3

KRISTINA BJÅSTAD

Stilling: Student Alder: 24 8372 GRAVDAL Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Åpen folkekirke, Sør-Hålogaland

Satsingsområder

  • Ungdomsarbeid
  • Likekjønna vigsel
  • Rekruttering
  • Klima og miljø

Spørsmål og svar

1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?

Vi går inn i en svært spennende tid for Den norske kirke, og jeg ønsker å være med på den prosessen vi kommer til å gå gjennom. Jeg har erfaring fra andre verv, og er glad i å drive med organisasjonsarbeid. Og jeg er svært engasjert i Den norske kirke. Jeg håper derfor at jeg kan bidra i bispedømmerådet og Kirkemøtet med gode perspektiver.

Mine hjertesaker er sterkt knyttet til Den norske kirkes identitet. Jeg ønsker at Dnk skal være en inkluderende kirke hvor alle som ønsker det skal kunne komme med hele seg, og kunne føle seg sett og ivaretatt. Dette tenker jeg er svært viktig i forhold til barn og unge, og folk som føler seg utenfor i samfunnet. Jeg mener kirken er og bør være et viktig sted hvor folk kan samles med sin tro og tvil, uavhengig av alder, funksjonsnivå, etnisitet, kjønn og seksuell orientering.

 

2. Den norske kirke står overfor en krevende rekrutteringssituasjon til kirkelige stillinger. Hvordan bør vi i Sør-Hålogaland jobbe med dette fremover?

 

Jeg mener kommunikasjon er et viktig stikkord i denne satsningen. Det er viktig å kommunisere utad at Sør-Hålogaland er et fint sted å jobbe, særlig ovenfor studenter som tar kirkelige utdanninger. Ved å sørge for at f.eks. teologistudenter brukes som sommervikarer, og slik får mulighet til å oppleve bispedømmet er viktig. Dersom de kommer tilbake til sine utdanningsinstitusjoner med gode opplevelser de deler med medstudenter er det gull verdt.

På lang sikt er det også svært viktig å ta på alvor den ressursen vi har i lokal ungdom. Dersom unge får ansvar i sin lokale menighet og føler at de er en del av kirken øker det sjansen drastisk for at de ønsker å få seg en jobb i kirken, og gjerne i sitt lokalsamfunn.

 

3. Hvilke samfunsspørsmål mener du folkekirka bør engasjere seg i?

 

Jeg mener det er naturlig at folkekirka engasjerer seg for de svake i samfunnet. Det er viktig å ha en offentlig stemme som kan fremme de stemmeløses perspektiv.

 

Jeg mener også at kirka kan og bør være med på å gi barn og unge et pusterom, og gode verdier i en tid hvor prestasjonspresset stadig øker. Ved å gi unge følelsen av at de er velkomne sånn som de er, og kan bidra til noe positivt, kan kirka bli en motvekt til det store fokuset på kropp, karakterer og suksess. Dette er en mulighet som kirka ikke kan la gå fra oss. Jeg mener også at å ta vare på skaperverket bør være en svært viktig sak for kirka. Samtidig er det viktig at kirka ikke blir for politisk, og slik risikerer å støte fra seg folk. Vi skal være åpne for alle som ønske å være en del av kirka.

 

4. Den norske kirke har akseptert ulike syn på ekteskap mellom likekjønnede. Hvordan mener du dette bør tilrettelegges med hensyn til vielse og forbønn?


I denne saken er det svært viktig å ta folks tro på alvor. Med dagens ordning er det mange som føler at de ikke får mulighet til å være ærlige mot sin tro og overbevisning. Både blant likekjønnede par som ønsker å vies i kirken, og blant prester som ønsker å vie dem. Jeg mener Den norske kirke skal være åpen for alle som ønsker å få Guds velsignelse over sitt samliv. Jeg mener derfor at det så raskt som mulig bør utarbeides en vigselsliturgi, og liturgi for forbønn over borgerlige inngåtte ekteskap, som også kan brukes for likekjønnede par. Slik tar man på alvor det at vi har to ulike syn på denne saken i kirken. Samtidig må man ta på alvor de prester som ikke ønsker å vie eller holde forbønn for likekjønnede par, og gi dem mulighet til å reservere seg mot dette. 
 

Jeg mener også Den norske kirke bør ha en diskusjon på hvorvidt den skal fortsette å ha vigselsrett nå når den ikke lenger er en statskirke.

 

5. Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Det er mange muligheter som åpner seg nå som Den norske kirke ikke lenger er knyttet til staten på samme måte. Muligheten til å definere seg selv på en helt annen måte enn før er svært spennende. Samtidig åpner det for en rekke utfordringer. For eksempel må Dnk være ekstra bevisst på å speile det mangfold som finnes i kirken nå som den selv står for ansettelser av biskoper.

 

En annen klar utfordring er økonomi. I så henseende mener jeg det er viktig at det ikke innføres medlemsavgift i Den norske kirke.

Arbeidserfaring / utdanning

2007 - 2010
Studiespesialisering, Vest-Lofoten vg skole

2011 - 2014
Bachelor i Religion og Samfunn, UiO

2014 - 2015
Profesjonsstudiet i teologi ved UiO

Kirkelige verv

2008 - 2010
Vara i Sør-Hålogaland Ungdomsråd

Offentlige og andre verv

2008 - 2010
Ungdomsrep. i Kretsstyret i Nordre Nordland KFUK/M speidere

2012 -
styremedlem, Olo kristelige Studentforbund

2013 - 2014
medlem av teologisk studentutvalg ved UiO


Andre kandidater på samme liste

1
MARIT HERMSTAD Stilling: Rådgiver v. sykehus Alder: 62 8800 SANDNESSJØEN
2
OLA SMEPLASS Stilling: Virksomhetsleder Alder: 53 8072 BODØ
4
SVERRE HENRIKSEN Stilling: Lærer Alder: 62 8289 ENGELØYA
5
TANJA FATIMA NYJORDET Stilling: Daglig leder Alder: 48 8613 MO I RANA
6
ODVAR HARRY NORDNES Stilling: Kommunalleder Alder: 62 8294 HAMARØY
7
KRISTINE FOSTERVOLD Stilling: Student Alder: 23 8520 ANKENES
8
LARS EVAN LAURITZEN Stilling: Daglig leder Alder: 44 8700 NESNA
9
ELIN RINDAHL STEIRO Stilling: Billedkunstner Alder: 43 8403 SORTLAND
10
ELLEN BIRGITTE PEDERSEN Stilling: Kommunelege Alder: 63 8430 MYRE
11
TORA ALIDA SVERRESDATTER REINHOLDTSEN Stilling: Student Alder: 20 8289 ENGELØYA
12
MAGNAR JOHAN MATHISEN Stilling: Veileder NAV Alder: 25 8290 SKUTVIK
13
JØRN PETTERSEN Stilling: Maskinpasser/matros Alder: 45 8860 TJØTTA
14
MARIUS JAKOBSEN Stilling: Student/vikarbyrå Alder: 20 8009 BODØ