8

REIDUN NESVIK BIRKELAND

Stilling: Lærer Alder: 61 4760 BIRKELAND Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Spørsmål og svar

Kandidatpresentasjon: 
Reidun Nesvik Birkeland – kandidat nr. 8
Født: 1954. Stilling: lærar. Hører til i Birkenes menighet. 
Tidligere utdanning/yrke: 
Lærerutdanning, skole-og ledelse, pedagogisk veiledning og språk/ adjunkt, lærar, inspektør og rektor 


Offentlige og/eller kirkelige verv: 
Landsstyret i Det norske misjonsselskap(NMS) 
Protokollkomiteen i NMS 

Motivasjon for å stille til valg: 
1. Ønskjer at kyrkja skal vere ein levande og aktuell faktor i kvardagen til folk. 
2. Vil vere med å styrkje trusopplæringa i kyrkja, eit flott opplegg. 
3. Synes det er viktig at ungdommen finn plassen sin i kyrkja, at vi har plass for dei. 
4. Saknar systematisk bibelundervisning i kyrkja. 
5. Gudstenester som "treff" folk i hjartet slik at dei går heim og har fått næring for ånd og sjel. 

Kirkemøtet har vedtatt fire strategiske mål for perioden 2015-2018. Kandidatene er bedt om å rangere disse. 
Mine prioriteringer: 
1. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 
2. Flere søker dåp og trosopplæring 
3. Flere får lyst til å jobbe i kirken 
4. Gudstjenestelivet blomstrer 

Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken? Har ikke tatt stilling

Fordi: Dette er vanskeleg. Eigentleg har eg ikkje gode argument mot at homofile skal få gifte seg i kyrkja. Kjenner til kristne homofile som gjerne vil gifte seg i kyrkja, men som må leite etter nokon som er villege til å vigsle dei. Dette virkar nedverdigande. Eg ser foreløpig ikkje kva konsekvensane vil bli om kyrkja opnar opp for vigsling av homofile. Dette opplever eg ville vore mest redeleg. Skal dei homofile støytast ut? Eller skal kyrkja lage ei anna ordning for dei? Vil ikkkje det vere rangering av medmenneske? Pr nå er eg visst der at det får vere alle eller ingen som blir vigsla i kyrkja. 
Bør kirken engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål? Ja 

I hvilke aktuelle samfunnspørsmål bør kirken engasjere seg? 
Spørsmål som gjeld menneskeverdet og tryggleik for menneska: 
- Utnytting av barn 
- Menneskehandel 
- Flyktningar/ innvandringspolitikk 
- Klima og miljø 

Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen? 
Eg ser vel mest muligheter. Det er jo enklast å få lov til å styre i eige hus. 
Utfordringane er at folk ikkje er oppdregne til å støtte kyrkja økonomisk. Dermed kan det bli trang økonomi om staten går heilt ut. Og då blir det vel svært dyrt å kjøpe tenestar som bryllup og gravferd.

Arbeidserfaring / utdanning

Lærer , inspektør, rektor

Lærerutdanning/adjunkt, skole og ledelse

Ped. veiledning og språk

Kyrkjelege verv

Medlem av landsstyret i Det norske misjonsselskap (NMS)

Medlem av protokollkomiteen i NMS


Andre kandidatar på same liste

1
JAN OLAV OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4993 SUNDEBRU
2
RØNNAUG TORVIK Stilling: Rektor Alder: 59 4754 BYKLE
3
STIAN BERG Stilling: Student Alder: 26 3744 SKIEN
4
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
5
ØIVIND BÅRD BENESTAD Stilling: Inf. konsulent Alder: 61 4620 KRISTIANSAND S
6
EVA MARIE TOKHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 63 3970 LANGESUND
7
THORE WESTERMOEN Stilling: Fylkesvaraordfører Alder: 66 4517 MANDAL
9
VEGARD HELDAL Stilling: Student Alder: 20 4885 GRIMSTAD
10
JAN INGE TUNGESVIK Stilling: Regiondirektør Alder: 60 4870 FEVIK
11
ANNA KILE Stilling: Sekretær Alder: 27 4634 KRISTIANSAND S
12
KRISTIAN ESPELAND Stilling: Næringsdrivende Alder: 59 3840 SELJORD
13
BRYNHILD BERG Stilling: Pensjonist Alder: 68 4440 TONSTAD
14
INGER NILSEN HOLEN Stilling: Koordinator Alder: 53 4630 KRISTIANSAND S