1

KJETIL DRANGSHOLT

Stilling: Overlege Alder: 66 4614 KRISTIANSAND S Kandidat ved Bispedømerådsvalet i AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME på Åpen folkekirke

Satsingsområde

  • Bidra til større respekt for mangfold i kirken
  • Styrke kirkens diakonale arbeid
  • Bidra til samarbeid og enhet i kirken
  • Tilsette flere kvinnelige prester i bispedømmet
  • Være tydelig i sin forankring og åpen mot fremtiden.

Spørsmål og svar

Motivasjon for å stille til valg: 
Jeg ønsker meg en raus, livsnær og relevant kirke som møter mennesker i ulike livssituasjoner med varme, vennlighet og forståelse for det levde liv. Denne kirken er åpen for alle uavhengig av kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder eller funksjonsevne.  

Kirkemøtet har vedtatt fire strategiske mål for perioden 2015-2018. Kandidatene er bedt om å rangere disse. 
Mine prioriteringer: 
1. Folkekirken engasjerer seg i samfunnet 
2. Gudstjenestelivet blomstrer 
3. Flere søker dåp og trosopplæring 
4. Flere får lyst til å jobbe i kirken 

Bør likekjønnede par få inngå ekteskap i kirken? Ja
Fordi: Når to mennesker ønsker å dele livet med hverandre med utgangspunkt i gjensidig kjærlighet, er det grunnleggende sett ikke forskjell på homofil eller heterofil seksualitet. Kjærligheten og samlivet dreier seg om mer enn seksualitet. Kirkens historiske fordømmelse av homofile og avvisning av homofilt samliv har medført lidelser og belastninger for dem som er berørt. En slik fordømmelse har vist seg å være i konflikt med Jesu understrekning av kjærlighetsbudets forrang. 

Bør kirken engasjere seg i aktuelle samfunnsspørsmål? Ja 
Kirken må derfor engasjere seg sterkt i arbeidet med å redusere klimagassutslippene og utvikle mer fornybar energi. Gud skapte mennesket med kompetanse til å ta kloke valg - også når det gjelder klimautfordringene. 
Kirken må aktivt påvirke alle beslutningstakere til å redusere sosial ulikhet og fattigdom lokalt, nasjonalt og globalt. 

Forholdet mellom staten og kirken blir løsere. Hvilke muligheter og utfordringer ser du med denne utviklingen? 
Den norske Kirke skal fortsatt være en landsdekkende og demokratisk forankret folkekirke der dåpen er eneste medlemskriterium. Folk må delta aktivt ved de kirkelige valg for å utvikle en livsnær, romslig og relevant folkekirke.

Arbeidserfaring / utdanning

Distriktslege, kommuneoverlege, seniorrådgiver

Koordinerende overlege NAV

Lege, spesialist i samfunnsmedisin

Kyrkjelege verv

Leder av menighetsrådet i Kristiansand domkirke

Leder av styret for Kirkens bymisjon, Kristiansand

Medlem av Agder og Telemark bispedømmeråd

Medlem av Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

Offentlege og andre verv

Medlem av styret for Fakultet for helse- og idr.vit.skap UiA


Andre kandidatar på same liste

2
BERGIT HAUGLAND Stilling: Høgskolelektor Alder: 51 3770 KRAGERØ
3
KAI STEFFEN ØSTENSEN Stilling: Student Alder: 21 4560 VANSE
4
NILS MARTINIUS JUSTVIK Stilling: Førsteamanuensis Alder: 58 4790 LILLESAND
5
KAREN HELENE BØHN MELHUS Stilling: Student Alder: 20 4658 TVEIT
6
ANNE-MARIE WILAND LÆGDENE Stilling: Pensjonist Alder: 77 4631 KRISTIANSAND S
7
PER GUNNAR DISCH Stilling: Førstelektor Alder: 52 3911 PORSGRUNN
8
NAJA AMANDA LYNGE MØRETRØ Stilling: Elev Alder: 19 4620 KRISTIANSAND S
9
PREBEN GRØTTELAND JAKOBSEN Stilling: Underv. inspektør Alder: 29 4480 KVINESDAL
10
GRO WERNØ Stilling: Pensjonist Alder: 63 3718 SKIEN
11
NILS OFSTAD Stilling: Lærer og pensjonist Alder: 66 3717 SKIEN
12
VEGARD BØ BAHUS Stilling: Advokat Alder: 44 4633 KRISTIANSAND S
13
SOLVEIG NORDKVIST Stilling: Pensjonist Alder: 72 4645 NODELAND
14
SOLVEIG BOTNEN EIDE Stilling: Førsteamanuensis Alder: 59 4790 LILLESAND
15
TOR INGE AUREBEKK Stilling: Hovedverneombud Alder: 65 4612 KRISTIANSAND S
16
EMIL OTTO SYVERTSEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 4611 KRISTIANSAND S