konsekvenser? - Forvaltning av naturressurser. Et bærekraftig miljø. Oljeboring i sårbare områder? Forbruk av begrensede ressurser? Klima-problematikk, forurensning. - Tiggerforbud. Skal det være forbudt å hjelpe folk i nød? - Rettferdig fordeling av goder. Forbruk, velstand, fattigdomsproblemer. - Barn og unges oppvekstvilkår.  
3. Om vigsel for likekjønna par Bør Kyrkjemøtet utarbeide ein eigen vigselsliturgi for likekjønna par? Grunngjev kort svaret ditt. Vi skal være ydmyke for at kjærligheten er størst av alt, og kjærlighet kan oppdages på ulik måte. Gud gjør ikke forskjell på folk. Du er velkommen som du er. Mennesker er alltid er knyttet til nå-situasjoner. Vi ser ting fra vårt ståsted. Det betyr ikke at forandring ikke kan være ønskelig eller nødvendig. Men også den ønskede eller nødvendige forandring må ta utgangspunkt i hvor mennesket befinner seg nå, slik at endring kan og bør ta tid. Kirken har tradisjon for å ta vare på mennesket, og historien viser at kirken har beveget seg i en rekke sentrale spørsmål uten at det har rokket ved det etiske fundament, jfr. kvinner som likeverdige forkynnere. Vigsel for likekjønnede par vil være et symbol på likeverd. Kirkens tradisjon bør ikke stå i vegen for at man går inn i en åpen prosess om dette, og at man bruker den nødvendige tid. 
4. Om framtidig organisering av kyrkja Tilhøvet mellom staten og kyrkja er under endring. Kva for tiltak og utfordringar ser du som følgje av dette? Aktuelle tema kan vere: 
• Endra soknestruktur – bør ein satse på store, robuste sokn eller nærleik? 
• Personalpolitikk 
• Einskapen i kyrkja 
• Lokal påverknad ved tilsettingar:
Dette er en stor og viktig utfordring i tida framover. Vi må holde fast ved at kirken skjer lokalt, derfor må vi ivareta soknene og den nærhet til kirken som disse representerer. Disse er grunnenheten. Det er ikke til hinder for gode samarbeidsløsninger der dette er tjenlig. I personalpolitikken er det avgjørende å sikre rekruttering til alle kirkelige stillinger ved å legge til rette for forutsigbare, trygge og attraktive arbeidsplasser. Man bør lytte til det lokale nivå, men et overordnet nivå må våge å se helheten, bredden og mangfoldet, både med hensyn til kjønn og teologisk syn. I kirken har vi et felles fundament i trosbekjennelsen, men vi må leve med ulike syn på enkelte saker. Det kan være en utfordring, men også en berikelse. Det er krevende å håndtere uenighet, men det bør ikke ønskes bort. Uenighet kan være et godt utgangspunkt for å komme videre.  
5. Eit ope spørsmål.Er det nokre område som du meiner Møre bispedøme / Kyrkjemøtet bør prioritere i komande valperiode? Nemn nokre område og grunngjev kort kvifor. Den nye kirkeordningen byr på en rekke utfordringer. I stikkord: Kirkemøtet: - Økonomi. Hvordan kunne betjene de enkelte sokn og de som lever der? Kort sagt hvordan opprettholde en kirke for folk der de er. - Personalpolitikk, rekruttering. Hvilket nivå skal styre kirken? Hvem/hva skal være den overordnede instans? Hvordan sikre mangfoldet, og på hvilket administrativt nivå? - Ivaretakelse av trosopplæringen, arbeide for å sikre den politiske viljen til dette. Møre bispedømme: - Ivaretakelse av trosopplæringen - Opprettholde og helst øke dåpsprosenten.

Arbeidserfaring / utdanning

1985 - 1986
Statsvitenskap/offentlig administrasjon, DH Molde

1998 - 1999
Personalforvaltning og ledelse, DH Molde

2001 -
Rektor Åndalsnes ungdomsskole

2004 - 2008
Master i skoleledelse, NTNU

2013 - 2014
Religionsvitenskap, Menighetsfakultetet

Kyrkjelege verv

2010 - 2012
Leder, Rauma kirkelige fellesråd

2010 - 2012
Medlem, Hen menighetsråd

2010 - 2012
Medlem, Landsrådet, Kirkelig Arbeids- og interesseorg

Offentlege og andre verv

- 2003
Sentralstyremedlem, Norsk kommunikasjonsforening

1993 - 1999
Leder, Forum for offentlig informasjon; Møre og Romsdal

2003 - 2011
Styremedlem, Det nasjonale vitensenterstyret

2006 - 2008
Leder, Nasjonal referansegruppe, Den kulturelle skolesekken

2009 - 2013
Styreleder, Musikk i skolen


Andre kandidatar på same liste

1
ANN KRISTIN SØRVIK Stilling: Ordførar Alder: 58 6530 AVERØY
2
RAGNA SYNNØVE DAHL GRØNNEVET Stilling: Pensjonist Alder: 68 6006 ÅLESUND
3
FRODE RABBEVÅG Stilling: Dagleg leiar Alder: 56 6414 MOLDE
5
OLE MARTIN GREVSTAD Stilling: Personalsjef Alder: 45 6065 ULSTEINVIK
6
BERIT MOAN MØKKELGÅRD Stilling: Sjukepleiar Alder: 39 6658 RINDALSSKOGEN
7
ANETTE FREDLY Stilling: Student Alder: 22 6224 HUNDEIDVIK
8
SVEIN HARTVIG PETTERSSON Stilling: Rådgjevar Alder: 49 6411 MOLDE
9
RIKKE ELISABEETH GREVSTAD KOPPERSTAD Stilling: Lærar Alder: 55 6091 FOSNAVÅG
10
ELIAS NIKOLAI ØYEHAUG OPSVIK Stilling: Student Alder: 19 6150 ØRSTA
11
OLAV TERJE FLATAKER Stilling: Dagleg leiar Alder: 62 6421 MOLDE
12
CHRISTINA MARGARETE DUWE Stilling: Overlege Alder: 52 6019 ÅLESUND
13
HANS GUNNAR MØLLER Stilling: Electr. technician Alder: 37 6017 ÅLESUND
14
SYNNØVE DAGNY STENVÅGNES BERSÅS Stilling: Pensjonist Alder: 67 6300 ÅNDALSNES
15
IVAR HUSBY Stilling: Pensjonist Alder: 70 6694 FOLDFJORDEN
16
SOLVEIG MARGRETE LINGE STAKKESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 71 6210 VALLDAL
17
EIVIND PETER NORDSTRAND Stilling: Student Alder: 22 6050 VALDERØYA
18
ANN MAGRITT HARSTAD Stilling: Lærar Alder: 59 6631 BATNFJORDSØRA