1

JAN OLAV OLSEN

Stilling: Pensjonist Alder: 65 4993 SUNDEBRU Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Styrke kirkens barne- og ungdomsarbeid
  • Styrke kirkens dåpsarbeid
  • Styrke kirkens diakonale arbeid
  • Bidra til enhet og samarbeid i kirken
  • Styrke arbeidet med rekruttering til kirken

Spørsmål og svar

Motivasjon for å stille til valg: 
Jeg er glad i kirken og vil gjerne være med å forme kirken i en ny tid med frigjøring fra staten. Jeg er også opptatt av teologiske spørsmål og ønsker å bidra med mine synspunkter og holdninger.
Arbeidet i bispedømmerådet er interessant og givende. 

Kirkemøtet har vedtatt fire strategiske mål for perioden 2015-2018. Kandidatene er bedt om å rangere disse. 
Mine prioriteringer: 
1. Gudstjenestelivet blomstrer 
2. Flere søker dåp og trosopplæring 
3. Flere får lyst til å jobbe i kirken 
4. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 

Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken? Nei
Fordi: Det kristne synet på ekteskap forutsetter, slik jeg leser Bibelen, et samliv mellom EN kvinne og En mann. Vigsel av likekjønnede faller utenfor denne forståelsen. Jeg kan derfor ikke stemme for innføring av vigselsliturgi for likekjønnede. 

Bør kirken engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål? Ja 

Kirken bør og må engasjere seg i spørsmål som angår vårt forvalteransvar. Gud har skapt jorden og alt som er, vi må derfor engasjere oss i og ha meninger om hvordan forvalteransvaret utføres. Særlig viktig er engasjementet i etiske og sosiale spørsmål og miljøspørsmål. 

Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen? 
Kirken vil som trossamfunn stå friere til organisere egen virksomhet, til å prioritere bevilgede midler. Kirken vil utforme all sin virksomhet selv innenfor en kortfattet rammelov. Kirken vil selv utpeke alle sine proster og biskoper uten politisk innblanding. Kirkemøtet blir et meget viktig organ. Dette er gir muligheter og utfordringer.

Arbeidserfaring / utdanning

Adjunkt i norsk og historie

Tidligere rektor i Gjerstad

Kyrkjelege verv

2006 - 2015
Medlem av bispedømmerådet i Agder og Telemark

2009 - 2015
Leder i bispedømmerådet

2012 - 2015
Medlem av Kirkerådet

2012 - 2015
Medlem av styret for Menighetsfakultetet

Offentlege og andre verv

1991 - 1999
Ordfører i Gjerstad

2001 - 2005
Stortingsrepresentant fra Aust-Agder


Andre kandidatar på same liste

2
RØNNAUG TORVIK Stilling: Rektor Alder: 59 4754 BYKLE
3
STIAN BERG Stilling: Student Alder: 26 3744 SKIEN
4
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
5
ØIVIND BÅRD BENESTAD Stilling: Inf. konsulent Alder: 61 4620 KRISTIANSAND S
6
EVA MARIE TOKHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 63 3970 LANGESUND
7
THORE WESTERMOEN Stilling: Fylkesvaraordfører Alder: 66 4517 MANDAL
8
REIDUN NESVIK BIRKELAND Stilling: Lærer Alder: 61 4760 BIRKELAND
9
VEGARD HELDAL Stilling: Student Alder: 20 4885 GRIMSTAD
10
JAN INGE TUNGESVIK Stilling: Regiondirektør Alder: 60 4870 FEVIK
11
ANNA KILE Stilling: Sekretær Alder: 27 4634 KRISTIANSAND S
12
KRISTIAN ESPELAND Stilling: Næringsdrivende Alder: 59 3840 SELJORD
13
BRYNHILD BERG Stilling: Pensjonist Alder: 68 4440 TONSTAD
14
INGER NILSEN HOLEN Stilling: Koordinator Alder: 53 4630 KRISTIANSAND S