3

KARL JOHAN KIRKEBØ

Stilling: Marknadsdirektør Alder: 65 5151 STRAUMSGREND Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Åpen og inkluderende folkekirke
  • Styrke sognet som den bærende enhet i kirken
  • Ungdomsarbeid
  • Gjøre kirken viktig og relevant i lokalsamfunnet
  • Engasjere frivillige

Spørsmål og svar

1.Eg stiller til val til bispedømerådet og Kyrkjemøtet fordi: 

Jeg har et brennende engasjement for kirken og for det den kan bety for den enkelte og for lokalsamfunnet. Jeg er urolig for utviklingen i kirken og jeg er redd for at kirken er i ferd med å bli mer og mer konform og at det dermed blir lavere takhøyde og høyere terskel. Utviklingen fra statskirke til selvstyre og konsekvens for blant annet finansiering er også viktig og må taes tak i. Med min bakgrunn fra økonomi og strategi og mitt engasjement som kirmemedlem, tror jeg at jeg kan bidra.


2.Den norske kyrkja sitt visjonsdokument (2015-2019) presenterer Den evangelisk-lutherske folkekyrkja som
• Vedkjennande
• Open
• Tenande
• Misjonerande
Korleis vil du arbeida for å verkeleggjera dette?

- Få folk til å komme til kirken ved å gjøre den åpen og inkluderende
- Fokus på frivillighet
- Ta vare på de ansatte
- Forkynne det glade evangelium om Jesus, også med ord.

3.Kva meiner du om vigsel av likekjønna par i Den norske kyrkja?
Jeg er på linje med biskopene om at det bør innføres en ordning for dette samtidig som man ivaretar at det er to syn og at disse må leve sammen i respekt for hverandre.

4.Tilhøvet mellom staten og kyrkja er i endring. Kva framtidsutsikter ser du for rekruttering , organisering og arbeidsgjevaransvar i kyrkja? 
Jeg tror det er nødvendig med en samlet arbeidsgiverlinje for å kunne bedre samarbeidet og utnytte ressursene best mulig. Det er viktig at man ikke taper av syne at den bærende enhet i kirken er sognet og at den enheten styrkes og ikke de sentrale. Slankest mulig sentralt byråkrati.
Dersom kirken forblir åpen og inkluderende, vil det gi liv og vekst. Da vil vi også styrke rekrutteringen, fordi flere vil føle seg hjemme. Dersom vi snevrer inn og som en konsekvens får et øket fokus på homogenitet, vil det motsatte skje.

5.Korleis vil du leggja til rette for at kyrkja kan halda saman trass i saker med stor usemje?
Først og fremst ved å fremelske mangfold og gjensidig respekt for hverandre i dette mangfoldet. Det er veldig få saker som er slik at de kun har et evig riktig svar. Vi må bygge en kultur der det er fint at vi har forskjellige løsninger og svar, det betyr at det er plass til flere. Indre strid om hvem som har rett uten å respektere hverandre er ødeleggende.

Arbeidserfaring / utdanning

1971 - 1976
Siviløkonom NHH

1993 - 1997
Salgsdirektør IBM Ungarn

1998 - 2002
Adm. Dir. Forretningsutvikling Euronet Worldwide

2004 - 2006
Direktør Forretningsutvikling Evry

2007 -
Markedsdirektør OCS

Kyrkjelege verv

1987 - 1994
Stiftelsen Bønes Interimskirke

2000 - 2012
Styremedlem og redaksjonsmedlem Menighetsblad Fana Prosti

2001 - 2011
Bønes meninghetsråd – 7 år som leder

2002 - 2009
Medlem/leder Fana Prostiråd

2010 - 2011
Medlem Bergen Kirkelige Fellesråd

Offentlege og andre verv

2014 -
President Lions club Bergen Løvstakken


Andre kandidatar på same liste

1
INGER HELENE THINGVOLD NORDEIDE Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 54 6810 FØRDE
2
NORA SÆTRE BAARTVEDT Stilling: Student Alder: 21 5709 VOSS
4
ANDREAS SKEIDSVOLL Stilling: Student Alder: 23 5282 LONEVÅG
5
BERIT NØST DALE Stilling: Høgskolelektor Alder: 63 5918 FREKHAUG
6
MARIUS ØKLAND Stilling: Adm. leiar Alder: 29 5420 RUBBESTADNESET
7
LIV RØNNINGEN ÅGOTNES Stilling: TSP Group Manager Alder: 48 5363 ÅGOTNES
8
IDA LINDØE Stilling: Lektor ungdomsskule Alder: 48 5614 ÅLVIK
9
VEMUND ATLE ØIESTAD Stilling: Tannlege Alder: 67 6795 BLAKSÆTER
10
PER HILLEREN Stilling: Bonde Alder: 56 6856 SOGNDAL
11
INGE WILHELM ØKLAND Stilling: Barne- og ungd.arb. Alder: 27 5035 BERGEN
12
HILDEGUNN KALVENES Stilling: Pensj. helsesøster Alder: 68 5392 STOREBØ
13
BJØRN SANDVIK SØLSNÆS Stilling: Student Alder: 20 6863 LEIKANGER
14
KJELLFRID TORUNN MÆLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 64 5414 STORD
15
GUNN RAGNHILD VÅRDAL HELGESEN Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 59 6740 SELJE
16
KJELL JARLE AADLAND Stilling: Rådgjevar Alder: 66 5209 OS
17
JOSTEIN BILDØY Stilling: Dagleg leiar Alder: 49 6810 FØRDE
EGIL MORLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 65 5360 KOLLTVEIT
MARTE MALTERUD SEIP Stilling: Pensjonert lege Alder: 69 5783 EIDFJORD