6

ODVAR HARRY NORDNES

Stilling: Kommunalleder Alder: 62 8294 HAMARØY Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i SØR-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Åpen folkekirke, Sør-Hålogaland

Satsingsområder

  • åpen/inkluderende folkekirke
  • Dåpsopplæring
  • Ungdomsarbeid

Spørsmål og svar


1. Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? 

Jeg ønsker å bidra til at Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle og er spesielt opptatt av at likekjønnede par blir ønsket velkommen til å gifte seg i kirken.


2. Den norske kirke står overfor en krevende rekrutteringssituasjon til kirkelige stillinger. Hvordan bør vi i Sør-Hålogaland jobbe med dette fremover?

Har ikke tenkt igjennom dette!


3. Hvilke samfunsspørsmål mener du folkekirka bør engasjere seg i?

Alt som har med det levde liv å gjøre!


4. Den norske kirke har akseptert ulike syn på ekteskap mellom likekjønnede. Hvordan mener du dette bør tilrettelegges med hensyn til vielse og forbønn? 

Skal vi ha en åpen folkekirke må likekjønnede par bli ønsket velkommen til å gifte seg i kirken – det vil jeg arbeide for.

 

5. Forholdet mellom staten og Den norske kirke er i endring. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette?

Arbeidserfaring / utdanning

1976 - 1979
Sykepleier høgskole

2000 - 2007
Flyktningkonsulent

2007 - 2015
Kommunalleder

2009 - 2010
Videreutd. psykisk helsearbeid

Kirkelige verv

2003 - 2007
Hamarøy menighetsråd

Offentlige og andre verv

1989 - 1994
Styremedlem Hamarøy kom. boligstiftelse

1994 - 2015
Styreleder Hamarøy kom boligstiftelse


Andre kandidater på samme liste

1
MARIT HERMSTAD Stilling: Rådgiver v. sykehus Alder: 62 8800 SANDNESSJØEN
2
OLA SMEPLASS Stilling: Virksomhetsleder Alder: 53 8072 BODØ
3
KRISTINA BJÅSTAD Stilling: Student Alder: 24 8372 GRAVDAL
4
SVERRE HENRIKSEN Stilling: Lærer Alder: 62 8289 ENGELØYA
5
TANJA FATIMA NYJORDET Stilling: Daglig leder Alder: 48 8613 MO I RANA
7
KRISTINE FOSTERVOLD Stilling: Student Alder: 23 8520 ANKENES
8
LARS EVAN LAURITZEN Stilling: Daglig leder Alder: 44 8700 NESNA
9
ELIN RINDAHL STEIRO Stilling: Billedkunstner Alder: 43 8403 SORTLAND
10
ELLEN BIRGITTE PEDERSEN Stilling: Kommunelege Alder: 63 8430 MYRE
11
TORA ALIDA SVERRESDATTER REINHOLDTSEN Stilling: Student Alder: 20 8289 ENGELØYA
12
MAGNAR JOHAN MATHISEN Stilling: Veileder NAV Alder: 25 8290 SKUTVIK
13
JØRN PETTERSEN Stilling: Maskinpasser/matros Alder: 45 8860 TJØTTA
14
MARIUS JAKOBSEN Stilling: Student/vikarbyrå Alder: 20 8009 BODØ