7

HANS ARNE DAHL

Stilling: Pensjonist/klokker Alder: 69 9600 HAMMERFEST Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

1.	Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Jeg ønsker å være med å bidra til en folkekirke som tar Guds ord på alvor.

2.	Hva er de viktigste satsingsområdene for bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Bispedømmet må jobbe med å rekruttere nye prester. Kirkemøtet må jobbe for å finne kompromisser som kan samle og ikke splitte kirka i viktig spørsmål. 

3.	Bør Den norske kirke tilby vigsel av likekjønnede par? 
Nei

4.	Har du noe imot å tilsette kvinner i prestestillinger? 
Nei, den debatten bør man nå være ferdig med.

5.	Bør kirken være tilbakeholden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål/aktuelle politiske temaer? 
En folkekirke bør engasjere seg i de lokale sakene, som er viktig for menneskene som lever der. Biskopene bør tone ned sin rikssynsing, soloutspill gir kirka liten troverdighet.

6.	Forholdet mellom staten og kirken endres, og dermed kirkelig organisering. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? 
Soknet bør fortsatt være grunnbjelken i framtidens kirke. Større fellesråd harmonisert med nye kommunegrenser, eventuelt prostiråd, kan bidra til at menighetsrådene får jobbet mer konsentrert med menighetsarbeid. Alle bør ha samme arbeidsgiver på sitt nivå. Menighetsprester bør ansettes av fellesråd/fremtidig prostiråd. Folkekirka bør finansieres først og fremst lokalt.

Arbeidserfaring / utdanning

1953 - 1960
Grunnskole

1967 - 2001
Arbeider Nestle fiskeindustri

Kirkelige verv

1985 - 2005
Medlem Hammerfest menighetsråd

Offentlige og andre verv

1971 - 1980
Styremedlem NNN avd. 147

1987 - 1997
Leder Hammerfest Normisjon

1988 - 1994
Styremedlem/leder Finnmark Indremisjon


Andre kandidater på samme liste

1
BEATE SØHOLT LUPTON Stilling: Pensjonist Alder: 68 9800 VADSØ
2
CARL FREDRIK GAMST Stilling: Psykolog Alder: 57 9404 HARSTAD
3
ÅSHILD ELIASSEN Stilling: Student Alder: 19 9300 FINNSNES
4
OMMUND EINAR HEGGHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 72 9513 ALTA
5
GUNNHILD MARIE ANDREASSEN Stilling: HR-ansvarlig Alder: 46 9107 KVALØYA
6
TOM GUNNAR ASK Stilling: Personalkonsulent Alder: 55 9334 ØVERBYGD
8
JORUNN LUDVIKSEN JERNSLETTEN Stilling: Bonde Alder: 44 9840 VARANGERBOTN
9
SIGRID KARINE PAULSEN Stilling: Fysioterapeut Alder: 26 9020 TROMSDALEN
10
HENRIK MAGNUS KIÆRBECH Stilling: Lege Alder: 37 9513 ALTA
11
HAUK HENRIK JOHNSEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 9800 VADSØ
12
ODA HENRIETTE MORTENSEN Stilling: Student Alder: 21 9310 SØRREISA
13
ELISABETH HÅKENRUD Stilling: Ressurspedagog Alder: 41 9518 ALTA
14
OLE FREDRIK BERG Stilling: Montør Alder: 25 9107 KVALØYA
15
ANNE MARIE BAKKEN Stilling: Høgskolelektor Alder: 71 9475 BORKENES
16
ROGER STORM MJELDE Stilling: Prosjektleder IKT Alder: 46 9700 LAKSELV
17
JAN HENNING PETTERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 9510 ALTA
18
JORID HJULSTAD JUNTTILA Stilling: Førsteamanuensis Alder: 68 9014 TROMSØ