4

OMMUND EINAR HEGGHEIM

Stilling: Pensjonist Alder: 72 9513 ALTA Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Dnk som folkekirke
  • Evangeliet til nye generasjoner
  • Framtidig organisering av Dnk
  • Trosopplæring
  • Rekruttering

Spørsmål og svar

1.	Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Jeg har vært aktiv medlem av Den norske kirke (DNK) i hele mitt liv. Jeg har lokalt vært leder av menighetsråd, deltatt i menighetsliv og kristent organisasjonsliv i alle år i kirke og bedehus. I forlengelse av dette ser jeg det som spennende og utfordrende å delta regionalt og kanskje nasjonalt i en viktig brytningstid for DNK.

2.	Hva er de viktigste satsingsområdene for bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
DNK framtid som folkekirke hviler i stor grad på at befolkningen opplever kirken som relevant og aktuell. En vesentlig forutsetning for at dette blir en virkelighet, er at barn og unge får en identifikasjon til kirken. Trosopplæring til døpte mellom 0-18 år er meget sentral for kirkens framtid som folkekirke. En stor utfordring for vårt bispedømme er rekruttering av kirkelig personale og da særlig prester.

3.	Bør Den norske kirke tilby vigsel av likekjønnede par? 
Jeg står på den tradisjonelle kirkelige tradisjon om at ekteskapet er for mann og kvinne. Jeg er klar på at kirken ikke skal vigsle likekjønnede par og derav trenger vi ingen liturgi for dette. Når det gjelder forbønnsliturgi eller velsignelse, er jeg litt mer i tvil, det er vanskelig å nekte noen kirkens eller Guds velsignelse som ber om det.

4.	Har du noe imot å tilsette kvinner i prestestillinger? 
Nei, men menighetens vurderinger må veie med i vurderingen av tilsetting av kvinnelige prester.

5.	Bør kirken være tilbakeholden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål/aktuelle politiske temaer? 
Det skurrer i mine ører når noen av kirkens sentrale folk profilerer seg i en del aktuelle nasjonale politiske problemstillinger som oljeboring, vegbygging, sjødeponier m.m. Det betyr ikke at kirken skal være tannløs i saker der det begås urett og skaperverket står på spill. Men det må gjøres med tilbakeholdenhet slik at kirken visjon ikke blir skadelidende.

6.	Forholdet mellom staten og kirken endres, og dermed kirkelig organisering. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? 
Nåværende delt arbeidsgiveransvar er etter min mening problematisk. Jeg mener at en må tilstrebe en enhetlig arbeidsgiverfunksjon. Det betyr at både prester og andre kirkelige ansatte må få samme arbeidsgiverorganisering. Jeg synes også at nåværende organisasjonsstruktur er problematisk. Forholdet og ansvaret mellom menighetsråd og fellesråd er særlig utfordrende. Menighetsrådets ansvar og myndighetsområde er svak og så lite interessant at det antakelig vil gå ut over rekrutteringen. Kommunereformen med færre og større kommuner utfordrer også denne problemstillingen. Jeg heller mot at det er tilstrekkelig med ett formelt kirkelig organ på kommunenivå. De ulike menighetene bør heller stimuleres til å danne frivillige organer for å støtte og styrke de lokale kirkelige aktiviteter.

Arbeidserfaring / utdanning

1962 - 1971
Lærerutdanning, grunnfag kristendom, samfunnsplanlegging

1967 - 1986
Lærer/rektor grunnskolen i Alta

1986 - 1993
Næringssjef Alta kommune

1993 - 2007
Plan- og utviklingssjef Alta kommune

2007 - 2010
Leder samfunnsutvikling

Kirkelige verv

- 2015
Styremedlem Alta Normisjon flere perioder

- 2015
Styremedlem Fjellheim bibelskole 2 perioder

1969 - 1973
Leder Alta menighetsråd

2011 - 2015
Styremedlem Solvang leirsted

Offentlige og andre verv

Medlem Høgskolestyret flere perioder

1975 - 1986
Medlem kommunestyre/formannskap Alta

1981 - 1983
Varaordfører Alta

1997 - 1999
Statssekretær Forsvarsdepartementet


Andre kandidater på samme liste

1
BEATE SØHOLT LUPTON Stilling: Pensjonist Alder: 68 9800 VADSØ
2
CARL FREDRIK GAMST Stilling: Psykolog Alder: 57 9404 HARSTAD
3
ÅSHILD ELIASSEN Stilling: Student Alder: 19 9300 FINNSNES
5
GUNNHILD MARIE ANDREASSEN Stilling: HR-ansvarlig Alder: 46 9107 KVALØYA
6
TOM GUNNAR ASK Stilling: Personalkonsulent Alder: 55 9334 ØVERBYGD
7
HANS ARNE DAHL Stilling: Pensjonist/klokker Alder: 69 9600 HAMMERFEST
8
JORUNN LUDVIKSEN JERNSLETTEN Stilling: Bonde Alder: 44 9840 VARANGERBOTN
9
SIGRID KARINE PAULSEN Stilling: Fysioterapeut Alder: 26 9020 TROMSDALEN
10
HENRIK MAGNUS KIÆRBECH Stilling: Lege Alder: 37 9513 ALTA
11
HAUK HENRIK JOHNSEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 9800 VADSØ
12
ODA HENRIETTE MORTENSEN Stilling: Student Alder: 21 9310 SØRREISA
13
ELISABETH HÅKENRUD Stilling: Ressurspedagog Alder: 41 9518 ALTA
14
OLE FREDRIK BERG Stilling: Montør Alder: 25 9107 KVALØYA
15
ANNE MARIE BAKKEN Stilling: Høgskolelektor Alder: 71 9475 BORKENES
16
ROGER STORM MJELDE Stilling: Prosjektleder IKT Alder: 46 9700 LAKSELV
17
JAN HENNING PETTERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 9510 ALTA
18
JORID HJULSTAD JUNTTILA Stilling: Førsteamanuensis Alder: 68 9014 TROMSØ