9

VEGARD HELDAL

Stilling: Student Alder: 20 4885 GRIMSTAD Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Øke respekten for Guds ord
  • Styrke kirkens misjonsvirksomhet
  • Arbeide for å endre menighetsstrukturen
  • Styrke kirkens diakonale arbeid
  • Bidra til dialog og samarbeid mellom konfesjoner og rel.

Spørsmål og svar

Motivasjon for å stille til valg:
Motivasjonen min for å stille til valg er for å kunne være med på å forme fremtidens kirke. Jeg brenner for en levende folkekirke som er åpen for alle mennesker, men som samtidig ikke lar dette gå på bekostning av kirkens rette lære og Guds gode vilje for oss mennesker.  Som en av de yngre kandidatene ønsker jeg å kunne representere den yngre generasjonen mennesker i kirka, og komme med andre synspunkter og synsvinkler enn det de mer erfarne kandidatene har. 
Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken? Nei 
Fordi: Bibelen er tydelig på dette punktet, og jeg ser ingen grunn til å så tvil rundt det Jesus eller Paulus sier om ekteskapet. Kirken kan ikke støtte opp om noe som bryter med Guds vilje.

I hvilke aktuelle samfunnspørsmål bør kirken engasjere seg?
Jeg mener det er naturlig at kirken engasjerer seg i temaer som klima, fattigdom, flyktningpolitikk og kampen mot materialismen. Dette bygger på vårt forvalteransvar og nestekjærlighet.

Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen?
Vi er på vei ut av «det konstantinske fangenskap», altså en usunn avhengighet av staten, og kan velge mye mer selv. Dette er positivt! Det er viktig at kirka selv kan få velge sine ledere, og få mene hva den selv vil, helt uavhengig av hva staten måtte mene. En av fallgruvene ved at vi ikke lenger har en «statskirke», kan være at flere føler kirka blir fremmedgjort. Vi må derfor også huske på å jobbe for en fortsatt lav terskel, slik at så mange som mulig vil føle et eierskap til kirka. 

Arbeidserfaring / utdanning

Fullført videregående med studiekompetanse

Student


Andre kandidatar på same liste

1
JAN OLAV OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4993 SUNDEBRU
2
RØNNAUG TORVIK Stilling: Rektor Alder: 59 4754 BYKLE
3
STIAN BERG Stilling: Student Alder: 26 3744 SKIEN
4
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
5
ØIVIND BÅRD BENESTAD Stilling: Inf. konsulent Alder: 61 4620 KRISTIANSAND S
6
EVA MARIE TOKHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 63 3970 LANGESUND
7
THORE WESTERMOEN Stilling: Fylkesvaraordfører Alder: 66 4517 MANDAL
8
REIDUN NESVIK BIRKELAND Stilling: Lærer Alder: 61 4760 BIRKELAND
10
JAN INGE TUNGESVIK Stilling: Regiondirektør Alder: 60 4870 FEVIK
11
ANNA KILE Stilling: Sekretær Alder: 27 4634 KRISTIANSAND S
12
KRISTIAN ESPELAND Stilling: Næringsdrivende Alder: 59 3840 SELJORD
13
BRYNHILD BERG Stilling: Pensjonist Alder: 68 4440 TONSTAD
14
INGER NILSEN HOLEN Stilling: Koordinator Alder: 53 4630 KRISTIANSAND S