7

SARA LOUISE IGELKJØN EMMERHOFF

Stilling: Student Alder: 20 5515 HAUGESUND Kandidat ved Bispedømerådsvalet i STAVANGER BISPEDØMME på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

 • Ungdommer (konfirmanter)
 • Binde sammen generasjoner
 • Uredd budskap til folket
 • En kirke for ALLE

Spørsmål og svar

1.	Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?
    Jeg har lyst til å ha en stemme inn i kirkesamfunnet, jeg vil følge opp undommer/konfirmanter,   
    inspirere ungdom og folk i menigheter til å få en personlig og sterk tro. 
2.	Hva er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?
Evangeliet, Guds nåde og kjærlighet, at kriken ikke er et museum for de hellige, men et sykehus for syndere, og alle er syndere. 

3.	Hvordan stiller du deg til kirkelig vigsel eller forbønn for par av samme kjønn?
Jeg stiller meg bak kirkens syn. Men jeg synes det er et vanskelig spørsmål. Alle skal være velkommen i kirken, og vi som mennesker bare fordi de synder ”annerdedes” enn oss. Størst av alt er kjærligheten. Jeg sier ja til forbønnshandling for likekjønnede.

4.	Forholdet mellom staten og kirken endres. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? Muligheter: Mange muligheter, kirken bør ikke styres av staten. Det gir oss mulighet til å stå friere, og leve på veldignelse fra folket, fri vilje og gaver. Hele menigheten må vokse i tjeneste. Utfordringer: Vi mister en del av inntekten, mer avhengi av frivillige gaver. Flere frivillige må til, mer grunnleggende undervisning må til. 

5.	Hvilke samfunnsspørmål bør kirken engasjere seg i?
•	Kirken burde være for de som er utstøtt i samfunnet, inkluderende og et trygt sted. 
•	Mer bistand og kirken burde engasjere seg i flytningspolitikken.
•	Rusomsorg
•	Menneskehandel i innland og utland

Arbeidserfaring / utdanning

2011 - 2014
Studiespesialisering m/formgivning, Haugaland VGS

2014 -
Ferdig med 1. semester av en bachelor i Teologi og Ledelse

Kyrkjelege verv

2008 -
Søndagsskole

2008 -
Trosopplæringsutvalget

2009 -
Kirketjener

2014 - 2015
Diakonsmedarbeider

Offentlege og andre verv

2001 -
Speider (MSK)

2009 - 2014
Tensing (KFUK-KFUM)

2012 -
Ny Generasjon (felleskirkelig student og elev organisasjon)


Andre kandidatar på same liste

1
GYRID ESPELAND Stilling: Seksjonssjef Alder: 62 4374 EGERSUND
2
LEIF CHRISTIAN ANDERSEN Stilling: Sjukepleiar Alder: 30 4020 STAVANGER
3
MARIE KLAKEGG GRASTVEIT Stilling: Reknesk.medarbeidar Alder: 30 4355 KVERNALAND
4
SVEIN HELGESEN Stilling: Pensjonist/konsulent Alder: 67 4158 BRU
5
SOFIE BRAUT Stilling: Kulturformidlar Alder: 38 4346 BRYNE
6
ARNE JON MYSKJA Stilling: IT-rådgjevar Alder: 63 5560 NEDSTRAND
8
TORHILD NØDLAND Stilling: Sosiallærar Alder: 53 4325 SANDNES
9
ASLAUG LOUISE KONGSHAVN Stilling: Lektor Alder: 28 4250 KOPERVIK
10
LAILA MARIE STEINSVIK Stilling: Helsesøster Alder: 64 4100 JØRPELAND
11
EIVIND SANDVOLD PETTERSEN Stilling: Økonom Alder: 32 4027 STAVANGER
12
HJALMAR JORALF ARNØ Stilling: Seniorrådgjevar Alder: 50 4311 HOMMERSÅK
13
JOSTEIN ÅDNA Stilling: Professor Alder: 60 4023 STAVANGER
14
KJETIL ESPELAND Stilling: Student Alder: 22 4365 NÆRBØ
15
ASTRID VAN ZIJP Stilling: Pensjonist Alder: 65 4230 SAND
16
ROLF MAGNE HAUKALID Stilling: Bonde/veterinær Alder: 36 4110 FORSAND
17
SVEIN MAGNUS MUNKEJORD Stilling: Seniorrådgjevar Alder: 67 4250 KOPERVIK
18
RUBEN FRIESTAD BERGSETH Stilling: Distriktsmedarbeidar Alder: 21 4353 KLEPP STASJON