5

TANJA FATIMA NYJORDET

Stilling: Daglig leder Alder: 48 8613 MO I RANA Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Åpen folkekirke, Sør-Hålogaland

Spørsmål og svar


1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? 

  Jeg ønsker en åpen og inkluderende Folkekirke. En kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering. En kirke hvor alle skal kunne merke at de er hjertelig velkommen.

  Jeg mener at alt menighetsliv starter i sognet. Det er derfor viktig at Kirken også i fremtiden har sognet som sin grunnenhet.

 

2. Den norske kirke står overfor en krevende rekrutteringssituasjon til kirkelige stillinger. Hvordan bør vi i Sør-Hålogaland jobbe med dette fremover? 

  For og sikker rekrutering til stillinger i Kirken mener jeg at det er viktig Sør- Hålogaland også i fremtiden vises på de ulike utdanningsinstitusjonene som vi har i Norge.

  At Sør- Hålogaland jobber videre med sin strategi « Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet…» her har Sør- Hålogaland allerede satt ord på noen viktige satsnings områder når det gjelder rekrutering.

  At de ulike sognene fortsetter sitt gode konfirmasjons arbeid. Der Kikra vår blir presentert som en god plass å være. Noen som gjør at ungdommen kanskje kan se på Kirka som en spennende plass å jobbe i fremtiden.

 

3. Hvilke samfunsspørsmål mener du folkekirka bør engasjere seg i?       

  Jeg ønsker en kirke som engasjerer seg i menneskeverdet og motarbeider diskriminering.

  Jeg ønsker en kirke som ser på alle som likeverdige og fremmer likebehandling uavhengig av for eksempel kjønn, seksuell orientering, etnisitet, alder og funksjonsevne.

 

4. Den norske kirke har akseptert ulike syn på ekteskap mellom likekjønnede. Hvordan mener du dette bør tilrettelegges med hensyn til vielse og forbønn? 

  Jeg ønsker en Kirke som åpner for at likekjønnede par kan vies i kirken.

 

5. Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? 

  Jeg mener at det er bra at Den norske kirken er blitt selvstendig.

  Soknet er den grunnleggende organisatoriske enhet i Den norske kirke. Som regel er kirkemedlemmene som bor i soknet medlemmer i menigheten der. Gjennom denne strukturen sikres et kirkelig nærvær i alle lokalsamfunn i landet og menighetene gis en klar tilknytning til lokalmiljøet. Dette mener jeg er grunnlaget for folkekirke begrepet som blir brukt i Grunnloven § 16. Jeg ønsker at sognet også i fremtiden skal være Den norske kirkes viktigste enhet.

Arbeidserfaring / utdanning

1998 - 2002
Førskole lærer, bacelor

2005 - 2006
Karriere veiledning

2006 - 2007
Kommunal økonomi og ledelse

2014 - 2015
Reggio Emilia barnehagefilosofi

Kirkelige verv

2003 - 2005
Medlem av Nord-Rana menighetsråd

2005 - 2007
Leder for Familiekoret

2005 - 2011
leder for Nord-Rana menighetsråd

2011 - 2015
lek medlem Sør-Hålogaland bispedømme


Andre kandidater på samme liste

1
MARIT HERMSTAD Stilling: Rådgiver v. sykehus Alder: 62 8800 SANDNESSJØEN
2
OLA SMEPLASS Stilling: Virksomhetsleder Alder: 53 8072 BODØ
3
KRISTINA BJÅSTAD Stilling: Student Alder: 24 8372 GRAVDAL
4
SVERRE HENRIKSEN Stilling: Lærer Alder: 62 8289 ENGELØYA
6
ODVAR HARRY NORDNES Stilling: Kommunalleder Alder: 62 8294 HAMARØY
7
KRISTINE FOSTERVOLD Stilling: Student Alder: 23 8520 ANKENES
8
LARS EVAN LAURITZEN Stilling: Daglig leder Alder: 44 8700 NESNA
9
ELIN RINDAHL STEIRO Stilling: Billedkunstner Alder: 43 8403 SORTLAND
10
ELLEN BIRGITTE PEDERSEN Stilling: Kommunelege Alder: 63 8430 MYRE
11
TORA ALIDA SVERRESDATTER REINHOLDTSEN Stilling: Student Alder: 20 8289 ENGELØYA
12
MAGNAR JOHAN MATHISEN Stilling: Veileder NAV Alder: 25 8290 SKUTVIK
13
JØRN PETTERSEN Stilling: Maskinpasser/matros Alder: 45 8860 TJØTTA
14
MARIUS JAKOBSEN Stilling: Student/vikarbyrå Alder: 20 8009 BODØ