4

SISSEL ANNETTE MARTHINSEN

Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Arbeide for å øke oppslutningen om gudstjenestene
  • Bidra til samarbeid og enhet i kirken
  • Styrke kirkens barne- og ungdomsarbeid
  • Bidra til større respekt for mangfold i kirken
  • Styrke kirkens diakonale arbeid

Spørsmål og svar

Motivasjon for å stille til valg: 
Jeg ønsker at vi i kirken skal skape levende menigheter der oppslutningen om gudstjenestene økes, hvor barn, ungdom og voksne kan møte Jesus. En kirke som er inkluderende, respekterende og moderne, hvor alle kan finne sin plass og tilhørighet. Da er det også viktig at vi får en ny, fremtidig kirkeordning hvor organisering, økonomi og regelverk fungerer fornuftig i forhold til disse målene. 

Kirkemøtet har vedtatt fire strategiske mål for perioden 2015-2018. Kandidatene er bedt om å rangere disse. 
Mine prioriteringer: 
1. Gudstjenestelivet blomstrer 
2. Flere søker dåp og trosopplæring 
3. Flere får lyst til å jobbe i kirken 
4. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 

Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken? Ja

Fordi: Jeg ønsker at alle mennesker skal føle seg velkommen i kirka. 

Bør kirken engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål? Ja 

I hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg? 
I saker som berører enkeltmenneskers liv og helse, for eksempel i asyl- og flyktningpolitikk, saker som omhandler konvertitter, lengesittende asylbarn og tiggere. Men også i saker som omhandler klima, miljø og forvaltning. 

Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen? 
Det er positivt at kirken og kirkens medlemmer selv har ansvar for kirkens organisering, tilsettinger og økonomi. Nå har vi mulighet til å stå mer enhetlig sammen om våre felles oppgave. Utfordringene blir å finne gode organisatoriske og administrative løsninger slik at vi kan nå målene om å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende kirke i årene som kommer.

Arbeidserfaring / utdanning

1990 - 1997
Historie hovedfag, pedagogikk m.fag og ped. sem.

1997 - 2003
Historiker, faktultet for marin teknikk, NTNU

1999 - 2015
Lektor ved Farsund voksenopplæring

2000 - 2001
Norsk som andrespråk

Kyrkjelege verv

2002 - 2015
Leder i Farsund menighetsråd i 2 perioder

2012 - 2015
Varamedlem i Agder og Telemark bispedømmeråd

Offentlege og andre verv

2009 - 2011
Leder, arbeidsgruppe for likestilling, Farsund kommune


Andre kandidatar på same liste

1
JAN OLAV OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4993 SUNDEBRU
2
RØNNAUG TORVIK Stilling: Rektor Alder: 59 4754 BYKLE
3
STIAN BERG Stilling: Student Alder: 26 3744 SKIEN
5
ØIVIND BÅRD BENESTAD Stilling: Inf. konsulent Alder: 61 4620 KRISTIANSAND S
6
EVA MARIE TOKHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 63 3970 LANGESUND
7
THORE WESTERMOEN Stilling: Fylkesvaraordfører Alder: 66 4517 MANDAL
8
REIDUN NESVIK BIRKELAND Stilling: Lærer Alder: 61 4760 BIRKELAND
9
VEGARD HELDAL Stilling: Student Alder: 20 4885 GRIMSTAD
10
JAN INGE TUNGESVIK Stilling: Regiondirektør Alder: 60 4870 FEVIK
11
ANNA KILE Stilling: Sekretær Alder: 27 4634 KRISTIANSAND S
12
KRISTIAN ESPELAND Stilling: Næringsdrivende Alder: 59 3840 SELJORD
13
BRYNHILD BERG Stilling: Pensjonist Alder: 68 4440 TONSTAD
14
INGER NILSEN HOLEN Stilling: Koordinator Alder: 53 4630 KRISTIANSAND S