3

ÅSHILD ELIASSEN

Stilling: Student Alder: 19 9300 FINNSNES Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Kultur i kirken
  • Gudstjenestene
  • Ungdommer i kirken

Spørsmål og svar

1.	Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Fordi jeg engasjert i kirken, har lyst å være med å påvirke, og mener at unge mennesker også bør stille seg til disposisjon for råd og utvalg i Den norske kirke.

2.	Hva er de viktigste satsingsområdene for bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Vitalisere gudstjenestearbeidet med vekt på kvalitet. Satse på sang og musikk og kultur, trosundervisning og diakoni. Spesielt viktig å satse på dette for barn og unge. Dette skaper økt tilhørighet som igjen fører til økt oppslutning og vekst for kirken. 

3.	Bør Den norske kirke tilby vigsel av likekjønnede par? 
Kirken bør ha forbønnsliturgi for likekjønnede par.

4.	Har du noe imot å tilsette kvinner i prestestillinger? 
Nei, det bør være en selvfølge.

5.	Bør kirken være tilbakeholden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål/aktuelle politiske temaer? 
Jeg mener kirken bør være offensiv i samfunnsspørsmål og aktuelle politiske tema.

6.	Forholdet mellom staten og kirken endres, og dermed kirkelig organisering. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? 
Jeg er opptatt av at kirken skal ha godt rotfeste på grunnplanet, nok stillinger og god økonomi hvor folk bor og knytter seg til kirken. Soknet bør være kirkens grunnenhet med nok ressurser til å gjøre en god jobb. Det bør ikke brukes ressurser på ting som tar oppmerksomhet fra kjernevirksomheten i menighetslivet. Derfor bør det være sterke regionale nivå som ivaretar personalpolitikk og økonomi slik at menighetens ressurser går til utøvende virksomhet.

Kirkelige verv

2013 - 2014
Medlem Nord-Hålogaland ungdomsråd


Andre kandidater på samme liste

1
BEATE SØHOLT LUPTON Stilling: Pensjonist Alder: 68 9800 VADSØ
2
CARL FREDRIK GAMST Stilling: Psykolog Alder: 57 9404 HARSTAD
4
OMMUND EINAR HEGGHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 72 9513 ALTA
5
GUNNHILD MARIE ANDREASSEN Stilling: HR-ansvarlig Alder: 46 9107 KVALØYA
6
TOM GUNNAR ASK Stilling: Personalkonsulent Alder: 55 9334 ØVERBYGD
7
HANS ARNE DAHL Stilling: Pensjonist/klokker Alder: 69 9600 HAMMERFEST
8
JORUNN LUDVIKSEN JERNSLETTEN Stilling: Bonde Alder: 44 9840 VARANGERBOTN
9
SIGRID KARINE PAULSEN Stilling: Fysioterapeut Alder: 26 9020 TROMSDALEN
10
HENRIK MAGNUS KIÆRBECH Stilling: Lege Alder: 37 9513 ALTA
11
HAUK HENRIK JOHNSEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 9800 VADSØ
12
ODA HENRIETTE MORTENSEN Stilling: Student Alder: 21 9310 SØRREISA
13
ELISABETH HÅKENRUD Stilling: Ressurspedagog Alder: 41 9518 ALTA
14
OLE FREDRIK BERG Stilling: Montør Alder: 25 9107 KVALØYA
15
ANNE MARIE BAKKEN Stilling: Høgskolelektor Alder: 71 9475 BORKENES
16
ROGER STORM MJELDE Stilling: Prosjektleder IKT Alder: 46 9700 LAKSELV
17
JAN HENNING PETTERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 9510 ALTA
18
JORID HJULSTAD JUNTTILA Stilling: Førsteamanuensis Alder: 68 9014 TROMSØ