8

TORUNN SNELTVEDT

Stilling: Komm.rådgiver Alder: 61 0367 OSLO Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i OSLO BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1.	Hva er din kirkelige bakgrunn og hva har du vært mest engasjert i?
Jeg er oppvokst i Den norske kirke med organisasjons-Norge som en del av hverdagen. Jeg er leder i Uranienborg menighetsråd, de tre foregående årene var jeg leder i Kirkelig fellesråd i Oslo. Til sammen har jeg vært medlem i ulike menighetsråd i Oslo i 10-12 år.
Jeg er glad for å kunne bruke tid og krefter på menighetsrådsarbeid og liker å være med i ledelsen. I menighetsrådet gjør vi viktige vedtak som er grunnlaget  for en god drift og et aktivt liv i menigheten, med gudstjenesten søndag som ukens høydepunkt.

2)	Hva er din motivasjon for å stille til valg? I Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord»   betegnes kirken med begrepene
 
• Bekjennende
• Åpen
• Tjenende
• Misjonerende
Hvilke av disse identifiserer du deg mest med?
Jeg har rett og slett lyst til å være med å påvirke hvordan kirken i Oslo skal bli i årene framover. Jeg vil gjerne være med og bestemme retningen i en tid hvor mange viktige avgjørelser skal tas.
Jeg er opptatt av at kirken skal ha plass for alle. Alle som ønsker å benytte seg av kirkelige handlinger, skal få det. Det må bli lettere å få døpt barna sine. Vi må være fleksible og møte mulige dåpsforeldre med åpenhet. 

3)	Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel av likekjønnede par?
Jeg er for kirkelig vigsel av likekjønnede par. I dette spørsmålet bør vi først og fremst respektere hverandres synspunkter. Det bør være mulig å leve med to ulike syn i kirken i denne saken. Det må begge parter vis i praksis.   

4)	Hvilke utfordringer og muligheter ser du i det endrede forhold mellom kirke og stat?
Utfordringen og muligheten er å sikre og utvikle kirkelig demokrati. Vi må fortsette demokratiseringsprosessen som er godt i gang, og begrense kirkelig byråkrati. 
Menigheten (soknet) er grunncellen i kirken. Det er her menighetens indre liv og økonomiske grunnlag må sikres.  
Jeg vil støtte arbeidet med en felles arbeidsgiverlinje i kirken. Jeg mener menigheten bør få en leder for alle ansatte i staben. I Oslo bispedømme, med tre store fellesråd, bør det søkes å få til prøveordninger. Jeg mener Oslo (fellesrådsområdet) bør ha et styringsorgan på prostenivå , for å samle et antall menigheter til samarbeid og få beslutninger tatt på et lavest mulig nivå.


5)	Hvilke spesielle utfordringer står Oslo bispedømme overfor og hva vil du ha ditt hovedfokus på?
Oslo bispedømme består av de mest folkerike områdene i Norge. Vi har mange menigheter og mange kirker. Utfordringen i tiden framover vil være å prioritere rett. Det vil si at alt er ikke like viktig. Vi må ha noen satsingsområder, ikke for mange! Vi må kunne ta upopulære avgjørelser når det er nødvendig. Det er for eksempel umulig å ha like stor aktivitet i alle kirkene i bispedømmet. De som driver godt arbeid, må få støtte og bidrag til å styrke sitt arbeid. 
Fokus må være: Samarbeid over menighetsgrensene, samarbeid mellom ulike faggrupper og samarbeid mellom stab og menighetsråd. Dessuten vil jeg arbeide for at kirken skal være en attraktiv arbeidsplass!

Hva ønsker du å tilføre Oslo bispedømme?
Jeg har erfaring fra arbeid i Kirken gjennom menighetsrådsarbeid og som leder i Kirkelig fellesråd i Oslo. Dette er en verdifull kompetanse jeg ønsker å bruke inn i bispedømmerådet. Ønsker å være med og påvirke viktige avgjørelser for kirkens rolle i Norge i tiden framover!

Arbeidserfaring / utdanning

1978 - 1980
MF, Kristendom mellomfag

1988 - 1997
Journalist

2010 - 2010
BI Styrekompetanse

Kirkelige verv

1975 - 1988
Medlem i menighetsråd i Ris og Fagerborg

2006 - 2008
Leder i Fagerborg menighetsråd

2011 - 2014
Leder i Kirkelig fellesråd i Oslo

2015 -
Leder i Uranienborg menighetsråd

Offentlige og andre verv

1989 - 1991
Styremedlem i Oslo kinomateografer

2010 -
Styremedlem i Fagerborg diakonale stiftelse

2010 - 2012
Ansattvalgt styremedlem i Avinor AS


Andre kandidater på samme liste

1
HARALD HEGSTAD Stilling: Professor Alder: 56 1284 OSLO
2
INGUNN BRITA MOSER Stilling: Rektor Alder: 50 0754 OSLO
3
JOFRID BRENNSÆTER Stilling: Student Alder: 23 0572 OSLO
4
TROND SKARD DOKKA Stilling: Professor emeritus Alder: 69 1177 OSLO
5
INGER JOHANNE AAS Stilling: Daglig leder Alder: 50 0475 OSLO
6
EINAR ØSTERHAGEN Stilling: Student Alder: 23 0583 OSLO
7
AUD JOHANNE KVALBEIN Stilling: Byråd for eldre Alder: 67 1166 OSLO
9
HANS MORTEN BRUUN Stilling: Avdelingsleder Alder: 54 1346 GJETTUM
10
HÅVARD SPORASTØYL Stilling: HR-rådgiver Alder: 59 1384 ASKER
11
RANDI MARIE SELMER Stilling: Seniorforsker Alder: 62 0768 OSLO
12
INGVILD HÜRLIMANN-LINDSETH Stilling: Psykolog Alder: 36 0380 OSLO
13
CATHRINE ELISABETH NORDLIE Stilling: Daglig leder Alder: 59 0286 OSLO
14
ANNE-KRISTIN BJERGA BJÅEN Stilling: Direktør Alder: 51 1274 OSLO
15
FREDRIK MIDTTØMME Stilling: Student Alder: 23 0566 OSLO