1

BEATE SØHOLT LUPTON

Stilling: Pensjonist Alder: 68 9800 VADSØ Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Menighetsbygging
  • Involvering av lokalsamfunnet
  • Engasjere barn/unge i kirka
  • Rekrutteringsplan for prester
  • Vigselsliturgi for homofile

Spørsmål og svar

1.	Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Jeg er sterkt opptatt av Kirkens innhold og organisasjon. Jeg ønsker at Kirka skal framstå som en moderne folkekirke der alle er velkommen og som er tydelig i vårt samfunn. Jeg ønsker også å bidra med mine kunnskaper fra 40 år helsevesenet hva gjelder rekruttering til vår landsdel slik at kirka i Nord kan være livskraftig og spennende for befolkningen i Nord.

2.	Hva er de viktigste satsingsområdene for bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Kirka må derfor være tydelig tilstede på mange arenaer. 
Trosopplæring må ha kontinuitet. Det må være tilbud til barnefamilier og unge i gudstjenesten. 
Bygge gudstjenester som tar alle i bruk, med involvering fra lokalsamfunnet
Langsiktig plan for rekrutteringsplan av prester, kvinner bør ansettes.
Kirka bør legge vekt på religionsdialog, økumenikk og integrering.

3.	Bør Den norske kirke tilby vigsel av likekjønnede par? 
Ja. Det er i kirkens interesse at par lever så stabilt som mulig, og kirka bør ha systemer og ritualer som bygger opp om livslange forhold som bygger på kjærlighet og respekt. Dette er i tråd med punkt 1 i visjonen for Dnk.

4.	Har du noe imot å tilsette kvinner i prestestillinger? 
Nei.

5.	Bør kirken være tilbakeholden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål/aktuelle politiske temaer? 
Kirka bør være tydelig til stede i samfunnet i allmenne samfunnsspørsmål innen diakoni som beskrevet i diakoniplanen f.eks. i forholdet til flyktninger, rettferdig fordeling, klima, fattigdom etc. Kirka skal være en tydelig røst på de fattige og svakes side.

6.	Forholdet mellom staten og kirken endres, og dermed kirkelig organisering. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? 
Nå når man har sjansen til å tenke nytt, bør kirka gripe den sjansen og lage en organisasjon som er adskillig lettere å drive. Alle på samme nivå må ha samme arbeidsgiver. De administrative linjene må ikke være for lange.

Arbeidserfaring / utdanning

1974 - 1994
Distriktslege/kommuneovelege Båtsfjord

1994 - 2004
Amanuensis UiT

2004 -
Dr med

2004 - 2010
Ass. fylkeslege i Finnmark

2010 - 2014
Kommuneoverlege Båtsfjord

Kirkelige verv

1984 - 1994
Lokal nødhjelpskontakt Kirkens Nødhjelp

1987 - 1993
Medlem Båtsfjord menighetsråd

2004 - 2007
Distriktskontakt Kirkens Nødhjelp, Østfinnmark

2007 -
Frivillig Kirkens Nødhjelp i Afganistan, 4 mnd

Offentlige og andre verv

1975 - 1987
Medlem kommunestyret i Båtsfjord

1982 - 1988
Medlem Nordisk komite for Arktisk Medisinsk Forskning

1988 - 1994
Leder/nestleder Statens Institutt for Folkehelse

2005 - 2010
Medlem Grenseløst i Nord, samarbeid om grenseløse helsetj.

2005 - 2010
Medlem programkomiteen for Barentsregionen HOD


Andre kandidater på samme liste

2
CARL FREDRIK GAMST Stilling: Psykolog Alder: 57 9404 HARSTAD
3
ÅSHILD ELIASSEN Stilling: Student Alder: 19 9300 FINNSNES
4
OMMUND EINAR HEGGHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 72 9513 ALTA
5
GUNNHILD MARIE ANDREASSEN Stilling: HR-ansvarlig Alder: 46 9107 KVALØYA
6
TOM GUNNAR ASK Stilling: Personalkonsulent Alder: 55 9334 ØVERBYGD
7
HANS ARNE DAHL Stilling: Pensjonist/klokker Alder: 69 9600 HAMMERFEST
8
JORUNN LUDVIKSEN JERNSLETTEN Stilling: Bonde Alder: 44 9840 VARANGERBOTN
9
SIGRID KARINE PAULSEN Stilling: Fysioterapeut Alder: 26 9020 TROMSDALEN
10
HENRIK MAGNUS KIÆRBECH Stilling: Lege Alder: 37 9513 ALTA
11
HAUK HENRIK JOHNSEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 9800 VADSØ
12
ODA HENRIETTE MORTENSEN Stilling: Student Alder: 21 9310 SØRREISA
13
ELISABETH HÅKENRUD Stilling: Ressurspedagog Alder: 41 9518 ALTA
14
OLE FREDRIK BERG Stilling: Montør Alder: 25 9107 KVALØYA
15
ANNE MARIE BAKKEN Stilling: Høgskolelektor Alder: 71 9475 BORKENES
16
ROGER STORM MJELDE Stilling: Prosjektleder IKT Alder: 46 9700 LAKSELV
17
JAN HENNING PETTERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 9510 ALTA
18
JORID HJULSTAD JUNTTILA Stilling: Førsteamanuensis Alder: 68 9014 TROMSØ