10

PER HILLEREN

Stilling: Bonde Alder: 56 6856 SOGNDAL Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Samarbeidet mellom Kyrkja og kristne organisasjonar
  • Bidra til å gjere kyrkja meir tydleg i samfunnsdebatten

Spørsmål og svar

1.Eg stiller til val til bispedømerådet og Kyrkjemøtet fordi:
Eg ynskjer å vere med å bidra til å styrkje den norske kyrkja sin posisjon.

2.Den norske kyrkja sitt visjonsdokument (2015-2019) presenterer Den evangelisk-lutherske folkekyrkja som
• Vedkjennande
• Open
• Tenande
• Misjonerande
Korleis vil du arbeida for å verkeleggjera dette?

Eg vil vektleggje at visjonsdokumentet må vera fundamentet for alt arbeid i den norske kyrkja

3.Kva meiner du om vigsel av likekjønna par i Den norske kyrkja?

Eg meinar det er i strid med Bibelens lære å vigsle likekjønna par.

4.Tilhøvet mellom staten og kyrkja er i endring. Kva framtidsutsikter ser du for rekruttering , organisering og arbeidsgjevaransvar i kyrkja?

Alle endringsprosesser kan vera vanskeleg og føre til uro i organisasjonen. Eg vel å sjå positivt på framtidsutsiktene for rekruttering, men dette vil hengja saman med korleis ein klarar å løysa organisering og arbeidsgjevaransvaret i kyrkja. Kyrkja må vera ein ryddig og god arbeidsgjevar der arbeidstakarane har rettar som hos andre arbeidsgjevarorganisasjonar.

5.Korleis vil du leggja til rette for at kyrkja kan halda saman trass i saker med stor usemje?

Ved å ha ein ærleg , open,ryddig og konstruktiv dialog gjennom å finna fram til løysingar som kan sameina.

Arbeidserfaring / utdanning

1974 - 1975
Landbruksutdanning

1989 - 2015
Bonde

1996 - 2015
Kurs i styre og organisasjonsarbeid gjennom landbruksamvirke

2005 - 2007
Leiar Tine områdeutval Nordfjord og Sogn

2006 - 2008
Leiar kontaktutvalet Nortura for Sogn og Fjordane, Hordaland

Kyrkjelege verv

1984 - 1986
Styreleiar Lyngmo Ungdomssenter AS

1989 - 1993
Medlem i Prostirådet

1989 - 1997
Nestleiar Stedje Sokneråd 2 periodar.

2007 - 2015
Styreleiar Lyngmo Ungdomssenter AS

Offentlege og andre verv

1997 - 2015
Domsmann og skjønsmann Indre Sogn Tingrett

1998 - 2015
Domsmann og skjønsmann Gulating Lagmannsrett


Andre kandidatar på same liste

1
INGER HELENE THINGVOLD NORDEIDE Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 54 6810 FØRDE
2
NORA SÆTRE BAARTVEDT Stilling: Student Alder: 21 5709 VOSS
3
KARL JOHAN KIRKEBØ Stilling: Marknadsdirektør Alder: 65 5151 STRAUMSGREND
4
ANDREAS SKEIDSVOLL Stilling: Student Alder: 23 5282 LONEVÅG
5
BERIT NØST DALE Stilling: Høgskolelektor Alder: 63 5918 FREKHAUG
6
MARIUS ØKLAND Stilling: Adm. leiar Alder: 29 5420 RUBBESTADNESET
7
LIV RØNNINGEN ÅGOTNES Stilling: TSP Group Manager Alder: 48 5363 ÅGOTNES
8
IDA LINDØE Stilling: Lektor ungdomsskule Alder: 48 5614 ÅLVIK
9
VEMUND ATLE ØIESTAD Stilling: Tannlege Alder: 67 6795 BLAKSÆTER
11
INGE WILHELM ØKLAND Stilling: Barne- og ungd.arb. Alder: 27 5035 BERGEN
12
HILDEGUNN KALVENES Stilling: Pensj. helsesøster Alder: 68 5392 STOREBØ
13
BJØRN SANDVIK SØLSNÆS Stilling: Student Alder: 20 6863 LEIKANGER
14
KJELLFRID TORUNN MÆLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 64 5414 STORD
15
GUNN RAGNHILD VÅRDAL HELGESEN Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 59 6740 SELJE
16
KJELL JARLE AADLAND Stilling: Rådgjevar Alder: 66 5209 OS
17
JOSTEIN BILDØY Stilling: Dagleg leiar Alder: 49 6810 FØRDE
EGIL MORLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 65 5360 KOLLTVEIT
MARTE MALTERUD SEIP Stilling: Pensjonert lege Alder: 69 5783 EIDFJORD