12

HILDEGUNN KALVENES

Stilling: Pensj. helsesøster Alder: 68 5392 STOREBØ Kandidat ved Bispedømerådsvalet i BJØRGVIN BISPEDØME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Oppfølging av dåpsbarn
  • Tilbod til unge fam. om barneoppdragelse, samlivskurs
  • Oppfølging av frivillige arbeidarar
  • Ulike gudstenesteformer

Spørsmål og svar

1.Eg stiller til val til bispedømerådet og Kyrkjemøtet fordi:
Eg ser på kyrkja som ei stor misjonsmark. Viktig at det er klar forkynning til omvending og frelse.
Ynskjer å vera med å fremme at kyrkja står på Guds ord.

2.Den norske kyrkja sitt visjonsdokument (2015-2019) presenterer Den evangelisk-lutherske folkekyrkja som
• Vedkjennande
• Open
• Tenande
• Misjonerande
Korleis vil du arbeida for å verkeleggjera dette?
At dei som vert tilsett i kyrkja er tru mot Guds ord.
Arbeide for at nye som kjem til gudsteneste vert ivaretatt og får tilbod om å vera med i mindre fellesskap om ynskjeleg.
Skape møteplassar for ulike aldersgrupper for undervisning og fellesskap, der den enkelte vert sett og ivaretatt.
Besøksteneste for sjuke og einsame.
Arbeide for å få meir misjonsinformasjon i kyrkjelyden, gjerne knytte til seg vennskapskyrkjelyd.

3.Kva meiner du om vigsel av likekjønna par i Den norske kyrkja?
Ekteskapet er mellom mann og kvinne. Kan ikkje gå inn for vigsling mellom likekjønna par.

4.Tilhøvet mellom staten og kyrkja er i endring. Kva framtidsutsikter ser du for rekruttering , organisering og arbeidsgjevaransvar i kyrkja? Har ikkje gjort meg opp nokre tankar om dette.

5.Korleis vil du leggja til rette for at kyrkja kan halda saman trass i saker med stor usemje?
Trur det er viktig å komme sammen i uformelle sammenheng, lytte til kvarandre, vise respekt for ulike standpunkt. Ha klart for seg at kyrkja er kalla til å forkynne evangeliet til frelse.

Arbeidserfaring / utdanning

1969 -
Arbeida ved sjukehus i 3 år, Bergen, Kr.sand

1976 -
Helsesøsterutdanning

1977 - 2010
Helsesøster i ca. 15 år i Austevoll kommune, sjukeheim 15 år

Kyrkjelege verv

1998 -
Austevoll sokneråd 8 år, 2 av dei som formann

Offentlege og andre verv

- 2015
Meddommar Heradsretten ca.25år

1980 - 1988
Helse/sosialstyre i 8 år

1982 - 1984
Austevoll Kr.F , formann 2 år


Andre kandidatar på same liste

1
INGER HELENE THINGVOLD NORDEIDE Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 54 6810 FØRDE
2
NORA SÆTRE BAARTVEDT Stilling: Student Alder: 21 5709 VOSS
3
KARL JOHAN KIRKEBØ Stilling: Marknadsdirektør Alder: 65 5151 STRAUMSGREND
4
ANDREAS SKEIDSVOLL Stilling: Student Alder: 23 5282 LONEVÅG
5
BERIT NØST DALE Stilling: Høgskolelektor Alder: 63 5918 FREKHAUG
6
MARIUS ØKLAND Stilling: Adm. leiar Alder: 29 5420 RUBBESTADNESET
7
LIV RØNNINGEN ÅGOTNES Stilling: TSP Group Manager Alder: 48 5363 ÅGOTNES
8
IDA LINDØE Stilling: Lektor ungdomsskule Alder: 48 5614 ÅLVIK
9
VEMUND ATLE ØIESTAD Stilling: Tannlege Alder: 67 6795 BLAKSÆTER
10
PER HILLEREN Stilling: Bonde Alder: 56 6856 SOGNDAL
11
INGE WILHELM ØKLAND Stilling: Barne- og ungd.arb. Alder: 27 5035 BERGEN
13
BJØRN SANDVIK SØLSNÆS Stilling: Student Alder: 20 6863 LEIKANGER
14
KJELLFRID TORUNN MÆLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 64 5414 STORD
15
GUNN RAGNHILD VÅRDAL HELGESEN Stilling: Sjølvst. næringsdr. Alder: 59 6740 SELJE
16
KJELL JARLE AADLAND Stilling: Rådgjevar Alder: 66 5209 OS
17
JOSTEIN BILDØY Stilling: Dagleg leiar Alder: 49 6810 FØRDE
EGIL MORLAND Stilling: Førsteamanuensis Alder: 65 5360 KOLLTVEIT
MARTE MALTERUD SEIP Stilling: Pensjonert lege Alder: 69 5783 EIDFJORD