4

SVERRE HENRIKSEN

Stilling: Lærer Alder: 62 8289 ENGELØYA Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Åpen folkekirke, Sør-Hålogaland

Satsingsområder

 • Samfunnsengasjert kirke
 • Åpen folkekirke
 • Inkluderende menighetsliv
 • Vigsling av homofile
 • miljø og klimabevisst/aktiv

Spørsmål og svar

1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker?

 Jeg vil være med da jeg vil være med på å gi mine innspill til og være med på å påvirke det arbeidet som gjøres i bispedømmerådet.

Jeg ønsker at bispedømmerådet skal være et aktivt, initiativrikt og engasjert organ innen kirkeliv og samfunnsliv.

Mine hjertesaker:

  Arbeide fram ei inkluderende og åpen folkekirke der mennesker kjenner seg heime, blir tatt godt imot, får ei åndelig «vitamininnsprøyting».

  Arbeide fram ei samfunnsengasjert kirke som tør å ta standpunkt i kontroversielel saker, saker som gjelder både den enkelte og i store spørsmål som klima, innvandring mm

 2. Den norske kirke står overfor en krevende rekrutteringssituasjon til kirkelige stillinger. Hvordan bør vi i Sør-Hålogaland jobbe med dette fremover?

Flere måter:

  Utfordre enkeltpersoner i den enkelte menighet helt konkret

  Arbeide for å bedre arbeidssituasjon, boforhold og lønn for de ansatte; gjøre det slik mer attraktivt å jobbe i kirken

  Vise utad at vi i Sør-Hålogaland er ei aktiv, positiv og engasjert folkekirke som «tør der andre ikke våger». Dvs være synlig i mediabildet på en god måte. Vise aktuelle personer at jobber du i vårt lag, vil du få være med i et bispedømme der det skjer. 

3. Hvilke samfunsspørsmål mener du folkekirka bør engasjere seg i?                   

Først og fremst klimaspørsmålet. Der har vi både som enkeltmedlemmer og kirke et stort forvalteransvar og dermed en plikt til å engasjere oss.

Kirka må også være synlig og fornyende i debatten omkring vår nye landsmenn.

Kirka bør også engasjere seg på en positiv måte ang sentralisering. Kirka må tørre å si ifra når bosetting, livsgrunnlag mm blir radikalt endret for både den enkelte og samfunn.

Framfor alt: kirka må stå fram for den svake part.

 4. Den norske kirke har akseptert ulike syn på ekteskap mellom likekjønnede. Hvordan mener du dette bør tilrettelegges med hensyn til vielse og forbønn?

Jeg mener at ekteskap mellom likekjønnede må tillates i kirken med hensyn til vielse og forbønn.

5. Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?
Den største utfordringa ligger i at vi kan miste noe av det «limet» som tross alt gjør at mange sogner til kirken. Gjennom dette «limet» har kirken en mulighet til å nå den enkelte som den ellers ikke vil gjøre. Økonomien for kirka kan også være en viktig faktor oppe i
dette.

Et skille mellom kirke og stat kan på den andre siden skape muligheter for ei positiv nytenkning og nyskapning. Legge grunnlaget for ei folkekirke der medlemmer blir aktivisert og føler seg inkludert på en annen måte enn i dag.

Arbeidserfaring / utdanning

1973 - 1975
Lærerskole

1982 - 1983
Spes.ped hovedfag

1983 - 1984
Kristendom gr fag

Kirkelige verv

Menighetsarbeider

Menighetsrådsmedlem

1976 - 1995
barne- og ungdomsleder

1976 - 2010
Leder i KFUK/KFUM

Offentlige og andre verv

2005 - 2015
Leder i Utdanningsforbundet

2005 - 2015
Styreverv i SV

2009 - 2012
Leder i Nord-Salten Turlag


Andre kandidater på samme liste

1
MARIT HERMSTAD Stilling: Rådgiver v. sykehus Alder: 62 8800 SANDNESSJØEN
2
OLA SMEPLASS Stilling: Virksomhetsleder Alder: 53 8072 BODØ
3
KRISTINA BJÅSTAD Stilling: Student Alder: 24 8372 GRAVDAL
5
TANJA FATIMA NYJORDET Stilling: Daglig leder Alder: 48 8613 MO I RANA
6
ODVAR HARRY NORDNES Stilling: Kommunalleder Alder: 62 8294 HAMARØY
7
KRISTINE FOSTERVOLD Stilling: Student Alder: 23 8520 ANKENES
8
LARS EVAN LAURITZEN Stilling: Daglig leder Alder: 44 8700 NESNA
9
ELIN RINDAHL STEIRO Stilling: Billedkunstner Alder: 43 8403 SORTLAND
10
ELLEN BIRGITTE PEDERSEN Stilling: Kommunelege Alder: 63 8430 MYRE
11
TORA ALIDA SVERRESDATTER REINHOLDTSEN Stilling: Student Alder: 20 8289 ENGELØYA
12
MAGNAR JOHAN MATHISEN Stilling: Veileder NAV Alder: 25 8290 SKUTVIK
13
JØRN PETTERSEN Stilling: Maskinpasser/matros Alder: 45 8860 TJØTTA
14
MARIUS JAKOBSEN Stilling: Student/vikarbyrå Alder: 20 8009 BODØ