2

CARL FREDRIK GAMST

Stilling: Psykolog Alder: 57 9404 HARSTAD Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Fremme enhet og mangfold
  • Inkluderende kirke
  • Evangelisk frimodighet
  • Åndelig dybde
  • Ivareta ansatte og frivillige

Spørsmål og svar

1.	Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Jeg har helt fra tenårene vært engasjert i forskjellig kristent arbeid. Jeg har fått høstet inspirasjon fra samtale/bibel grupper, bevegelser som «Korsvei» og ulike retreatsenter. Gradvis har jeg oppdaget i samtale med gode venner at jeg har noe å bidra med. I tillegg har flere år i Trondenes menighetsråd vært både spennende og krevende, men også nødvendig for å lære kirka å kjenne fra et administrativt strategisk nivå.

2.	Hva er de viktigste satsingsområdene for bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Jeg er opptatt av omsorg og ivaretakelse, både når det gjelder kirkelige ansatte, frivillige medarbeidere og alle de som oppsøker kirka. Jeg ønsker å være med å utvikle kirka til noe som er med å berøre den enkelte eksistensielt i hverdagen.

3.	Bør Den norske kirke tilby vigsel av likekjønnede par? 
Jeg sier ja til forbønn, ikke vigsel. Jeg er ellers opptatt av å vise respekt for de ulike teologiske syn både i denne og andre kontroversielle saker.

4.	Har du noe imot å tilsette kvinner i prestestillinger? 
Nei

5.	Bør kirken være tilbakeholden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål/aktuelle politiske temaer? 
«Tilbakeholden» i forhold til at kirka ikke er noe politisk parti. Kirka er ikke noen samling for de som har de rette/samme meningene. «Offensiv» i det at kirka har en etisk oppgave i å være med å ta vare på skaperverket, fremme rettferdighet og ha et spesielt fokus på de som faller utenfor i samfunnet.

6.	Forholdet mellom staten og kirken endres, og dermed kirkelig organisering. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? 
Jeg er opptatt av at det må skapes en god balanse mellom det lokale nivå og sentralt nivå. På samme måte er det nødvendig å få en god dialog mellom embetsstrukturen og den demokratiske strukturen. Det er i soknet at menneskene lever, og det er der fellesskapet bygges. Jeg er opptatt av at soknet skal ha meningsfulle oppgaver og gode rammer for sitt arbeid. Et mer felles ordnet personellansvar er bra. I dag har Bispedømmerådet et overordna personalansvar for geistlige, dette kan utvides til flere stillingskategorier. Det er med på å sikre tilstrekkelig profesjonalitet både når det gjelder tilsettinger og ivaretakelsen av personell generelt.

Arbeidserfaring / utdanning

1986 -
Psykolog UiB

1991 -
Spesialist i klinisk psykologi

2000 -
Gruppanalytiker psykoterapi

Kirkelige verv

2007 - 2015
Medlem Trondenes menighetsråd


Andre kandidater på samme liste

1
BEATE SØHOLT LUPTON Stilling: Pensjonist Alder: 68 9800 VADSØ
3
ÅSHILD ELIASSEN Stilling: Student Alder: 19 9300 FINNSNES
4
OMMUND EINAR HEGGHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 72 9513 ALTA
5
GUNNHILD MARIE ANDREASSEN Stilling: HR-ansvarlig Alder: 46 9107 KVALØYA
6
TOM GUNNAR ASK Stilling: Personalkonsulent Alder: 55 9334 ØVERBYGD
7
HANS ARNE DAHL Stilling: Pensjonist/klokker Alder: 69 9600 HAMMERFEST
8
JORUNN LUDVIKSEN JERNSLETTEN Stilling: Bonde Alder: 44 9840 VARANGERBOTN
9
SIGRID KARINE PAULSEN Stilling: Fysioterapeut Alder: 26 9020 TROMSDALEN
10
HENRIK MAGNUS KIÆRBECH Stilling: Lege Alder: 37 9513 ALTA
11
HAUK HENRIK JOHNSEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 9800 VADSØ
12
ODA HENRIETTE MORTENSEN Stilling: Student Alder: 21 9310 SØRREISA
13
ELISABETH HÅKENRUD Stilling: Ressurspedagog Alder: 41 9518 ALTA
14
OLE FREDRIK BERG Stilling: Montør Alder: 25 9107 KVALØYA
15
ANNE MARIE BAKKEN Stilling: Høgskolelektor Alder: 71 9475 BORKENES
16
ROGER STORM MJELDE Stilling: Prosjektleder IKT Alder: 46 9700 LAKSELV
17
JAN HENNING PETTERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 9510 ALTA
18
JORID HJULSTAD JUNTTILA Stilling: Førsteamanuensis Alder: 68 9014 TROMSØ