6

BERIT MOAN MØKKELGÅRD

Stilling: Sjukepleiar Alder: 39 6658 RINDALSSKOGEN Kandidat ved Bispedømerådsvalet i MØRE BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Rekruttering til kirka
  • Barn og ungdom
  • Musikk
  • Gudstjenesteutvikling

Spørsmål og svar

1. Om det kyrkjelege arbeidet. Kva er ‘hjartesakene’ i ditt kyrkelege engasjement? Visjonsdokumentet for Den norske kyrkja i Møre inviterer til engasjement gjennom gudstenesteliv, kyrkjemusikk og kultur, misjon, diakoni, undervisning. Prioriter tre av desse arbeidsområda og grunngjev kort kvifor: Gudstenesteliv, Kyrkjemusikk og kultur, Undervisning. Et mål for kirka bør være å få flere med seg. Da er det viktig å skape treffpunkt der folk som i utgangspunktet ikke er kirkevant kan føle seg komfortabel. Musikk og kultur er en fin inngangsport for å nå nye. Undervisning blir stadig viktigere når det blir mindre kristendom i skolen. 
2. Om kyrkja sitt samfunnsmessige engasjement. Bør kyrkja vere tilbakehalden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål og aktuelle politiske tema? Gi eksempel på aktuelle område som kyrkja bør ha ei meining om.: Jeg synes kirka bør være en aktiv deltaker i samfunnsspørsmål og politiske tema. For eksempel i forhold til klima og vårt ansvar for å ta vare på jorda vår. Her bør kirka gå foran som et godt eksempel og være aktiv i den politiske debatten. 
3. Om vigsel for likekjønna par Bør Kyrkjemøtet utarbeide ein eigen vigselsliturgi for likekjønna par? Grunngjev kort svaret ditt.: Jeg er åpen for å finne ei løsning der likekjønna kan få en kirkelig seremoni i forbindelse med ekteskapsinngåelse. Jeg er usikker på hvordan dette skal løses på beste måte. 
4. Om framtidig organisering av kyrkja Tilhøvet mellom staten og kyrkja er under endring. Kva for tiltak og utfordringar ser du som følgje av dette? Aktuelle tema kan vere: 
• Endra soknestruktur – bør ein satse på store, robuste sokn eller nærleik? 
• Personalpolitikk 
• Einskapen i kyrkja 
• Lokal påverknad ved tilsettingar: 
Tror det er viktig med lokal forankring, men at det bør være fokus på samarbeid mellom menighetene. Tror det er urealistisk at hver menighet skal ha økonmi og kompetanse til å dekke alle behov innenfor sin menighet. Da er det viktig med et godt system for samarbeid mellom menigheter. 
5. Eit ope spørsmål. Er det nokre område som du meiner Møre bispedøme / Kyrkjemøtet bør prioritere i komande valperiode? Nemn nokre område og grunngjev kort kvifor.: Jeg tror den store utfordringen i kirka i dag er rekruttering av nye medlemmer. Det er viktig å se på hvordan kirka kan fornye seg for å nå ut til nye, men også ta vare på sine nåværende medlemmer.

Arbeidserfaring / utdanning

1996 - 1999
Sykepleier

2002 - 2003
Barnesykepleier

Kyrkjelege verv

2006 - 2007
Medlem, Menighetsråd


Andre kandidatar på same liste

1
ANN KRISTIN SØRVIK Stilling: Ordførar Alder: 58 6530 AVERØY
2
RAGNA SYNNØVE DAHL GRØNNEVET Stilling: Pensjonist Alder: 68 6006 ÅLESUND
3
FRODE RABBEVÅG Stilling: Dagleg leiar Alder: 56 6414 MOLDE
4
GEIR GRAV Stilling: Rektor Alder: 60 6320 ISFJORDEN
5
OLE MARTIN GREVSTAD Stilling: Personalsjef Alder: 45 6065 ULSTEINVIK
7
ANETTE FREDLY Stilling: Student Alder: 22 6224 HUNDEIDVIK
8
SVEIN HARTVIG PETTERSSON Stilling: Rådgjevar Alder: 49 6411 MOLDE
9
RIKKE ELISABEETH GREVSTAD KOPPERSTAD Stilling: Lærar Alder: 55 6091 FOSNAVÅG
10
ELIAS NIKOLAI ØYEHAUG OPSVIK Stilling: Student Alder: 19 6150 ØRSTA
11
OLAV TERJE FLATAKER Stilling: Dagleg leiar Alder: 62 6421 MOLDE
12
CHRISTINA MARGARETE DUWE Stilling: Overlege Alder: 52 6019 ÅLESUND
13
HANS GUNNAR MØLLER Stilling: Electr. technician Alder: 37 6017 ÅLESUND
14
SYNNØVE DAGNY STENVÅGNES BERSÅS Stilling: Pensjonist Alder: 67 6300 ÅNDALSNES
15
IVAR HUSBY Stilling: Pensjonist Alder: 70 6694 FOLDFJORDEN
16
SOLVEIG MARGRETE LINGE STAKKESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 71 6210 VALLDAL
17
EIVIND PETER NORDSTRAND Stilling: Student Alder: 22 6050 VALDERØYA
18
ANN MAGRITT HARSTAD Stilling: Lærar Alder: 59 6631 BATNFJORDSØRA