3

MARIE KLAKEGG GRASTVEIT

Stilling: Reknesk.medarbeidar Alder: 30 4355 KVERNALAND Kandidat ved Bispedømerådsvalet i STAVANGER BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Menighetene og lokalsamfunnet
  • Konfirmantarbeid
  • Arbeid for unge voksne
  • Effektivisering
  • Hensiktsmessige strukturer

Spørsmål og svar

1.	Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?
Kirken har en viktig plass i livet mitt og jeg synes det er interessant å få være med å påvirke og mene noe om hva kirken skal være i tiden som kommer. Jeg mener at min bakgrunn og de erfaringer jeg har gjort i menighetsarbeidet er nyttige i vervet som rådsmedlem.
 For meg er det viktig at vi som kirke møter mennesker på en måte som er relevant i dag. Jeg tror de lokale menighetene og deres rolle i lokalsamfunnet er viktig for at nye mennesker skal komme til tro og oppleve tilhørighet i kirken. Jeg ønsker derfor å lytte til menighetene og arbeide for at de skal ha best mulig vilkår og forutsetninger for å nå deres mål og visjoner.  

Jeg er opptatt av at vi som kirken skal være relevant i form og uttrykk. Dette skal ikke gå på bekostning av kirkens lære, verdier og leveregler, men betyr at mennesker skal oppleve kirken som interessant og aktuell, og at en enkelt skal kunne motta og forstå budskapet vårt. 

2.	Hva er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Det viktigste er, som det alltid har vært, å kalle alle mennesker til å tro på Jesus og å følge etter ham. I tiden vi lever i nå er det viktig at kirken kan bidra til at mennesker opplever seg sett, verdifulle og inkluderte. Jeg drømmer derfor om at vi som enkeltmennesker og kirke skal oppleve at vi får bety en forskjell i enkeltmennesker sine liv og å lede et steg nærmere Jesus.  

3.	Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel eller forbønn for par av samme kjønn?
Jeg mener at ekteskapet er Guds ordning for én kvinne og én mann. Det innebærer at jeg vil holde fast på at kirkelig vigsel og forbønn fortsatt skal være for ekteskap som inngås mellom én kvinne og én mann.

4.	Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? 
Skillet mellom stat og kirke vil innebære at kirken må endre mange av sine grunnleggende strukturer og ordninger. Dette er utfordrende i seg selv, men også en god anledning til å evaluere og effektivisere. Jeg tror kirken vil bli mer effektiv og utarbeide mer hensiktsmessige strukturer som følge av løsrivingen fra staten. 

Kirkens økonomi er helt klart en utfordring i tiden som kommer, og det blir spennende å arbeide med kirkens finansiering og forhold til staten. Dersom noe av statens finansiering skulle falle bort ser jeg på det som en mulighet til å vekke medlemmenes engasjement og å skape nytt eierskap til den lokale menigheten. Det vil bli utfordrende, men også kunne føre mye spennende med seg. 

5.	Hvilke samfunnsspørsmål bør kirken engasjere seg i?
Jeg mener kirken kan engasjere seg i spørsmål som knytter seg til menneskeverd, menneskerettigheter, klima og lignende. Dette fordi det er saker som Bibelen taler tydelig om.

Arbeidserfaring / utdanning

2004 - 2005
Acta Bibelskole

2005 - 2006
Ungdomsarbeider, konfrimanter Frøyland og Orstad kyrkjelyd

2005 - 2009
Bachelor i økonomi og ledelse

2007 - 2008
Administrasjonsleder i Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Kyrkjelege verv

2002 -
Leder i konfirmantarbeidet i Frøyland og Orstad kyrkjelyd

2009 - 2013
Leder i ungdomsrådet i Frøyland og Orstad kyrkjelyd

2011 - 2015
Medlem i Stavanger bispedømmeråd


Andre kandidatar på same liste

1
GYRID ESPELAND Stilling: Seksjonssjef Alder: 62 4374 EGERSUND
2
LEIF CHRISTIAN ANDERSEN Stilling: Sjukepleiar Alder: 30 4020 STAVANGER
4
SVEIN HELGESEN Stilling: Pensjonist/konsulent Alder: 67 4158 BRU
5
SOFIE BRAUT Stilling: Kulturformidlar Alder: 38 4346 BRYNE
6
ARNE JON MYSKJA Stilling: IT-rådgjevar Alder: 63 5560 NEDSTRAND
7
SARA LOUISE IGELKJØN EMMERHOFF Stilling: Student Alder: 20 5515 HAUGESUND
8
TORHILD NØDLAND Stilling: Sosiallærar Alder: 53 4325 SANDNES
9
ASLAUG LOUISE KONGSHAVN Stilling: Lektor Alder: 28 4250 KOPERVIK
10
LAILA MARIE STEINSVIK Stilling: Helsesøster Alder: 64 4100 JØRPELAND
11
EIVIND SANDVOLD PETTERSEN Stilling: Økonom Alder: 32 4027 STAVANGER
12
HJALMAR JORALF ARNØ Stilling: Seniorrådgjevar Alder: 50 4311 HOMMERSÅK
13
JOSTEIN ÅDNA Stilling: Professor Alder: 60 4023 STAVANGER
14
KJETIL ESPELAND Stilling: Student Alder: 22 4365 NÆRBØ
15
ASTRID VAN ZIJP Stilling: Pensjonist Alder: 65 4230 SAND
16
ROLF MAGNE HAUKALID Stilling: Bonde/veterinær Alder: 36 4110 FORSAND
17
SVEIN MAGNUS MUNKEJORD Stilling: Seniorrådgjevar Alder: 67 4250 KOPERVIK
18
RUBEN FRIESTAD BERGSETH Stilling: Distriktsmedarbeidar Alder: 21 4353 KLEPP STASJON