11

HAUK HENRIK JOHNSEN

Stilling: Pensjonist Alder: 67 9800 VADSØ Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Gjøre kirken mest mulig åpen
  • Gjøre kirken tilgjengelig
  • Samarbeid kirken og det offentlige
  • God og sunn økonomi
  • Trivsel for de ansatte

Spørsmål og svar

1.	Hvorfor vil du være med i bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Ønsker å fortsette mitt kirkepolitiske engasjement (vært med i MR siden 2008, leder de 5 siste årene) på et høyere plan enn i dag.

2.	Hva er de viktigste satsingsområdene for bispedømmerådet/Kirkemøtet? 
Først få orden og struktur på kirkens nye liv etter adskillelsen fra staten. Sikre økonomien for hele kirken, bispedømmet, prosti og sokn. Inngå gode og forutsigbare avtaler/rutiner med både stat og kommune. Rekruttering av gode og kompetente mennesker til alle områder kirken er en del av.

3.	Bør Den norske kirke tilby vigsel av likekjønnede par? 
Jeg mener at det må utarbeides en forbønnsliturgi.

4.	Har du noe imot å tilsette kvinner i prestestillinger? 
Nei, kvinner må selvfølgelig likestilles med menn.

5.	Bør kirken være tilbakeholden eller offensiv i allmenne samfunnsspørsmål/aktuelle politiske temaer? 
Kirken bør være offensiv i allmenne samfunnsspørsmål/aktuelle politiske temaer. Kirken må selvfølgelig være med å sette dagsorden på aktuelle kirkelige, men også andre relevante temaer.

6.	Forholdet mellom staten og kirken endres, og dermed kirkelig organisering. Hvilke muligheter og utfordringer ser du som følge av dette? 
Jeg er bekymret for at de økonomiske overføringene fra stat/kommune ikke blir videreført som i dag. De enkelte organenes oppgaver/ansvar må gjennomgås og justeres. Soknet bør ha arbeidsgiveransvaret for både prester og de andre ansatte.

Arbeidserfaring / utdanning

1963 - 1965
Realskole

1968 - 1974
Radioskole, telegrafisk utenriks 4 år

1970 - 1973
Teknisk skole NKI

1974 - 2013
DIv still/adm.leder i Forsvaret Vadsø

1974 - 2013
Intern utdanning i Forsvaret

Kirkelige verv

2008 - 2010
Medlem Vadsø menighetsråd

2010 - 2015
Leder Vadsø menighetsråd

2011 - 2015
Delegat landsrådet KA

Offentlige og andre verv

1995 - 2003
Leder plan- og næringskomite/kulturkomite Vadsø kommune

1995 - 2008
Medlem kommunestyret Vadsø 3 perioder

1996 - 1998
Leder Vadsø Arbeiderparti

2003 - 2008
Medlem fylkestinget Finnmark fylkeskommune

2003 - 2008
Ordfører Vadsø kommune


Andre kandidater på samme liste

1
BEATE SØHOLT LUPTON Stilling: Pensjonist Alder: 68 9800 VADSØ
2
CARL FREDRIK GAMST Stilling: Psykolog Alder: 57 9404 HARSTAD
3
ÅSHILD ELIASSEN Stilling: Student Alder: 19 9300 FINNSNES
4
OMMUND EINAR HEGGHEIM Stilling: Pensjonist Alder: 72 9513 ALTA
5
GUNNHILD MARIE ANDREASSEN Stilling: HR-ansvarlig Alder: 46 9107 KVALØYA
6
TOM GUNNAR ASK Stilling: Personalkonsulent Alder: 55 9334 ØVERBYGD
7
HANS ARNE DAHL Stilling: Pensjonist/klokker Alder: 69 9600 HAMMERFEST
8
JORUNN LUDVIKSEN JERNSLETTEN Stilling: Bonde Alder: 44 9840 VARANGERBOTN
9
SIGRID KARINE PAULSEN Stilling: Fysioterapeut Alder: 26 9020 TROMSDALEN
10
HENRIK MAGNUS KIÆRBECH Stilling: Lege Alder: 37 9513 ALTA
12
ODA HENRIETTE MORTENSEN Stilling: Student Alder: 21 9310 SØRREISA
13
ELISABETH HÅKENRUD Stilling: Ressurspedagog Alder: 41 9518 ALTA
14
OLE FREDRIK BERG Stilling: Montør Alder: 25 9107 KVALØYA
15
ANNE MARIE BAKKEN Stilling: Høgskolelektor Alder: 71 9475 BORKENES
16
ROGER STORM MJELDE Stilling: Prosjektleder IKT Alder: 46 9700 LAKSELV
17
JAN HENNING PETTERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 9510 ALTA
18
JORID HJULSTAD JUNTTILA Stilling: Førsteamanuensis Alder: 68 9014 TROMSØ