8

SVEIN HARTVIG PETTERSSON

Stilling: Rådgjevar Alder: 49 6411 MOLDE Kandidat ved Bispedømerådsvalet i MØRE BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Kirkevekst
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Misjon
  • Kirka sin plass i samfunnet

Spørsmål og svar

1. Om det kyrkjelege arbeidet. Kva er ‘hjartesakene’ i ditt kyrkelege engasjement? Visjonsdokumentet for Den norske kyrkja i Møre inviterer til engasjement gjennom gudstenesteliv, kyrkjemusikk og kultur, misjon, diakoni, undervisning. Prioriter tre av desse arbeidsområda og grunngjev kort kvifor: Gudstenesteliv, Kyrkjemusikk og kultur, Misjon. Det er viktig å ha et rikt gudstjenesteliv der menigheten er med og bidrar. Det er med på å skape vekst, trygghet og å utvikle menigheten. Kirkemusikk og kultur kan være med på å senke terskelen for å komme inn i kirkebygget, noe som i neste omgang kan være med å skape en tilhørlighet til menigheten. Kirka er en viktig bidragsyter for det lokale kulturlivet og har mange kulturelle skatter å ta vare på. Misjon er en av grunnpilarene i kirken og for kristne, både indre- og ytremisjon. Det er viktig at kirken gjør seg aktuell for barn, unge og unge voksne. Den gruppen er fremtiden i den norske kirke og det er viktig at vi gir de plass og rom for at de skal føle seg hjemme i menighetene og bli hørt. Den norske kirke er en del av den verdensvide kirke og det forplikter oss til alltid å ha et engasjement utover vår egen menighet og egne landegrenser. 
2. Om kyrkja sitt samfunnsmessige engasjement Bør kyrkja vere tilbakehalden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål og aktuelle politiske tema? Gi eksempel på aktuelle område som kyrkja bør ha ei meining om.: Kirka bør være en viktig samfunnsdebattant. Kirka står for mange av grunnverdiene i vårt samfunn i dag og kan være med å debattere mer enn bare religiøse tema. Dette kan for eksempel være miljøspørsmål, menneskeverd, økonomisk fordeling mellom rike og fattige land og hvilke verdier som skal videreutvikles i Norge. 
3. Om vigsel for likekjønna par Bør Kyrkjemøtet utarbeide ein eigen vigselsliturgi for likekjønna par? Grunngjev kort svaret ditt.: Jeg mener at kirka ikke skal vie par. Dette bør utføres av et offentlig kontor rent proforma og så kan kirken velsigne de parene som ønsker det. Vigsel er en juridisk forordning som ikke bør være i kirken. Alle andre forordninger er tatt vekk fra kirken og blitt fornyet med at andre offentlige instanser har tatt over. Men jeg synes at det er fint at kirken kan brukes ved at paret kan komme og bli velsignet. 
4. Om framtidig organisering av kyrkja. Tilhøvet mellom staten og kyrkja er under endring. Kva for tiltak og utfordringar ser du som følgje av dette? Aktuelle tema kan vere: 
•	Endra soknestruktur – bør ein satse på store, robuste sokn eller nærleik? 
•	Personalpolitikk 
•	Einskapen i kyrkja 
•	Lokal påverknad ved tilsettingar: 
Jeg mener det er riktig at en bør satse på store, robuste sokn og jeg tror ikke det er noen motsetning med å ha store sokn og samtidig få nærhet til brukerne. Store sokn er viktig for å få gode arbeidsbetingelser for de ansatte, noe som igjen vil føre til gode fagmiljø og gjøre kirka til en mer attraktiv arbeidsplass. Det er allerede problematisk å få rekruttert enkelte faggrupper inn i kirka, og det vil derfor være viktig med gode fagmiljøer i fremtiden som flere vil søke seg til. Kirka bør stå frem som en enhet med felles mål og hovedmeninger. Det er viktig at det skal være rom for forskjellige meninger, men at det ikke er tvil om hva kirka mener i kjernespørsmålene. Jeg tror det vil være viktig at soknet selv får være med å rekruttere nye arbeidere lokalt. Når det gjelder ansettelse av geistlige bør den endelige ansettelsen gjøres av bispedømmet. Kirkelige ansatte kan med fordel tilsettes lokalt da det er menighetene selv som ser hva og hvem som passer best inn i disse stillingene. 
5. Eit ope spørsmål Er det nokre område som du meiner Møre bispedøme / Kyrkjemøtet bør prioritere i komande valperiode? Nemn nokre område og grunngjev kort kvifor.: Økonomi, presteressurser, satse enda sterkere på menighetsbygging.

Arbeidserfaring / utdanning

- 2001
Diplomøkonom, Strategisk personalledelse, BI

1992 - 1999
Vesta Forsikring

1999 - 2007
Adm konsulent ISS Facility Services

2007 - 2013
1. konsulent Molde kommune, økonomi

2013 -
Rådgiver, Aukra kommune

Kyrkjelege verv

1999 - 2013
Kvam kirkekomite

2006 - 2010
Gudstjenesteutvalget Molde menighet

2012 - 2014
Kirkekjelleren, Molde menighet

Offentlege og andre verv

2006 - 2009
Molde seilforening

2009 -
Daglig leder, SPinvest AS

2012 - 2014
Styremedlem, Molde golfklubb


Andre kandidatar på same liste

1
ANN KRISTIN SØRVIK Stilling: Ordførar Alder: 58 6530 AVERØY
2
RAGNA SYNNØVE DAHL GRØNNEVET Stilling: Pensjonist Alder: 68 6006 ÅLESUND
3
FRODE RABBEVÅG Stilling: Dagleg leiar Alder: 56 6414 MOLDE
4
GEIR GRAV Stilling: Rektor Alder: 60 6320 ISFJORDEN
5
OLE MARTIN GREVSTAD Stilling: Personalsjef Alder: 45 6065 ULSTEINVIK
6
BERIT MOAN MØKKELGÅRD Stilling: Sjukepleiar Alder: 39 6658 RINDALSSKOGEN
7
ANETTE FREDLY Stilling: Student Alder: 22 6224 HUNDEIDVIK
9
RIKKE ELISABEETH GREVSTAD KOPPERSTAD Stilling: Lærar Alder: 55 6091 FOSNAVÅG
10
ELIAS NIKOLAI ØYEHAUG OPSVIK Stilling: Student Alder: 19 6150 ØRSTA
11
OLAV TERJE FLATAKER Stilling: Dagleg leiar Alder: 62 6421 MOLDE
12
CHRISTINA MARGARETE DUWE Stilling: Overlege Alder: 52 6019 ÅLESUND
13
HANS GUNNAR MØLLER Stilling: Electr. technician Alder: 37 6017 ÅLESUND
14
SYNNØVE DAGNY STENVÅGNES BERSÅS Stilling: Pensjonist Alder: 67 6300 ÅNDALSNES
15
IVAR HUSBY Stilling: Pensjonist Alder: 70 6694 FOLDFJORDEN
16
SOLVEIG MARGRETE LINGE STAKKESTAD Stilling: Pensjonist Alder: 71 6210 VALLDAL
17
EIVIND PETER NORDSTRAND Stilling: Student Alder: 22 6050 VALDERØYA
18
ANN MAGRITT HARSTAD Stilling: Lærar Alder: 59 6631 BATNFJORDSØRA