7

LIV RØNNINGEN ÅGOTNES

Stilling: TSP Group Manager Alder: 48 5363 ÅGOTNES Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Diakoni og medarbeiderskap
  • Bruke sosiale medier for å nå ut til folk
  • Trosopplæring i en ny tid
  • Internasjonal solidaritet med andre kristne

Spørsmål og svar

1.Eg stiller til val til bispedømerådet og Kyrkjemøtet fordi:
Eg er glad i kyrkja, og voner eg kan gjere nytte for meg med min kompetanse innan personal og organisasjon og har breid erfaring innanfor ulike arbeidslag i kyrkja.

2.Den norske kyrkja sitt visjonsdokument (2015-2019) presenterer Den evangelisk-lutherske folkekyrkja som
• Vedkjennande
• Open
• Tenande
• Misjonerande
Korleis vil du arbeida for å verkeleggjera dette?
For tida er eg primært engasjert lokalt i kyrkja. Det er her livet levast og dei gode møta kan skje. Eg vonar at visjonane kan vere med å forme identitet, skape engasjement, tilhørighet (Obs der kom eit bokmåldsord..) og vekke oss til teneste.

3.Kva meiner du om vigsel av likekjønna par i Den norske kyrkja?
Vi må leve med at det er delte overtydingar om dette i kyrkja vår. Eg meiner at kyrkja bør legge til rette for varig forplikting mellom to personer som er glad i kvarandre og vil dele livet med kvarandre. Når det er sagt, er det viktig at den einskilde prest har rett til å reservere seg i dette spørsmålet.

4.Tilhøvet mellom staten og kyrkja er i endring. Kva framtidsutsikter ser du for rekruttering , organisering og arbeidsgjevaransvar i kyrkja?
Vi er i ei tid med store endringar. Vi må sjå på dei alternativa som vert lagt på bordet, og ha ein open debatt om dette. Eg har ikkje tatt stilling til kva som vil verta den beste løysinga for kyrkja.

5.Korleis vil du leggja til rette for at kyrkja kan halda saman trass i saker med stor usemje?
Det er i nattverdfelleskapen og gudstenestefeiringa vi har vårt grunnleggjande fellesskap. Mellommenneskeleg har vi mykje å hente i kyrkja ved å respektere kvarandre, lytte til kvarandre og snakke godt om kvarandre.

Arbeidserfaring / utdanning

1988 - 1995
Cand Polit med hovedfag i Adm.Org, samt arbeidslivspsykologi

1995 - 2001
Fjell Sokneråd: Kirkeverge/Daglig leder Fjell sokn

2001 - 2007
Bjørgvin Bispedømme: Leder for Service- og personalavdeling

2004 - 2007
Videreutdanning i Veiledning

2007 -
FMC Technologies AS, ulike stillinger; nå TSP Group Manager

Kyrkjelege verv

1990 - 1994
Medlem i Arbeidsutvalget i Landsrådet i NKSS

2001 - 2011
Leder i «Kyrkjelydsutvalet i Nordre Fjell»

2002 - 2006
Bjørgvin familierådgivningskontor, styremedlem

2006 - 2008
Menighetsrådsmedlem i 2 år i Fjell sokneråd

2006 - 2010
Medlem i Landsrådet i KA


Andre kandidatar på same liste

1
INGER HELENE THINGVOLD NORDEIDE Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 54 6810 FØRDE
2
NORA SÆTRE BAARTVEDT Stilling: Student Alder: 21 5709 VOSS
3
KARL JOHAN KIRKEBØ Stilling: Marknadsdirektør Alder: 65 5151 STRAUMSGREND
4
ANDREAS SKEIDSVOLL Stilling: Student Alder: 23 5282 LONEVÅG
5
BERIT NØST DALE Stilling: Høgskolelektor Alder: 63 5918 FREKHAUG
6
MARIUS ØKLAND Stilling: Adm. leiar Alder: 29 5420 RUBBESTADNESET
8
IDA LINDØE Stilling: Lektor ungdomsskule Alder: 48 5614 ÅLVIK
9
VEMUND ATLE ØIESTAD Stilling: Tannlege Alder: 67 6795 BLAKSÆTER
10
PER HILLEREN Stilling: Bonde Alder: 56 6856 SOGNDAL
11
INGE WILHELM ØKLAND Stilling: Barne- og ungd.arb. Alder: 27 5035 BERGEN
12
HILDEGUNN KALVENES Stilling: Pensj. helsesøster Alder: 68 5392 STOREBØ
13
BJØRN SANDVIK SØLSNÆS Stilling: Student Alder: 20 6863 LEIKANGER
14
KJELLFRID TORUNN MÆLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 64 5414 STORD
15
GUNN RAGNHILD VÅRDAL HELGESEN Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 59 6740 SELJE
16
KJELL JARLE AADLAND Stilling: Rådgjevar Alder: 66 5209 OS
17
JOSTEIN BILDØY Stilling: Dagleg leiar Alder: 49 6810 FØRDE
EGIL MORLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 65 5360 KOLLTVEIT
MARTE MALTERUD SEIP Stilling: Pensjonert lege Alder: 69 5783 EIDFJORD