5

GUNNHILD MARIE ANDREASSEN

Stilling: HR-ansvarlig Alder: 46 9107 KVALØYA Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Kirkens grunnlag og teologi
  • Trosopplæring
  • Diakoni

Spørsmål og svar

1.	Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Jeg ønsker å være med i bispedømmerådet/Kirkemøtet fordi jeg anser det viktig å delta i Kirkens utvikling. Jeg har vært medlem av NHBDR siden 2012, og opplever dette som et givende arbeid.

2.	Hva er de viktigste satsingsområdene for bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
De viktigste satsingsområdene som Bispedømmet og Kirkemøtet bør prioritere i kommende periode er hhv rekruttering og kirkeordning.

3.	Bør Den norske kirke tilby vigsel av likekjønnede par? 
Gud har forordnet ekteskapet som et samliv mellom én kvinne og én mann. Med basis i Guds ord som autoritet kan jeg ikke forsvare at det utarbeides vigslings- eller forbønnsliturgi for likekjønnede par.

4.	Har du noe imot å tilsette kvinner i prestestillinger? 
Med utgangspunkt i Bibelen finner jeg ikke at forkynnerembetet er lagt til kvinnen. Jeg respekterer at andre har en annen oppfatning i dette spørsmålet. I arbeidsgiverspørsmål er det ingen forskjell på mann/kvinne, og kvinnelige prester skal møtes med respekt og likebehandling i så måte.

5.	Bør kirken være tilbakeholden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål/aktuelle politiske temaer? 
Kirkens oppgave er å forkynne Guds ord, ikke være en politisk aktør. I allmenne samfunnsspørsmål og aktuelle politiske tema bør Kirken forholde seg avventende. I saker der det begås urett må Kirken gjerne komme på banen og fremme synspunkter med basis i Guds ord.

6.	Forholdet mellom staten og kirken endres, og dermed kirkelig organisering. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? 
Jeg ser ingen grunn til å endre nivåene sokn/bispedømme/kirkemøte. Soknets status bør ikke svekkes i en framtidig organisering, heller styrkes. Det er viktig med lokal forankring og engasjement, da dette er en av bærebjelkene i DNK.

Arbeidserfaring / utdanning

1994 - 1999
Kongressjef/kongresskonsulent

1999 - 2004
Daglig leder/seniorkonsulent

2004 - 2014
HR/Adm. ansvarlig

2014 -
HR-ansvarlig/koordinator

Kirkelige verv

2011 - 2015
Medlem Nord-Hålogaland bispedømmeråd

2015 -
Medlem trosopplæringsutvalget Kvaløy menighet

Offentlige og andre verv

2002 - 2005
Styreleder Tirsdagsskolen i Den Lutherske Læst. menighet

2006 - 2009
Styremedlem Ungdomsarbeidet i Den Lutherske Læst. men


Andre kandidater på samme liste

1
BEATE SØHOLT LUPTON Stilling: Pensjonist Alder: 68 9800 VADSØ
2
CARL FREDRIK GAMST Stilling: Psykolog Alder: 57 9404 HARSTAD
3
ÅSHILD ELIASSEN Stilling: Student Alder: 19 9300 FINNSNES
4
OMMUND EINAR HEGGHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 72 9513 ALTA
6
TOM GUNNAR ASK Stilling: Personalkonsulent Alder: 55 9334 ØVERBYGD
7
HANS ARNE DAHL Stilling: Pensjonist/klokker Alder: 69 9600 HAMMERFEST
8
JORUNN LUDVIKSEN JERNSLETTEN Stilling: Bonde Alder: 44 9840 VARANGERBOTN
9
SIGRID KARINE PAULSEN Stilling: Fysioterapeut Alder: 26 9020 TROMSDALEN
10
HENRIK MAGNUS KIÆRBECH Stilling: Lege Alder: 37 9513 ALTA
11
HAUK HENRIK JOHNSEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 9800 VADSØ
12
ODA HENRIETTE MORTENSEN Stilling: Student Alder: 21 9310 SØRREISA
13
ELISABETH HÅKENRUD Stilling: Ressurspedagog Alder: 41 9518 ALTA
14
OLE FREDRIK BERG Stilling: Montør Alder: 25 9107 KVALØYA
15
ANNE MARIE BAKKEN Stilling: Høgskolelektor Alder: 71 9475 BORKENES
16
ROGER STORM MJELDE Stilling: Prosjektleder IKT Alder: 46 9700 LAKSELV
17
JAN HENNING PETTERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 9510 ALTA
18
JORID HJULSTAD JUNTTILA Stilling: Førsteamanuensis Alder: 68 9014 TROMSØ