6

TOM GUNNAR ASK

Stilling: Personalkonsulent Alder: 55 9334 ØVERBYGD Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Utvikle folkekirken
  • Finansiering av kirken
  • Demokrati i kirken
  • En kirke for alle

Spørsmål og svar

1.	Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Jeg ønsker å påvirke driften av den norske kirke med vekt på vårt bispedømme.

2.	Hva er de viktigste satsingsområdene for bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Å få tilsatt prester og kateketer i alle stillinger.

3.	Bør Den norske kirke tilby vigsel av likekjønnede par? 
Ja.

4.	Har du noe imot å tilsette kvinner i prestestillinger? 
Nei

5.	Bør kirken være tilbakeholden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål/aktuelle politiske temaer? 
Vi bør være tydelig der verdivalg står sentralt i samfunnsspørsmål. Vi må ikke melde oss ut i andre spørsmål, men kanskje være litt beskjeden.

6.	Forholdet mellom staten og kirken endres, og dermed kirkelig organisering. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? 
Jeg synes dagens nivåer fungerer bra. Soknet må få ha sin medbestemmelse slik den er i dag. Jeg ser det som en fordel om prinsippet med én arbeidsgiver kan innføres, fellesrådet i en kommune bør ha det ansvaret. Ellers mener jeg at en god demokratisk organisasjon har mest mulig direkte valg.

Arbeidserfaring / utdanning

1979 - 1980
Befalskole

1980 - 1991
Befal i Forsvaret

1989 - 1991
Bedriftsøkonomi Kongsberg Ingeniørhøyskole

1991 - 2015
Sivilt ansatt i Forsvaret

Kirkelige verv

2009 - 2015
Medlem Målselv kirkelige fellesråd

2009 - 2015
Medlem Øverbygd menighetsråd

Offentlige og andre verv

2007 - 2011
Medlem Målselv kommunestyre

2007 - 2014
Sekretær Norges Korforbund Troms

2014 - 2015
Medlem sentralsyret Norges Korfobund


Andre kandidater på samme liste

1
BEATE SØHOLT LUPTON Stilling: Pensjonist Alder: 68 9800 VADSØ
2
CARL FREDRIK GAMST Stilling: Psykolog Alder: 57 9404 HARSTAD
3
ÅSHILD ELIASSEN Stilling: Student Alder: 19 9300 FINNSNES
4
OMMUND EINAR HEGGHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 72 9513 ALTA
5
GUNNHILD MARIE ANDREASSEN Stilling: HR-ansvarlig Alder: 46 9107 KVALØYA
7
HANS ARNE DAHL Stilling: Pensjonist/klokker Alder: 69 9600 HAMMERFEST
8
JORUNN LUDVIKSEN JERNSLETTEN Stilling: Bonde Alder: 44 9840 VARANGERBOTN
9
SIGRID KARINE PAULSEN Stilling: Fysioterapeut Alder: 26 9020 TROMSDALEN
10
HENRIK MAGNUS KIÆRBECH Stilling: Lege Alder: 37 9513 ALTA
11
HAUK HENRIK JOHNSEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 9800 VADSØ
12
ODA HENRIETTE MORTENSEN Stilling: Student Alder: 21 9310 SØRREISA
13
ELISABETH HÅKENRUD Stilling: Ressurspedagog Alder: 41 9518 ALTA
14
OLE FREDRIK BERG Stilling: Montør Alder: 25 9107 KVALØYA
15
ANNE MARIE BAKKEN Stilling: Høgskolelektor Alder: 71 9475 BORKENES
16
ROGER STORM MJELDE Stilling: Prosjektleder IKT Alder: 46 9700 LAKSELV
17
JAN HENNING PETTERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 9510 ALTA
18
JORID HJULSTAD JUNTTILA Stilling: Førsteamanuensis Alder: 68 9014 TROMSØ