1

GUNHILD TOMTER ALSTAD

Stilling: Førsteamanuensis Alder: 41 2322 RIDABU Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • En åpen og raus folkekirke
  • En kirke med rom for mangfold
  • En aktiv og synlig kirke
  • Vigsling av likekjønnede
  • Trosopplæring

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning.
Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

- At kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den.
   

2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Finansieres gjennom kommune og stat


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle
- At kirken skal utvikle aktive menighetsfelleskap
- Andre områder: Trosopplæring. Vigsel av likekjønnede. Raushet og rom for mangfold.


4.	Skal kirken vie homofile?

- Ja.


5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet?

- To perioder i Vang menighetsråd har gitt meg god innsikt i kirken som organisasjon på lokalt nivå, samt organisasjonserfaring som styreleder i Vang skolekorps. Jeg startet min yrkeskarriere i Hedmark fylkeskommune med forvaltningsoppgaver og arbeid med regionale utviklings- og planleggingsoppgaver i kultursektoren. I min nåværende stilling som forsker og lærer ved lærerutdanningen i Høgskolen i Hedmark er jeg opptatt av mangfoldsperspektiv i utdanningen og i samfunnet - og spesielt minoriteters og de yngste barnas vilkår for deltakelse.

Arbeidserfaring / utdanning

1997 - 2000
Cand.philol, hovedfag i nordisk språk og litteraturvitenskap

2000 - 2005
Førstekonsulent, kulturavdelingen, Hedmark fylkeskommune

2005 - 2007
Høgskolelektor i norsk, Høgskolen i Hedmark

2008 - 2013
Doktorgradsstipendiat i norsk, Høgskolen i Hedmark

2013 -
Førsteamanuensis i norsk, Høgskolen i Hedmark

Kirkelige verv

2002 - 2005
Medlem i Vang menighetsråd

2006 - 2009
Medlem i Vang menighetsråd/vara Hamar kirkelige fellesråd

2014 - 2015
Styremedlem i Hamar kirkeakademi

Offentlige og andre verv

2012 -
Styremedlem Vang skolekorps

2014 -
Styreleder Vang skolekorps


Andre kandidater på samme liste

2
MARIANNE KJØLLESDAL DYRUD Stilling: Adjunkt Alder: 42 2849 KAPP
3
FINN RAGNVALD HUSEBY Stilling: Pers.- og org.dir. Alder: 66 2407 ELVERUM
4
JOHN JACQUES WASHINGTON DELOURME Stilling: Student Alder: 25 0580 OSLO
5
ANNE-LISE MARSTEIN Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 53 2686 LOM
6
TROND EGIL GELLEIN LØKKEN Stilling: Adjunkt Alder: 41 2540 TOLGA
7
HENNING ANDERSEN Stilling: Gravferdskonsulent Alder: 38 2910 AURDAL
8
SOLBJØRG BUKNOTTEN SKRUKLIEN Stilling: Diakon/frivill.leder Alder: 54 2636 ØYER
9
ROALD BRAATHEN Stilling: Pensjonist Alder: 70 2760 BRANDBU
10
GRETHE LINGUM GJERTSEN Stilling: Spesialpedagog Alder: 58 2213 KONGSVINGER
11
SIDSEL LIED Stilling: Professor Alder: 67 2317 HAMAR
12
JOHN MAGNE PEDERSEN TANGEN Stilling: Student Alder: 23 2340 LØTEN
13
OLE GUSTAV NARUD Stilling: Finanspol.rådgiver Alder: 57 2450 RENA
14
LIV MELBYE WECHSLER Stilling: Adjunkt Alder: 63 2850 LENA
15
OLE MIDTHUN Stilling: Student Alder: 20 2408 ELVERUM
16
STEINAR BARSTAD Stilling: Fagdirektør Alder: 62 2864 FALL
17
INGVILD KESSEL Stilling: Student Alder: 20 2625 FÅBERG
18
LASSE GRAN Stilling: Pensjonist Alder: 68 2849 KAPP