3

FINN RAGNVALD HUSEBY

Stilling: Pers.- og org.dir. Alder: 66 2407 ELVERUM Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i HAMAR BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Troverdig, bred folkekirke
  • Respekt og mangfold
  • Rettferdighet og bærekraft
  • Kirkemusikk og kultur
  • Godt arbeidsgiverarbeid

Spørsmål og svar

1.	Grunnlovens bestemmelser om kirken er nye fra 2012. «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forbliver Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten.» På dette grunnlag skal det nå lages ny kirkelov og ny kirkeordning.
Hva vil du legge vekt på i arbeidet med ny kirkeordning?

- At kirkeordningen mest mulig skal videreføre Den norske kirke slik vi kjenner den. En luthersk kirke skal alltid reformeres videre, ut fra hva menneskene og samfunnet trenger. Men vår kirke har ut fra historien et særskilt ansvar for å være bredt tilstede i det norske samfunnet. Omsorgen for mennesker , håpet og verdiene som kirken representer, er jo "en glede for alt folket". Det minnes vi om hver jul! 


2.	Hvordan bør Den norske kirke finansieres? I dag finansieres kirken av kommune og stat og betales som en del av den vanlige skatten. Et alternativ kan være at det blir innført egen medlemsavgift.

- Finansieres gjennom kommune og stat


3.	Velg tre områder du vil ha spesielt fokus på som medlem av Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- At kirken skal være en demokratisk folkekirke åpen for alle
- At kirken skal engasjere seg i lokalt kulturarbeid
- At kirken skal engasjere seg i arbeid for rettferdighet og miljø


4.	Skal kirken vie homofile?

- Ja. Vi er blitt mer og mer bevisst i det norske samfunnet hvordan diskriminering rammer og skader mennesker. Det er for lengst på tide at kirken bidrar til inkludering og respekt ved å vie likekjønnede par. 


5.	Hvilke erfaringer fra yrkesliv, organisasjonsarbeid og politikk vil være viktig for arbeidet ditt i Bispedømmerådet og Kirkemøtet.

- Jeg har både fra yrkesliv og organisasjonsliv erfaring og kompetanse knyttet til organisering og organisasjonsutvikling, arbeidsgiveransvar og -oppgaver, leder- og ledelsesutvikling og  styring av virksomheter på grunnlag av  budsjett. Som personaldirektør ser jeg betydningen av arbeid knyttet til områder som  rekruttering, kompetanse- og  kulturbygging. Og jeg er glad i folkekirken og har stor respekt for de mange som står på for den,  både ansatte og frivillige.

Arbeidserfaring / utdanning

1976 - 1982
Kallskapellan i Elverum

1982 - 1990
Sokneprest i Elverum/prost i Sør-Østerdal

1990 - 1994
Byråsjef ved kirkeavd. i Kirke-, utdannings- og forskn.dep.

1994 -
Personal- og organisasjonsdirektør ved Høgskolen i Hedmark

1999 - 2000
Generalsekretær Norske Kirkeakademier

Kirkelige verv

1964 - 1982
Div. lokale verv i NKUF

1965 - 1967
Verv i Norges Kristelige Gymnasisastforbund

1984 - 1988
Vara PFs sentralstyre, leder for solidaritetsnemnda

1994 - 1998
Lokale verv i Cantate Domino/Elverum kirkekor

1996 - 2002
Elverum kirkeforum

Offentlige og andre verv

1984 -
Delegat for Dnk til Lutherske verdensforbunds gen.forsamling

1993 - 2005
Styre- og lederverv Namibiaforeningen


Andre kandidater på samme liste

1
GUNHILD TOMTER ALSTAD Stilling: Førsteamanuensis Alder: 41 2322 RIDABU
2
MARIANNE KJØLLESDAL DYRUD Stilling: Adjunkt Alder: 42 2849 KAPP
4
JOHN JACQUES WASHINGTON DELOURME Stilling: Student Alder: 25 0580 OSLO
5
ANNE-LISE MARSTEIN Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 53 2686 LOM
6
TROND EGIL GELLEIN LØKKEN Stilling: Adjunkt Alder: 41 2540 TOLGA
7
HENNING ANDERSEN Stilling: Gravferdskonsulent Alder: 38 2910 AURDAL
8
SOLBJØRG BUKNOTTEN SKRUKLIEN Stilling: Diakon/frivill.leder Alder: 54 2636 ØYER
9
ROALD BRAATHEN Stilling: Pensjonist Alder: 70 2760 BRANDBU
10
GRETHE LINGUM GJERTSEN Stilling: Spesialpedagog Alder: 58 2213 KONGSVINGER
11
SIDSEL LIED Stilling: Professor Alder: 67 2317 HAMAR
12
JOHN MAGNE PEDERSEN TANGEN Stilling: Student Alder: 23 2340 LØTEN
13
OLE GUSTAV NARUD Stilling: Finanspol.rådgiver Alder: 57 2450 RENA
14
LIV MELBYE WECHSLER Stilling: Adjunkt Alder: 63 2850 LENA
15
OLE MIDTHUN Stilling: Student Alder: 20 2408 ELVERUM
16
STEINAR BARSTAD Stilling: Fagdirektør Alder: 62 2864 FALL
17
INGVILD KESSEL Stilling: Student Alder: 20 2625 FÅBERG
18
LASSE GRAN Stilling: Pensjonist Alder: 68 2849 KAPP