10

HENRIK MAGNUS KIÆRBECH

Stilling: Lege Alder: 37 9513 ALTA Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Styrke kirkens lokaldemokrati
  • En ekte og tydelig kirke

Spørsmål og svar

1.	Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Jeg ønsker å være lydig mot bispedømmets nominasjon og bidra i den kirken jeg regner som mitt åndelige hjem.

2.	Hva er de viktigste satsingsområdene for bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Endringene av kirkeloven og evaluering av liturgireformen.

3.	Bør Den norske kirke tilby vigsel av likekjønnede par? 
Nei. Kirken bør derimot beholde sin vigselsmyndighet og nåværende vigselsordning, slik at de som ønsker kirkelig vigsel, som et alternativ til borgerlig vigsel, fremdeles kan få det.

4.	Har du noe imot å tilsette kvinner i prestestillinger? 
Den lokale menighets ønsker bør respekteres ved ansettelse av menighetsprester.

5.	Bør kirken være tilbakeholden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål/aktuelle politiske temaer? 
Kirken bør komme med etiske råd i samfunnsspørsmål, der hvor våre kristne verdier klart pålegger oss å si ifra.

6.	Forholdet mellom staten og kirken endres, og dermed kirkelig organisering. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? 
Kirkens organisering og rådsstrukturer må forenkles. Soknets myndighetsområde bør styrkes og utvides.

Arbeidserfaring / utdanning

1999 - 2006
Cand. med

2006 - 2013
Cand. theol

Kirkelige verv

2003 - 2003
Delegat generalforsamlingen i Det lutherske verdensforbund

2004 - 2006
Medlem utvalg for samisk kirkeliv i Nord-Hålogaland

2005 - 2006
Medlem Samisk kirkeråds ungdomsutvalg

2010 - 2011
Studentrepresentant til styret i KUN


Andre kandidater på samme liste

1
BEATE SØHOLT LUPTON Stilling: Pensjonist Alder: 68 9800 VADSØ
2
CARL FREDRIK GAMST Stilling: Psykolog Alder: 57 9404 HARSTAD
3
ÅSHILD ELIASSEN Stilling: Student Alder: 19 9300 FINNSNES
4
OMMUND EINAR HEGGHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 72 9513 ALTA
5
GUNNHILD MARIE ANDREASSEN Stilling: HR-ansvarlig Alder: 46 9107 KVALØYA
6
TOM GUNNAR ASK Stilling: Personalkonsulent Alder: 55 9334 ØVERBYGD
7
HANS ARNE DAHL Stilling: Pensjonist/klokker Alder: 69 9600 HAMMERFEST
8
JORUNN LUDVIKSEN JERNSLETTEN Stilling: Bonde Alder: 44 9840 VARANGERBOTN
9
SIGRID KARINE PAULSEN Stilling: Fysioterapeut Alder: 26 9020 TROMSDALEN
11
HAUK HENRIK JOHNSEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 9800 VADSØ
12
ODA HENRIETTE MORTENSEN Stilling: Student Alder: 21 9310 SØRREISA
13
ELISABETH HÅKENRUD Stilling: Ressurspedagog Alder: 41 9518 ALTA
14
OLE FREDRIK BERG Stilling: Montør Alder: 25 9107 KVALØYA
15
ANNE MARIE BAKKEN Stilling: Høgskolelektor Alder: 71 9475 BORKENES
16
ROGER STORM MJELDE Stilling: Prosjektleder IKT Alder: 46 9700 LAKSELV
17
JAN HENNING PETTERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 9510 ALTA
18
JORID HJULSTAD JUNTTILA Stilling: Førsteamanuensis Alder: 68 9014 TROMSØ