10

JAN INGE TUNGESVIK

Stilling: Regiondirektør Alder: 60 4870 FEVIK Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Styrke kirkens diakonale arbeid
  • Styrke kirken som kulturarena
  • Styrke kirkens barnearbeid
  • Bidra til dialog og samarbeid med andre konfesjoner og rel.

Spørsmål og svar

Motivasjon for å stille til valg: 
Folkekirken skal være åpen og for alle, og folk skal ha en åndelig tilhørighet. 
Jeg opplever at vi som nasjon har en svakere kobling mellom "folk flest" og den kirken de tilhører. I sorg og krise viser det seg at kirken får en sterk posisjon og tar denne på en veldig god måte. Jeg håper at vi gjennom arbeidet i kirkens organer kan bidra til at folk har et eierforhold til sin egen kirke også ellers i livet. 

Kirkens aller største oppdrag og største mulighet inn i morgendagens samfunn er diakonien. Vi må bidra til at evangeliet forkynnes, om nødvendig med ord... 

Kirkemøtet har vedtatt fire strategiske mål for perioden 2015-2018. Kandidatene er bedt om å rangere disse. 
Mine prioriteringer: 
1. Flere søker dåp og trosopplæring 
2. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 
3. Gudstjenestelivet blomstrer 
4. Flere får lyst til å jobbe i kirken 

Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken? Ja, dersom kirken skal fortsette med vielser. Denne saken skaper stor strid og vil gjøre det i lang tid framover. Kirken bør vurdere om den i framtiden bør vie. Pr dato er det ikke aktuell praksis med likekjønnet ekteskapsinngåelse i kirken, ordninger/liturgier for velsignelse må etableres. 

Bør kirken engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål? Ja.
Kirken må engasjere seg i samfunnsspørsmål på alle områder som angår menneskers verdi og forvaltningen av skaperverket. 
* Klima/miljøspørsmål 
* Integrering/mangfold 
* Omsorg for de svakeste 

Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen? 

Gjennom mitt arbeid i trospopplæringsreformen så jeg at staten er en god økonomisk støtte men en helt uegnet kontrollør/leder av kirkelig arbeid. 
Engasjerte kirkelige ansatte og frivillige måte tilpasse sitt arbeid til ordninger med rapportering som truet en del av deres engasjement. 
Kirken må leve med noe mer usikkerhet på økonomisiden, men vil samtidig kunne utvikle enda mer eierfølelse hos egen menighet. 
Liturgiendringen har vist oss at det neppe er noe stort poeng at "alle gjør som de vil lokalt" - det kan være en utfordring å holde på gjenkjennelsen og den tryggheten som ligger i at vi er kjent med DNK uavhengig av hvor vi går til kirke.

Arbeidserfaring / utdanning

Diakon

Regiondirektør i Kommunenes Sentralforbund

Kyrkjelege verv

Engasjement i trosopplæringsreformen

Offentlege og andre verv

Politiker i Grimstad kommune

Styreleder i Agder Teater


Andre kandidatar på same liste

1
JAN OLAV OLSEN Stilling: Pensjonist Alder: 65 4993 SUNDEBRU
2
RØNNAUG TORVIK Stilling: Rektor Alder: 59 4754 BYKLE
3
STIAN BERG Stilling: Student Alder: 26 3744 SKIEN
4
SISSEL ANNETTE MARTHINSEN Stilling: Lektor Alder: 44 4550 FARSUND
5
ØIVIND BÅRD BENESTAD Stilling: Inf. konsulent Alder: 61 4620 KRISTIANSAND S
6
EVA MARIE TOKHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 63 3970 LANGESUND
7
THORE WESTERMOEN Stilling: Fylkesvaraordfører Alder: 66 4517 MANDAL
8
REIDUN NESVIK BIRKELAND Stilling: Lærer Alder: 61 4760 BIRKELAND
9
VEGARD HELDAL Stilling: Student Alder: 20 4885 GRIMSTAD
11
ANNA KILE Stilling: Sekretær Alder: 27 4634 KRISTIANSAND S
12
KRISTIAN ESPELAND Stilling: Næringsdrivende Alder: 59 3840 SELJORD
13
BRYNHILD BERG Stilling: Pensjonist Alder: 68 4440 TONSTAD
14
INGER NILSEN HOLEN Stilling: Koordinator Alder: 53 4630 KRISTIANSAND S