11

INGE WILHELM ØKLAND

Stilling: Barne- og ungd.arb. Alder: 27 5035 BERGEN Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Ungdomsarbeid
  • Samarbeid med kristne organisasjoner
  • God tros- og bibelopplæring
  • Levende og grunnfestet tro blant medlemmene
  • Gode relasjoner

Spørsmål og svar

1.Eg stiller til val til bispedømerådet og Kyrkjemøtet fordi:
Det er en veldig spennende tid kirken er inne i nå, og valg gjort i neste periode kan få store konsekvenser for kirkens fremtid. Jeg anser meg selv som en ungdom i kirkelig sammenheng, og tror det kan være positivt med noen ungdommer i bispedømmerådet.

2.Den norske kyrkja sitt visjonsdokument (2015-2019) presenterer Den evangelisk-lutherske folkekyrkja som
• Vedkjennande
• Open
• Tenande
• Misjonerande
Korleis vil du arbeida for å verkeleggjera dette?
Bekjennende: Jeg ønsker fokus på grundig opplæring i kristen tro og lære. Bibel- og kristendomskunnskapen er lavere i dag enn tidligere, og derfor er det kirkens ansvar å lære medlemmene hva det innebærer å være kristen, og å lære dem opp i de ulike sidene ved troen som vi bekjenner i kirken. Et godt sted å starte er å oppfordre til flere Alpha-kurs.
Åpen: Kirken skal være åpen for alle som trenger Guds nåde, altså alle, og alle som ønsker å være del av et kristent fellesskap. Dette bør vi invitere aktivt til.
Tjenende: Mitt ønske er at flere velger å bli diakoner, og at dette kan gjøres til en mer anerkjent tjeneste. Eg tror dette ville vært en god måte å gjøre kirken meir tjenende.
Misjonerende: Dette aspektet trenger mye fokus. Jeg vil oppfordre den enkelte menighet til å være mer utadrettet i lokalmiljøet. En skal stort sett ikke lenger før en er på misjonsmarken.

3.Kva meiner du om vigsel av likekjønna par i Den norske kyrkja?
Dette er et vanskelig spørsmål å svare kort på, fordi det er sammensatt, og mange enkeltpersoner vil føle seg urettferdig behandlet. Jeg vet dermed godt at et kort svar vil virke unyansert, men jeg er i mot at kirken skal vie likekjønnete.

4.Tilhøvet mellom staten og kyrkja er i endring. Kva framtidsutsikter ser du for rekruttering , organisering og arbeidsgjevaransvar i kyrkja?
Jeg ser for meg at rekrutterings- og arbeidsgiveransvaret vil fordeles mer lokalt. Sannsynligvis vil det enkelte sogn måtte ta mer ansvar for rekruttering til kirkelige jobber blant egne medlemmer. Dette kan forhåpentligvis føre flere unge til å utdanne seg til jobber innenfor kirken.

5.Korleis vil du leggja til rette for at kyrkja kan halda saman trass i saker med stor usemje?
Rette fokuset mot det sentrale, som er Jesus Kristus som vår Herre og frelser. Alle diskusjoner i andre saker må ses i lys av dette. Samtidig ønsker jeg at diskusjoner om vanskelige tema skal være seriøse og saklige, og målet må være å finne frem til sannheten, ikke at vi skal holde sammen for enhver pris.

Arbeidserfaring / utdanning

2009 - 2014
Master i Kristendomskunnskap, fordypning i teologi

Kyrkjelege verv

2009 - 2011
KRIK-konfirmantleder Storetveit/Bønes

2011 -
Konfirmantleder Sandviken menighet

2014 -
Varamedlem i Bjørgvin bispedømmes ungdomsråd


Andre kandidatar på same liste

1
INGER HELENE THINGVOLD NORDEIDE Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 54 6810 FØRDE
2
NORA SÆTRE BAARTVEDT Stilling: Student Alder: 21 5709 VOSS
3
KARL JOHAN KIRKEBØ Stilling: Marknadsdirektør Alder: 65 5151 STRAUMSGREND
4
ANDREAS SKEIDSVOLL Stilling: Student Alder: 23 5282 LONEVÅG
5
BERIT NØST DALE Stilling: Høgskolelektor Alder: 63 5918 FREKHAUG
6
MARIUS ØKLAND Stilling: Adm. leiar Alder: 29 5420 RUBBESTADNESET
7
LIV RØNNINGEN ÅGOTNES Stilling: TSP Group Manager Alder: 48 5363 ÅGOTNES
8
IDA LINDØE Stilling: Lektor ungdomsskule Alder: 48 5614 ÅLVIK
9
VEMUND ATLE ØIESTAD Stilling: Tannlege Alder: 67 6795 BLAKSÆTER
10
PER HILLEREN Stilling: Bonde Alder: 56 6856 SOGNDAL
12
HILDEGUNN KALVENES Stilling: Pensj. helsesøster Alder: 68 5392 STOREBØ
13
BJØRN SANDVIK SØLSNÆS Stilling: Student Alder: 20 6863 LEIKANGER
14
KJELLFRID TORUNN MÆLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 64 5414 STORD
15
GUNN RAGNHILD VÅRDAL HELGESEN Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 59 6740 SELJE
16
KJELL JARLE AADLAND Stilling: Rådgjevar Alder: 66 5209 OS
17
JOSTEIN BILDØY Stilling: Dagleg leiar Alder: 49 6810 FØRDE
EGIL MORLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 65 5360 KOLLTVEIT
MARTE MALTERUD SEIP Stilling: Pensjonert lege Alder: 69 5783 EIDFJORD