5

ØIVIND BÅRD BENESTAD

Stilling: Inf. konsulent Alder: 61 4620 KRISTIANSAND S Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Spørsmål og svar

Motivasjon for å stille til valg: 
De neste årene blir avgjørende for Den norske kirkes framtid. Jeg ønsker å bidra med min tid, erfaring og ressurser til at kirken realiserer sin visjon om å være en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Målet er at mennesker kommer til en levende og frelsende tro på Jesus Kristus. 

Kirkemøtet har vedtatt fire strategiske mål for perioden 2015-2018. Kandidatene er bedt om å rangere disse. 
Mine prioriteringer: 
1. Gudstjenestelivet blomstrer 
2. Flere får lyst til å jobbe i kirken 
3. Flere søker dåp og trosopplæring 
4. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 

Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken? Nei

Fordi: Ekteskapet er ikke en menneskelig oppfinnelse, men Guds skaperordning for mann og kvinne. Kirken har ikke bibelsk mandat til å gjøre ekteskapet kjønnsnøytralt, og dermed oppløse mor-far-barn-relasjonens særstilling. En slik lære frontkolliderer med Jesu budskap om ekteskap og barn. 

Bør kirken engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål? Ja 

I hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg? 
A) Forvalteransvaret: Forbruk og rettferd, rikdom og fattigdom etc. B) Menneskeverdet: bioteknologi, abort, menneskehandel, sorteringssamfunnet, aktiv dødshjelp, m.m. C) Religionsfrihet, forfølgelse, konvertitter. D) Familieideologi og barns rettigheter. E) Tale de fattiges og ressurssvakes sak. 

Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen? 
A) Muligheter: Kirken blir herre i eget hus. Folk kan få mer eierskap: Kirken er vår, og ikke statens. Min deltakelse og innsats er viktig. B) Utfordringer: Økt selvstyre hever risikoen for interessekonflikter. Behov for gode og ryddige strukturer. På sikt må medlemmene ta større økonomisk ansvar.

Arbeidserfaring / utdanning

Informasjonskonsulent i Åpne Dører

Ledertreningssekretær og studentprest i Skolelaget

Teologisk embedseksamen

Kyrkjelege verv

2005 - 2009
Medlem av Vågsbygd menighetsråd

2009 - 2015
Medlem av Agder og Telemark bispedømmeråd


Andre kandidatar på same liste

1
JAN OLAV OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4993 SUNDEBRU
2
RØNNAUG TORVIK Stilling: Rektor Alder: 59 4754 BYKLE
3
STIAN BERG Stilling: Student Alder: 26 3744 SKIEN
4
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
6
EVA MARIE TOKHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 63 3970 LANGESUND
7
THORE WESTERMOEN Stilling: Fylkesvaraordfører Alder: 66 4517 MANDAL
8
REIDUN NESVIK BIRKELAND Stilling: Lærer Alder: 61 4760 BIRKELAND
9
VEGARD HELDAL Stilling: Student Alder: 20 4885 GRIMSTAD
10
JAN INGE TUNGESVIK Stilling: Regiondirektør Alder: 60 4870 FEVIK
11
ANNA KILE Stilling: Sekretær Alder: 27 4634 KRISTIANSAND S
12
KRISTIAN ESPELAND Stilling: Næringsdrivende Alder: 59 3840 SELJORD
13
BRYNHILD BERG Stilling: Pensjonist Alder: 68 4440 TONSTAD
14
INGER NILSEN HOLEN Stilling: Koordinator Alder: 53 4630 KRISTIANSAND S